Helaas, deze vacature is niet actief.

SO - Startend juridisch beleidsmedewerker ROS Gemeente 's-Hertogenbosch

Wij zoeken kandidaten voor de functie    Startend juridisch beleidsmedewerker Ruimtelijke... (36 uur)       De... We zijn op zoek naar een startende juridisch beleidsmedewerker met de volgende taken: Het (mede) opstellen...

Beschrijving

Wij zoeken kandidaten voor de functie 
  Startend juridisch beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (36 uur)
 
 
  De functie We zijn op zoek naar een startende juridisch beleidsmedewerker met de volgende taken:
 • Het (mede) opstellen van ruimtelijke plannen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening:
  * het vervaardigen van regels, verbeeldingen, toelichtingen voor bestemmingsplannen;
  * het binnen RO.-procedures beoordelen van planschaderisico’s en het adviseren omtrent de  afhandeling van daadwerkelijke planschadeclaims;
  * het als lid van projectgroepen leveren van bijdragen op het gebied van RO-beleid en   -regelgeving.
 • Het beoordelen van initiatieven die afwijken van geldende bestemmingsplannen en het adviseren m.b.t. de inpasbaarheid van dergelijke initiatieven:
   * het beoordelen in hoeverre initiatieven gewenst dan wel bezwaarlijk zijn, het adviseren
      m.b.t. de aanpassing van planvoornemens en het verzorgen van de correspondentie ter    zake;
   * bij een wenselijk geachte ontwikkeling zorg dragen voor inpassing van het initiatief in een herziening of een afwijking van het bestemmingsplan;
  * het produceren van de ruimtelijk onderbouwing bij een afwijkingsbesluit en/of vaststelling   van een voorbereidingsbesluit en het adviseren m.b.t. de voortgang van de procedure en de  afhandeling van zienswijzen.
 • Het ontwikkelen en bewaken van ruimtelijk beleid op stads- en stadsdeelniveau:
  * het signaleren en analyseren van maatschappelijke en bestuurlijke processen en het van  daaruit adviseren m.b.t. op te stellen ruimtelijke kaders;
  * het opstellen van structuurvisies en ook adviezen, beleidsnotities en voorstellen m.b.t.   diverse onderwerpen op RO-gebied;
  * het bewaken van een samenhangend beleid op het gebied van juridische RO-vraagstukken, bestuurlijke legitimiteit en rechtszekerheid en het adviseren omtrent de toepassing van de   RO-regelgeving.
 • Het opzetten en uitvoeren van inspraak-, vooroverleg- en zienswijzenprocedures ter voorbereiding van een bestemmingsplan, een afwijking van een bestemmingsplan. Opstellen en bijdragen aan een structuurvisie. Deze taak houdt onder meer in:
  * het organiseren van een inspraakprocedure, het zorg dragen van de communicatie  daarover;
  * naar aanleiding van de inspraak en het vooroverleg maken van een belangenafweging en   het eventueel aanpassen van het plan;
  * het vertegenwoordigen van de gemeente als partij in procedures bij de Raad van State.
 • Het (leren) optreden als (afdelings-)projectleider m.b.t. ruimtelijke plannen en ruimtelijke ordeningsprocedures:
  * het opstellen van een productnotitie m.b.t. het te bereiken resultaat, de bijdragen van   derden, de planning en de benodigde middelen;
  * het begeleiden en het bewaken van de (dynamische interactie) tussen alle betrokkenen;
  * het coördineren en het bewaken van de kwaliteit en de voortgang van RO-procedures;
  * het voorbereiden van externe opdrachtverlening, het opstellen van uitbestedingscontracten  en de juridische en financiële bewaking van deze contracten.
De afdeling De afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (ROS) is een van de zeven (product)afdelingen van de sector Stadsontwikkeling. De afdelingen zijn zelfstandige, resultaatgerichte organisatie-eenheden die in een hoge mate integraal werken. Binnen de afdeling ROS worden onder andere de stedenbouwkundige plannen, transformatieopgaven en ruimtelijke (bestemmings-)plannen voorbereid en geproduceerd.
De afdeling werkt aan gevarieerde plannen van stedelijk gebied tot buitengebied en op verschillende schaalniveaus, van kleine tot grote schaal.
De afdeling is in drie gebiedsgerichte teams georganiseerd, die elk bestaan uit stedenbouwers, juridisch beleidsmedewerkers en planvisualisten. De afdeling bestaat uit enthousiaste en actieve medewerkers, met hart voor de stad en voor hun professie.  Jouw profiel
 • Een recent afgeronde juridische HBO of academische opleiding met specialisatie ruimtelijke ordening of vergelijkbaar en maximaal enkele jaren werkervaring.
 • Je staat aan het begin van je loopbaan en kiest bewust voor een functie bij een gemeente.
 • Je hebt kennis van en interesse voor beleids- en bestuursprocessen en beschikt over goede sociale- en contactuele eigenschappen.
 • Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan jouw werkomgeving en bent constant pp zoek naar maatwerkuitdagingen waarbij je niet bang bent om minder gebaande paden te betreden.
 • Je bent een duizendpoot die resultaatgericht, betrokken en met oog voor verhoudingen en
  doelstellingen aanstuurt op een gezamenlijk resultaat, waarbij je dwarsverbanden kunt leggen tussen verschillende beleidsterreinen.
 • Je bent inventief, creatief, zelfstandig, stressbestendig en zoekt (pro)actief de samenwerking met collega's en derden op. 
Ons aanbod Een geweldige stad. Een gemeente die van buiten naar binnen kijkt en de kracht van bewoners, instellingen en bedrijven opzoekt. Een bedrijfscultuur die zich kenmerkt door hard werken in een ontspannen werkklimaat. Een uitdagend inhoudelijke opgave met passende arbeidsvoorwaarden.

Het betreft in eerste instantie een dienstverband op payroll basis met op termijn zicht op een vaste aanstelling in dienst van de gemeente.
Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 4.105,-- bruto per maand bedraagt (schaal 010). Aanstelling zal gezien de startersfunctie vooralsnog plaatsvinden in schaal 007 of 008, met een salaris van tenminste ca. € 2.000,-- bruto per maand.  Meer informatie Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw E.M.A. (Esther) Cammaert, hoofd afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, via telefoonnummer (073) 615 5350 of te mailen naar .
Voor vragen met betrekking tot de procedure kun je contact opnemen met mevrouw F. Tasdemir via telefoonnummer (073) 615 5147 of door te mailen naar
 
De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 26 september 2017 (NM).
De tweede gespreksronde vindt plaats op vrijdag 6 oktober 2017 (VM).
 
Tijdelijke proef anoniem solliciteren
Van 1 maart tot 1 oktober hebben we een proef anoniem solliciteren. We maken de sollicitaties op alle (reguliere) externe functies die bij ons binnenkomen anoniem. Lees meer over deze proef. Interesse? Solliciteer dan vóór 9 september 2017 via onderstaand sollicitatieformulier!
 
VACATURENUMMER: SO2017-14
 
 

Extra informatie

Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.