Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

MO: Gedragswetenschapper Gemeente 's-Hertogenbosch

Noord-Brabant | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

De sector Maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente ’s-Hertogenbosch streeft naar een stad die kansen biedt aan alle inwoners om prettig te leven, te wonen, te leren en te werken: een sterke stad met sterke inwoners. De uitvoering van de transities binnen het sociale domein is ondergebracht bij de sectie Uitvoering. Bij de sectie Uitvoering ligt de nadruk op financiële dienstverlening, Wmo en de jeugdhulp. We werken vanuit het principe “Eén huishouden, één plan van aanpak, één regisseur”. We organiseren het werk dichtbij  inwoners. De teams richten zich op burgers met behoefte aan meervoudige ondersteuning. Ze zijn verdeeld over zes gebieden in de stad, medewerkers werken in en vanuit de wijken. In de huidige ondersteuningsstructuur zijn twee gedragswetenschapper werkzaam. Omdat we in 2017 de expertise nog dichter bij de medewerkers willen organiseren zijn we per 1 juli 2017 voor een jaar op zoek naar versterking in de vorm van
 
  Gedragswetenschapper (36 uur) Empathisch, verbindend, doortastend, deskundig
 
I.v.m. huidige integrale samenstelling van de teams zoeken we één gedragswetenschapper met specialisatie volwassenen.  
 
De Sociale wijkteams werken volgens de grondhouding van VERVE: Veiligheid en Regie voor Elk. De bewoner is eigenaar van zijn leven, van zijn problemen en ook van de oplossing. Daar waar het kan gebeurt dat op eigen kracht, of binnen het sociale netwerk, daar waar nodig schakelen we specialisten in. De medewerkers werken vanuit een regiemodel en voeren zelf geen hulpverlening uit. De ondersteuning van de gedragswetenschapper vindt afhankelijk van de situatie plaats in een faciliterende, coachende en/of coördinerende rol. De gedragswetenschapper is onderdeel van het team en trekt nauw samen op met de teamleider.  Algemene Taken:
 • Medewerkers SWT volwassenen en jeugd adviseren en ondersteunen en werken volgens het principe van ‘één-huishouden, één-plan’ en optimale zelfredzaamheid
 • Het ondersteunenen adviseren van medewerkers SWT volwassenen en jeugd bij hoe burgers hun (informele) netwerk kunnen benutten, activeren, en/ of op te bouwen en te versterken.
 • Het inschatten van veiligheidsrisico's in casuïstiek.
 • Het tijdig risicofactoren te signaleren en het ondernemen van acties in geval van een crisis (crisisinterventie) en/of onveilige situaties, door bijvoorbeeld alert te zijn op signalen van (kinder)mishandeling, deze tijdig te onderkennen en te handelen conform protocol
 • Het adviseren inzake interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren.
 • Het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod en het formuleren van verbetervoorstellen daarin.
 • Het adviseren in afschalen van casuistiek van de tweede lijn naar het voorliggend veld
 • Het bevorderen van deskundigheid van medewerkers SWT volwassenen en jeugd door het voorzitten van methodische leerbijeenkomsten (MLB’s) en het bespreken van casuïstiek
 • Het signaleren van scholingsnoodzaak en behoefte bij medewerkers met betrekking tot de (verder) te ontwikkelen vakinhoudelijke competenties.  
M.b.t. volwassenen/psychiatrie:
 • Het adviseren in het opbouwen van steunsystemen in de wijken vanuit GGZ (immers, trajecten in de behandeling worden steeds korter,)
 • Het opbouwen van contacten met belangrijke samenwerkingspartijen als FACT/Ypse/huisartsen
 • Het verzorgen van scholing voor het SWT op specifieke thema’s. 
M.b.t jeugd:
 • Het adviseren in uitvoering van gesloten jeugdzorgplaatsingen in het vrijwillig kader, inzake Jeugdzorgplus.
 • Het adviseren en ondersteunen van de Medewerker jeugd en SWT-er met betrekking tot acties in geval van een crisis (crisisinterventie) en/of onveilige situaties en het afwegen of de hulpverlening in een vrijwillig kader kan plaatsvinden of niet
 • Het adviseren tot aanvragen van raadsonderzoeken bij Raad voor de Kinderbescherming.
 • Contacten onderhouden met jeugdbescherming/Veilig Thuis/Raad voor de Kinderbescherming en buurtteams op gebied van kindveiligheid
 • Het signaleren van hiaten in wijkgericht aanbod, afschaling en wijkgericht werken stimuleren.
 Functie-profiel
 • WO werk- en denkniveau met minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring,
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (Wmo, privacywetgeving, Jeugdwet, Jeugd-GGZ, AWBZ, Passend Onderwijs).
 • Geregistreerd in BIG, NVO of SKJ.
 • Hoofdzakelijk kennis van en ervaring met psychiatrie, verslavingszorg en LVG bij volwassen
 • Kennis van groei, de ontwikkeling en het functioneren van jeugdigen
 • Je hebt een visie op het versterken van de wijkgerichte ggz
 • In ondersteunende rol sterk gericht op versterken van eigen kracht, systemisch werken en kanteling
 • Kennis van en ervaring met de sociale kaart (ook op buurt- en wijkniveau).
 • Kennis van en ervaring met oplossingsgericht werken, Signs of Safety en het werken met Verve en/of bereid je te scholen hierin
 • In staat zijn tot (abstract) denken, analyseren, integreren, verbanden leggen, kennis verzamelen
en daarover op metaniveau reflecteren.
 • Uitstekende luisteraar en vragensteller en makkelijk in het leggen en onderhouden van contacten
 • Bereid en in staat knopen door te hakken en verantwoordelijkheid te nemen.
 • Is alert op normaliseren (problemen horen bij een gezonde ontwikkeling) en stabiliseren (problemen tot staan brengen en positieve ontwikkelingen bestendigen).
 • Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen vereist bij interventies.
Ons aanbod Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, (indicatieve waardering schaal 11) maximaal € 4740,- bruto per maand bedraagt. Betreft een aanstelling voor minimaal 1 jaar op basis van een payrollconstructie met de mogelijkheid op een verlenging.
  Meer informatie Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de heer Kloor, directielid sectie Uitvoering, via telefoonnummer: (06) 15  54 35 30.
 
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Iris van Soelen, Medewerker personeelsmanagement, via telefoonnummer: (06) 52 608 766.
  De sollicitatieprocedure Uw sollicitatie kunt u uiterlijk tot en met 25 juni 2017 indienen onder vermelding van het vacaturenummer MO2017-30. U kunt uw brief richten aan onze directeur mevrouw
ir. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele. De gesprekken vinden plaats op donderdag 29 juni 2017.
  Interesse? Solliciteer dan nu via onderstaand sollicitatieformulier!
  VACATURENUMMER: MO2017-30

Extra informatie

Plaats
's-Hertogenbosch
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

MO: Gedragswetenschapper Gemeente 's-Hertogenbosch

De sector Maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente ’s-Hertogenbosch streeft naar een stad die kansen biedt aan alle inwoners om prettig te lev...

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.