Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Concernadviseur Inkoop in Den Haag

Zuid-Holland | Administratief | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

Sta jij voor rechtmatig en doelmatig inkopen en aanbesteden? Jij ontwikkelt en implementeert concernbreed beleid zodat we de maximale waarde realiseren voor het geld van de Hagenaars.

Dienst: Bestuursdienst
Vacaturecode: BSD-2017-0253
Publicatiedatum: 8 juni 2017
Sluitingsdatum: 22 juni 2017
Aantal uur: 36

Concernbedrijfsvoering van de Bestuursdienst is op zoek naar een concernadviseur Inkoop. Je werkt hiërarchisch direct onder de adjunct-directeur Financiën, die tevens CPO is. De dagelijkse coördinatie van de werkzaamheden wordt ingevuld door de concernstrateeg Inkoop.

Met jouw ruime werkervaring en affiniteit met gemeentelijke financiën ga je aan de slag met het ontwikkelen van concernbreed beleid op strategisch en tactisch niveau op de deelonderwerpen inkoop en aanbesteding. In het licht van doelmatigheid, duurzaamheid, innovatie, social return en mkb maak je de vertaling naar voorwaarden voor de organisatie zodat dit beleid geïmplementeerd, gerealiseerd en bestuurlijk verantwoord kan worden. Hierdoor draag je bij aan het richting geven aan de strategische ontwikkeling van de bedrijfsvoering op het gebied van inkoop en aanbesteding binnen de gemeente Den Haag.

Je analyseert interne concernbrede ontwikkelingen – bijvoorbeeld (spend)gegevens, gesignaleerde kansen, risico’s en issues en externe gegevens en maatschappelijke ontwikkelingen – die van invloed zijn op het inkoop- en/of aanbestedingsbeleidsveld en adviseert het gemeentelijk managementteam en bestuur voor de besluitvorming.

Je begeleidt de implementatie van beleid via het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum en evalueert de effecten van het gevoerde beleid en de methoden, richtlijnen en instrumenten die concernbreed van toepassing zijn/ingezet worden. Daarmee neem je de regie op de uniformering van de processen en systemen. Je brengt, op verzoek van de dienst(en) en de inkooporganisatie, deskundigheid in bij het opstellen van categorieplannen door het adviseren van de categoriemanagers en categorie-eigenaren. Jouw adviezen worden opgevolgd bij het vaststellen en actualiseren van KPI’s. Je monitort de performance van de inkooporganisatie (handhaving KPI’s) en adviseert op basis van managementinformatie. Ook adviseer je (en voer je het secretariaat van) de Tenderboard.

Vanzelfsprekend onderhoud je interne en externe contacten met meerdere partijen binnen en buiten het eigen organisatieproces om draagvlak te verwerven en te adviseren. Je weet om te gaan met eventuele belangentegenstellingen. Voor de inbedding van het beleid initieer je gemeentebrede communicatieactiviteiten naar de markt, inkooporganisatie en opdrachtgevers – via internet en evenementen.

Afdeling Concernbedrijfsvoering Bestuursdienst

Het college van B en W heeft in 2014 besloten om de hele bedrijfsvoering te bundelen onder aansturing van de Bestuursdienst (BSD). Bij de BSD komt de verantwoordelijkheid te liggen voor de taken op het gebied van kaderstelling en concernstrategie – voor de hele gemeentelijke bedrijfsvoering. Deze taken zijn het neerzetten van de juiste hoofdlijnen, regels en kaders, de toets op naleving hiervan, het ontwerpen van de concernstrategie en het invulling geven aan beleidscoördinatie bij brede, veelal dienst-/programmaoverstijgende onderwerpen.

De BSD functioneert als een knooppunt waar bestuurlijke ambities en opgaven verbonden en vertaald worden naar organisatieopgaven. ‘Wat-, waartoe- en waarom-vragen’ (organisatiebreed of specifiek voor een bedrijfsvoeringsvakgebied) worden hier bij de kop gepakt. Vanuit overzicht en inzicht wordt binnen de BSD gewerkt aan beleidsvoorstellen op bedrijfsvoeringsvlak, aan concernkaders en aan strategische advisering aan het gemeentelijk managementteam of bestuur.

De functioneel verantwoordelijke (adjunct-)directeur van de BSD heeft sturingsmogelijkheden (formele positie middels mandaatbesluit, escalatiemogelijkheden) en capaciteit om zijn of haar eindverantwoordelijkheid voor het vak waar te kunnen maken. Er moet voldoende denkkracht en capaciteit zijn om op strategisch niveau ontwikkelingen op het vakgebied te onderkennen, stimuleren en door te vertalen naar de organisatie.

De directie Concernbedrijfsvoering (CB) als onderdeel van de BSD is een partner voor het bestuur, gemeentelijk managementteam en het IDC/Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC), die weet waar de gemeente Den Haag staat en naartoe wil (organisatiedoelstellingen) en naartoe moet (wet- en regelgeving) en hen faciliteert om daar te komen. Niet door alles zelf te bedenken, te doen of te controleren, maar door de juiste randvoorwaarden te scheppen om dit mogelijk te maken en hier samen slimme afspraken over te maken. De invulling van deze randvoorwaarden kunnen en mogen per vraagstuk best verschillen want niet elke opgave is hetzelfde. Het gaat er uiteindelijk om dat we samen bereiken wat we voor ogen hebben.

De afgelopen collegeperioden is ingezet op de realisatie van een compacte, resultaatgerichte en flexibele organisatie en hier wordt ook door het huidige college van B en W op doorgepakt. De uitvoering van het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Vertrouwen op Haagse kracht’ vraagt van de organisatie een versterkte samenwerking en verdere ontkokering. Zo is besloten alle bedrijfsvoeringsfuncties te bundelen en wordt er gebouwd aan de vernieuwing en inrichting van de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie. Voor CB is dit het natuurlijke moment om zich te bezinnen op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de strategie en kaderstellende kerntaak binnen de eigen organisatie.

De directie Concernbedrijfsvoering bestaat uit drie onderdelen: Financiën, Personeel & Organisatie en Informatievoorziening. CB is de thuisbasis van kaderstelling op de bedrijfsvoering, maar kent daarnaast een breed scala aan advies-, control- en expertmatige werkzaamheden. De bedrijfsvoeringsfunctie Financiën wordt in 2017 uitgebreid met Inkoop.

Onderdeel binnen de afdeling

Eén van de nieuwe ontwikkelingen binnen de vernieuwing van de bedrijfsvoering is te werken aan het oprichten en vormgeven van de algehele inkoopfunctie. Binnen de Bestuursdienst worden de kaderstellende taken op inkoop en aanbesteding ondergebracht bij Concernbedrijfsvoering, onder de adjunct-directeur Financiën, die tevens de rol van chief procurement officer (CPO) heeft.

Het opzetten van brede kaders voor de inkooporganisatie en het strategisch inkoopbeleid vanuit de BSD is een grote uitdaging. Zowel voor inkoop, aanbestedingen, contract- en leveranciersmanagement en categoriemanagement, maar zeker ook voor opdrachtgeverschap is een belangrijke en veelal nieuwe taak weggelegd bij de CPO.

Het primair proces blijft als opdrachtgever leidend en sturend op inkoop. Ook blijft het primair proces eigenaar van contracten en wordt zelf categoriemanagement en contract- en leveranciersmanagement gevoerd, maar krijgt van de CPO de tools aangereikt om die op een pragmatische wijze in haar aanbestedingen en contractrelaties toe te passen. De vernieuwde inkooporganisatie (bij de BSD) stelt gemeentebrede kaders op over het wat en het hoe van de inkoop (bij het BEC), is ondersteunend aan het primair proces en beschikt over de juiste kennis en expertise om te adviseren op het gebied van inkoop, maar vooral ook om bij aanbestedingen te adviseren en begeleiden. De experts op het gebied van inkoop zijn onderdeel van deze inkooporganisatie. De CPO is eveneens verantwoordelijk voor onder andere het maken van spendanalyses, standaardiseren van procedures en borgen van één gemeentelijk Inkoopbeleid. Tenderboards dragen vervolgens bij aan het aanscherpen van aanbestedingsstrategieën. Periodieke inkoopanalyses geven ten slotte zicht op de gemeentelijke inkoopuitgaven en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Dit resulteert onder meer in de vacature concernadviseur Inkoop. Het betreft een aanstelling op een vaste formatieplaats.

Wij vragen

Jij hebt ruime relevante werkervaring (minimaal een tot drie jaar binnen het vakgebied) en affiniteit met gemeentelijke financiën. Je bent in staat nieuwe zaken snel eigen te maken. Jouw werk- en denkniveau is academisch. Belangstelling voor het sociaal domein is een pre.

Competenties
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Persoonlijke presentatie
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Adviesvaardigheden
Wij bieden

Salaris: Schaal 12 (max. € 5.384,- op basis van een volledige werkweek)
Dienstverband: Vaste aanstelling

Meer weten?

Contactpersoon m.b.t. sollicitatieprocedure: Kavita Parbhudayal, (070) 353 22 20.
Contactpersoon m.b.t. inhoudelijke informatie: Sonam Rewat, 06 12 32 76 90.

Aanvullende informatie
 • Een test/assessment maakt mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Voor meer informatie over het vernieuwingstraject van de gemeentelijke inkoopfunctie verwijzen we naar het Plan van aanpak Inkoop, te vinden op de werknetpagina van het Programma Vernieuwing Bedrijfsvoering.
 • Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • Salarisschaal 12 is indicatief.
 • Een assessment maakt mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Plaatsing in de aanloopschaal of functionele schaal is op basis van kennis en ervaring.
 • Externe kandidaten krijgen in principe eerst een aanstelling voor de duur van een jaar aangeboden.

Deze vacature maakt deel uit van een proef met anoniem solliciteren. Voor u verandert er niets aan het sollicitatieproces.

Je kunt op deze vacature solliciteren.

Extra informatie

Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Concernadviseur Inkoop in Den Haag

Sta jij voor rechtmatig en doelmatig inkopen en aanbesteden? Jij ontwikkelt en implementeert concernbreed beleid zodat we de maximale waarde realis...

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.