Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Interim-bestuurder in Den Haag

Zuid-Holland | Administratief | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

De coöperatie BIRGIT U.A. zoekt een ambitieuze, resultaatgerichte interim-bestuurder voor de periode van 12 maanden.

Dienst: Bestuursdienst
Vacaturecode: BSD-2017-0241
Publicatiedatum: 1 juni 2017
Sluitingsdatum: 15 juni 2017
Aantal uur: 32

De bestuurder initieert, jaagt aan, ondersteunt en bewaakt de processen om de gestelde producten te realiseren. Je schakelt daarbij makkelijk tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Je bent bewust van de schakelfunctie die je vervult en kan goed omgaan met de verschillende (soms tegenstrijdige) belangen die partijen hebben. Jij bent een (resultaatgerichte) bruggenbouwer die niet boven, maar tussen en met de partijen acteert. De belangrijkste sparring partners bij het behalen van de resultaten zijn de adviseurs van de CIO’s.

Als bestuurder vervul je de volgende taken:

 1. Stelt in gezamenlijkheid het (meerjaren)beleidsplan en de (jaarlijkse) begroting vast en draagt zorg voor de goedkeuring en uitvoering hiervan;
 2. Draagt zorg voor de administratie van de vermogenstoestand en werkzaamheden van de coöperatie;
 3. Onderzoekt de vraag en behoefte van de leden en anticipeert hierop;
 4. Draagt zorg voor realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen;
 5. Realiseert randvoorwaarden om gewenste doelen te kunnen bereiken;
 6. Ziet toe op de uit het (meerjaren) beleidsplan voortvloeiende projectplannen en wijzigingsvoorstellen en de realisatie hiervan;
 7. Bewaakt kosten en budgetten en neemt maatregelen om afwijkingen te voorkomen;
 8. Organiseert bijeenkomsten ten behoeve van de strategische koersbepaling van de coöperatie. Deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn in ieder geval de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten (CIO’s), diens adviseurs en de leden van de Raad van Commissarissen;
 9. Stelt een gewijzigd jaarplan op met bijbehorende begroting als uitkomst van de strategische koersbepaling;
 10. Zorgt voor de vaststelling van de Referentiearchitectuur BIRGIT;
 11. Evalueert en verbetert de uitvoering van de bestaande governance, zoals deze is beschreven in het Besturingsmodel;
 12. Onderhoudt de relatie met de huidige leveranciers van BIRGIT;
 13. Zit technisch het tweewekelijks overleg van de Change Advisory Board voor en het neemt beslissingen over de prioriteitstelling binnen de sprints;
 14. Initieert en onderhoudt relaties met (potentiële) leden en (nieuwe) leveranciers;
 15. Verzorgt intern en naar buiten gerichte communicatie;
 16. Bereidt vergaderingen van de architectuurraad voor, leidt deze en ziet toe op de opvolging van de daar genomen besluiten;
 17. Zorgt voor een actieve rol van de coöperatie in de landelijke ontwikkelingen rondom standaardisering.
Afdeling Coöperatie BIRGIT U.A.

De coöperatie BIRGIT U.A. is per 17 december 2014 opgericht door de gemeenten Rotterdam en Den Haag. De coöperatie richt zich op het verwerven, het (door)ontwikkelen, het beheren en het leveren van ICT-toepassingen voor digitale dienstverlening en bedrijfsvoering van Nederlandse gemeenten (software). Dit wordt gedaan met de intentie de dienstverlening van haar leden in het kader van de uitvoering van publieke taken te verbeteren en de effectiviteit en doelmatigheid van haar leden te vergroten. Inmiddels heeft ook de gemeente Utrecht zich aangesloten bij de coöperatie.

In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van de huidige bestuurder(s) is de coöperatie op korte termijn op zoek naar een bestuurder voor een periode van 12 maanden. De bestuurder is een professional met bestuurlijke potentie en ambitie.

De bestuurder is sterk in vraagbundeling, opdrachtgeverschap en inkoop van ICT-diensten in de context van de samenwerkende gemeenten en geeft hieraan op overtuigende wijze leiding. Omdat dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten snel digitaliseren is een visie op, kennis van en ervaring met digitale dienstverlening en bedrijfsvoering, in het bijzonder van het stelsel van basisregistraties en gegevensmanagement, een vereiste.

Naast het uitvoeren van de taken die aan de vervulling van de functie hangen, zal de kandidaat met name de coöperatie moeten positioneren in de landelijke ontwikkelingen rond samenwerkingsverbanden in het algemeen en de (vakinhoudelijke) ontwikkelingen op het gebied van het informatie- en gegevensmanagement binnen de gemeentelijke overheid. Over de doorontwikkeling van de coöperatie zelf zal dan ook een nieuwe ambitieuze en strategische koers moeten worden bepaald. Deze werkzaamheden gebeuren in nauw overleg met (of in opdracht van) de Raad van Commissarissen en de leden (de CIO’s en de betrokken medewerkers van de lidgemeenten).

Op dit moment is een tweetal applicaties in beheer bij de coöperatie.

Belangrijkste uitdagingen voor de interim-bestuurder van BIRGIT worden:

 • Het verbeteren van de samenwerking met de huidige leveranciers.
 • Het gezamenlijk met de leden bepalen van de ambitie en strategie van BIRGIT voor de toekomst.
 • Het onderzoeken van verdere efficiency winst binnen BIRGIT.
 • Het onderzoeken van mogelijkheden om het aantal bestaande deelnemers aan BIRGIT uit te breiden.
 • Het voorbereiden van de werving van en overdracht aan de vaste bestuurder voor BIRGIT (eind opdrachtperiode).

De coöperatie speelt een belangrijke rol in de landelijke ontwikkelingen rondom het stelsel van basis-en kernregistraties. Bekendheid en aantoonbare betrokkenheid bij KING en VNG is dan ook een pre.
De bestuurder handelt zowel eigenstandig als anticiperend en reagerend op vragen vanuit de leden. Hij creëert draagvlak onder de leden voor het beleid en de strategie van de coöperatie, rekening houdend met achterliggende belangen. Snel en doeltreffend kunnen opereren in een politieke omgeving is een vanzelfsprekendheid.

Deze advertentie wordt uitgezet met het doel in te schrijven voor een interim-opdracht voor de periode van 1 jaar. De opdrachtperiode is ten hoogste voor 32 uur per week.

Wij vragen

Jij hebt ervaring:

 • als eindverantwoordelijke voor een organisatieonderdeel binnen een gemeente;
 • met vraagbundeling, opdrachtgeverschap en inkoop van ICT-diensten;
 • met ICT-toepassingen voor digitale dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten;
 • met een bestuurlijke rol of ontwikkelbaar potentieel op dit punt.

Je hebt kennis op het gebied van:

 • het (doen) (door)ontwikkelen, beheren en leveren van ICT-toepassingen voor digitale dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten;
 • wet- en regelgeving en beleid op het gebied van het stelsel van basis-en kernregistraties;
 • algemene bedrijfsvoering.

Jouw attitude kenmerkt zich door:

 • begrip van de essenties en doelstelling van de coöperatie;
 • een positieve grondhouding ten aanzien van ledeninvloed;
 • een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke processen;
 • een gezonde balans tussen externe oriëntatie en interne implementatie.

Van toepassing zijn de competenties:

 • anticiperen: je bent in staat kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop in te spelen;
 • besluitvaardig: je bent in staat keuzes te maken en knopen door te hakken;
 • delegatievermogen: je bent in staat eigen taken en bevoegdheden aan anderen toe te delen;
 • klantgerichtheid: je bent in staat de behoeften en belangen van de klant te (h)erkennen en hiermee in het handelen rekening te houden;
 • netwerkvaardigheid: je bent in staat relaties, binnen en buiten de organisatie te ontwikkelen, te bestendigen en benutten;
 • omgevingsbewustzijn: je bent in staat relevante ontwikkelingen (waaronder politieke, maatschappelijke en culturele) waar te nemen en te benutten voor het eigen werk;
 • plannen en organiseren: je bent in staat een plan te maken waarin aangegeven is met welke mensen en middelen en op welk moment het doel of de taak gerealiseerd moet zijn;
 • samenwerken/verbinden: je bent in staat om samen met anderen een gezamenlijk resultaat te bereiken en op gepaste wijze bij stil te staan;
 • visie hebben: je hebt het vermogen om een toekomstbeeld te ontwikkelen op basis van ervaring en inzicht in interne en externe ontwikkelingen en durft daarin ook stelling te nemen;
 • voortgangscontrole: je bent in staat tussentijds de voortgang in taken en activiteiten van ketenpartners te volgen, te controleren en, waar nodig, bij te sturen.
Competenties
 • Anticiperen
 • Besluitvaardigheid
 • Delegeren
 • Klantgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en Organiseren
 • Samenwerken
 • Visie
 • Verbinden
Wij bieden

Salaris: Schaal 16 (max. € 7.726,- op basis van een volledige werkweek)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling

Meer weten?

Contactpersoon m.b.t. sollicitatieprocedure: Henny Kraak, 06 22 56 37 98.
Contactpersoon m.b.t. inhoudelijke informatie: Marijn Fraanje, 06 83 64 48 57.

Aanvullende informatie

De bestuurder wordt voor een periode van een jaar formeel benoemd door de algemene ledenvergadering. Daarmee verkrijgt de bestuurder ook alle statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De benoeming impliceert ook de inschrijving van de (interim-)bestuurder bij de Kamer van Koophandel.

Het geboden uurtarief ligt op maximaal € 122,- per uur (salarisschaal SK 16 maximaal € 7.726,- per maand bij een volledige werkweek van 36 uur per week.

Wij verwachten de schriftelijke interesse binnen 14 dagen na dagtekening van deze advertentie. Het streven is vóór 1 juli 2017 de benoeming gerealiseerd te hebben.

Inlichtingen over de coöperatie en over deze functie zijn in te winnen bij:
Patrick Koek, voorzitter coöperatie BIRGIT U.A., telefoonnummer 06 12 60 58 06 of via e-mail: pe.koek@rotterdam.nl.
Paul Buik, bestuurder coöperatie BIRGIT U.A., telefoonnummer 06 83 63 54 89 of via e-mail: paul.buik@denhaag.nl.

Inlichtingen over het proces van deze werving is na te vragen bij Henny Kraak via telefoonnummer 06 22 56 37 98 of per e-mail: henny.kraak@denhaag.nl.

Je kunt op deze vacature solliciteren.

Extra informatie

Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Interim-bestuurder in Den Haag

De coöperatie BIRGIT U.A. zoekt een ambitieuze, resultaatgerichte interim-bestuurder voor de periode van 12 maanden.

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.