Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior adviseur Waterveiligheid (WNZ-177) in wateren

Beschrijving

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

De drukbevolkte en economisch belangrijke Randstad kent een interessante en complexe combinatie van rivier- en kustdynamiek. Het realiseren van optimale bescherming tegen overstromingen en een gebalanceerd watersysteem is hier niet alleen belangrijk, maar vooral ook uitdagend. Jij bent als ervaren adviseur dé deskundige op het gebied van waterveiligheid.

Vanuit je strategische blik en je inhoudelijke kennis van het watersysteem draag je bij aan de ontwikkeling van de regio West-Nederland Zuid. Samen met andere adviseurs werk je aan de toekomst van onze stormvloedkeringen. Je laat concreet zien wat de consequenties van nieuw beleid voor het beheer van ons watersysteem zijn. Zo geef je onder andere duidelijkheid over de gevolgen van de nieuwe normering waterkeringen en over de uitwerking van de deltabeslissingen.

Je geeft ons jouw visie op ontwikkelingen, kansen en risico’s rondom waterveiligheid en rivierkunde. Het opstellen van heldere adviezen hierover is voor jou dagelijkse kost. Andere afdelingen en het directieteam kunnen op jou rekenen. Je coördineert de implementatie van adviezen rondom waterveiligheid binnen de organisatie.

Binnen de regio West-Nederland Zuid ben jij de inhoudelijk expert en sparringpartner voor andere adviseurs. Je begrijpt de wensen van je klanten, betrekt hen bij de oplossingsrichting en stimuleert hen een eigen bijdrage te leveren. Voor externe partijen en beleidsmakers ben je een deskundige gesprekspartner. Je verbindt hierbij hun belangen met die van Rijkswaterstaat.

  • Je hebt wo-diploma in de richting civiele techniek of watermanagement of in een vergelijkbare richting.
  • Je hebt actuele kennis van waterveiligheid en -beheer, rivierkunde en morfologie.
  • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in het adviseren over en het tot stand brengen van adviesproducten en -diensten en bent daarin aantoonbaar succesvol.
  • Je hebt kennis van de specifieke inhoudelijke kenmerken van het watersysteem en affiniteit met wiskundige en modelberekeningen.
  • Je bent proactief en initiatiefrijk en betrekt je collega’s bij complexe watervraagstukken.
  • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en treedt op als een echte verbinder.
  • Je komt snel tot een onderbouwd oordeel en werkt resultaat- en klantgericht.
  • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden
  • In week 20 zullen de eerste sollicitatiegesprekken plaatsvinden.
  • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
De organisatie - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

West-Nederland Zuid

Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn. 

De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

De afdeling - Netwerkontwikkeling en Visie

De afdeling Netwerkontwikkeling en Visie interpreteert de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, waterveiligheid en leefomgeving en maakt concreet wat dit betekent voor het beheer van onze wegen- en waternetwerken. Ook houden we contact met onze partners in de regio, zoals provincie, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties; zo zorgen we voor een soepele aansluiting van het netwerk van Rijkswaterstaat op de netwerken van anderen. We werken onder andere aan verkeers- en mobiliteitsmanagement, duurzaamheid, waterbeheer en -veiligheid.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Adviseur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Adviseur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
wateren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Wateren | Drenthe | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.