Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior medewerker werktuigbouwkunde in Groningen

Beschrijving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor enorm veel gebouwen in ons land: van gevangenissen en kantoren tot musea en kazernes. Al die gebouwen moeten we op een goede manier kunnen blijven gebruiken. Met jouw brede werktuigbouwkundige ervaring op het gebied van gebouwgebonden installaties lever je daar een belangrijke bijdrage aan.

Als senior medewerker werktuigbouwkunde houd je je vooral bezig met projecten op het gebied van gebouwgebonden installaties (HVAC) die een relatie hebben met alle disciplines. Je coördineert dit met andere diensten, zowel binnen als buiten het Rijksvastgoedbedrijf.

Je signaleert consequenties van ontwikkelingen in het vakgebied vastgoed en je adviseert over de manier waarop daarmee kan worden omgegaan. Vervolgens draag je binnen jouw cluster zorg voor een goede implementatie van die ontwikkelingen om zo de eindresultaten continu te verbeteren. Ook lever je binnen het team advies voor (deel)ontwerpen van projecten. Dat doe je door het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens en programma's van eisen, het adviseren over technische randvoorwaarden voor ontwerpen, het maken van ontwerpen voor (delen van) projecten en het adviseren over het standaardiseren van ontwerpen.

Met jouw advies lever je de technische ondersteuning en kwaliteitscontrole voor de collega’s binnen jouw cluster. Daarnaast stel je bestekken, tekeningen, ramingen, begrotingen en ruimtelijke indelingsplannen op. Dit betekent onder andere dat je schetsontwerpen uitwerkt, uitbestede werkzaamheden begeleidt, inlichtingen over aanbestedingen verstrekt en adviseert bij het maken van programma's van eisen.

Jouw taken

 • Je coördineert tijdens de voorbereiding van projecten de technische afstemming van de ontwerpbijdragen van de disciplines die daarbij betrokken zijn.
 • Je bewaakt tijdens de voorbereiding van projecten de randvoorwaarden tijd en geld.
 • Je signaleert afwijkingen tijdens de voorbereiding van projecten en sluit deze kort met de projectleider.
 • Je geeft adviezen over de kwaliteitsborging binnen jouw specialisatie.
 • Je geeft adviezen over de borging van de veiligheid voor het gebruik en het beheer van de gebouwgebonden installaties.
 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in de richting werktuigbouwkunde of installatietechniek, of je hebt hbo-niveau op basis van aantoonbare werkervaring van vijf jaar in soortgelijke functies.
 • Je hebt ruime ervaring in het zelfstandig doorlopen van een volledig ontwerpproces, waarbij alle facetten van werktuigbouwkundige gebouwgebonden installaties voorkomen.
 • Je bent klant- en resultaatgericht, goed in staat om samen te werken en je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen, bent initiatiefrijk en kunt je werk goed plannen en organiseren.
 • Je neemt initiatief en hebt oog voor je omgeving en voor je eigen ontwikkeling in het werk.
 • Je hebt financieel inzicht en ruime kennis van wet- en regelgeving (bouwbesluit en relevante normeringen).
 • Je hebt ervaring met het ontwerpen van binnenriolering, luchtbehandelingsinstallaties (al dan niet geïntegreerd), persluchtinstallaties, sanitaire installaties, koel- en cv-installaties (al dan niet geïntegreerd), en met het zelfstandig ontwerpen van hydraulische schakelingen (ISSO 44).
 • Je hebt ervaring met het ontwerpen en voorbereiden van planmatig onderhoud van bestaand vastgoed, met het ontwerpen (conceptueel) van opwekking en distributie (energieconcepten), en met het ontwikkelen van regeltechnische omschrijvingen voor de automatisering van de installaties.
 • Je bent in staat toezicht te houden op vastgoedprojecten die in uitvoering zijn.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met en kennis van vliegtuigbrandstofinstallaties en van boven- en ondergrondse olie- en brandstofopslag.
 • Je hebt ervaring met integrale brandveiligheid in gebouwen en met onderhoud en ontwerp van ondergrondse infra (water, gas, brandstof).
 • Je hebt ervaring met het analyseren van klimaatklachten en het analyseren van bacteriële overschrijdingen in leidingwaterinstallaties.

B

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Omdat de werkzaamheden plaatsvinden op een locatie van het ministerie van Defensie vindt er een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensie (MIVD) plaats. Aanstelling bij het Rijksvastgoedbedrijf gebeurt nadat er een Verklaring van Geen Bezwaar door de MIVD is afgegeven.

 

De organisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland: 81.000 hectare en 13,3 miljoen m² bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en -ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De afdeling - Directie Vastgoedbeheer, Realisatie Oost, sectie Zuid

De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Klant- en Vastgoedmanagement, Technisch beheer, Realisatie West, Realisatie Oost en Expertisecentrum Techniek. De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Afdeling Realisatie Oost
De afdeling Realisatie Oost is samen met de afdeling Realisatie West integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het RVB in eigendom heeft of huurt. De functie van de voorraad panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen en leegstand. Afdeling Realisatie Oost bestaat uit de sectie Noord (provincies Groningen, Friesland, Overijssel en Drenthe), sectie Oost (provincies Gelderland en Flevoland) en sectie Zuid (provincies Noord-Brabant en Limburg).

De secties van de afdelingen Realisatie West en Oost zijn verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

 • Het inplannen van onderhoudsactiviteiten door leveranciers bij de klant en het bewaken van de planning en uitvoering.
 • Het afroepen van leveranciersdiensten op basis van planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud.
 • Het onderhouden van klantcontacten; eerste aanspreekpunt voor de gebruiker op pandniveau.
 • Prestatieverklaringen op uitgevoerd werk.
 • Uitvoeren van vervangings- en investeringsprojecten tot € 1 miljoen. Eventueel daaraan gekoppelde tijdige en volledige facturering aan gebruikers.
 • Signaalfunctie aspectprogramma’s: acties extern naar klant, installateurs, intern naar afdelingen en directies.
 • Aangaan en uitvoeren serviceovereenkomsten.

De sectie Zuid bestaat uit vijf clusters: Bouwtechniek, Werktuigbouwkunde, Electrotechniek en twee clusters Objectmanager Projectleider. Het cluster Werktuigbouwkunde verzorgt de werktuigbouwkundige (gebouwgebonden) expertise en uitvoering in de betreffende sectie.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: levert operationele producten en diensten op het gebied van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur.

Wil je meer over de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
Groningen
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Groningen | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.