Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior DBFMO-expert vastgoed en infrastructuur in waren

Beschrijving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Jij voelt je als contractmanager thuis in het complexe en dynamische speelveld van exploitatie van nieuw- en verbouwprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Je zorgt voor optimale samenwerking tussen partijen, behartigt de overheidsbelangen en draagt bij aan verdere professionalisering van het contractmanagement.

Binnen de afdeling Inkoop- en Contractmanagement ben jij de schakel tussen contracten, de markt en complexe gebruikersorganisaties. Je vertegenwoordigt het Rijksvastgoedbedrijf als contracteigenaar in de exploitatiefase. Daarnaast neem je als vertegenwoordiger van de overheid, samen met de gebruiker, één standpunt in richting de opdrachtnemer. In dit uitdagende spanningsveld behartig jij met veel doorzettingsvermogen, een kritische blik en een opbouwende aanpak de belangen van de staat en specifieker die van het Rijksvastgoedbedrijf.

Je besteedt zestig procent van je tijd aan het managen van een of meerdere DBFMO-contracten in exploitatie, die jouw verantwoordelijkheid zijn. Een belangrijke taak daarin is het faciliteren van de samenwerkingsprocessen binnen het contract tussen drie organisaties. Ook werk je aan inhoudelijke vraagstukken, zoals de beoordeling van potentiële contractwijzigingen en facturen en de bespreking van interpretatieverschillen. Je bent voor onze eindgebruikers het centrale aanspreekpunt over de contractinhoudelijke onderwerpen. Je laat je hierbij adviseren door technische, financiële en juridische collega’s. Ook voer je periodiek overleg met de betrokken assetmanagers over ruimtelijke en functionele vraagstukken.

De resterende tijd werk je aan projecten in de aanbestedings- of realisatiefase en aan contractoverstijgende thema’s. Je hebt als adviseur een actieve inbreng in het realisatieteam en bij het opstarten en inregelen van het contract gedurende deze voorfase. Verder lever je een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering van het contractmanagement binnen de organisatie en de verbetering van processen en instrumenten. 

  • Je beschikt over academisch niveau en hebt een technische, bouwkundige, bedrijfskundige of juridische opleiding.
  • Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met DBFMO-contracten of met contractmanagement van geïntegreerde contracten. Als je dit nog niet hebt, ben je in staat je snel de specifieke onderwerpen van het DBFMO-contractmanagement eigen te maken.
  • Je kunt goed samenwerken in interdisciplinaire teams en bent daarnaast ook zelfstartend en zelfstandig.
  • Je bent resultaatgericht en hebt een goed invoelingsvermogen.
  • Je bent sensitief voor de (soms politieke) omgeving in een commerciële samenwerking met de markt.
  • Je hebt goede onderhandelingsvaardigheden.
  • Je kunt je handelwijze uitstekend aanpassen aan de situatie.
  • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, op academisch niveau.

Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand.
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf in de toekomst een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.

De organisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland: 81.000 hectare en 13,3 miljoen m² bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en -ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De afdeling - Inkoop- en Contractmanagement, sectie Contractmanagement DBFMO en Huur

De directie Transacties en Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf door (her)ontwikkeling, contractmanagement, transformatie en transacties. Daartoe realiseert de directie nieuw- en verbouwprojecten en koopt zij producten, werken en diensten in voor het Rijksvastgoedbedrijf. Onder de directie T&P vallen naast de afdeling Inkoop- en Contractmanagement ook de afdelingen Projecten, Verkoop, Verhuur en Taxaties en Architectuur en Techniek. 

Afdeling Inkoop en Contractmanagement
De afdeling Inkoop- en Contractmanagement is verantwoordelijk voor de inkoopstrategie voor de opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf, voor het opstellen van goede specificaties samen met collega’s van het Rijksvastgoedbedrijf, voor doelmatige en rechtmatige aanbestedingsprocedures, contractmanagement Design, Build, Finance, Maintain, Operate (DBFMO) tijdens de exploitatiefase en uiteraard voor goed en professioneel opdrachtgeverschap.

Sectie Contractmanagement DBFMO en Huur
De sectie Contractmanagement DBFMO treedt op als ‘contracteigenaar’ tijdens de exploitatiefase voor tien DBFMO-contracten (in de komende jaren groeiend tot circa twintig contracten). De sectie is binnen het Rijk de expert van DBFMO in de exploitatiefase en houdt zich primair bezig met het strategisch contractmanagement van bestaande contracten, dit in nauwe samenwerking met de eindgebruikers (en hun concerndienstverleners). De sectie is verantwoordelijk voor de borging van het publieke belang en het behoud van de gerealiseerde financiële meerwaarde binnen de huidige contracten.

De werkzaamheden voor de komende jaren worden gekenmerkt door verdere professionalisering en het doorvoeren van een verbeterslag op het gebied van processen en instrumenten. Hieraan leveren de contractmanagers een actieve bijdrage. 

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt, levert en implementeert producten en diensten op tactisch/strategisch niveau ten behoeve van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur.

Wil je meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.