Helaas, deze vacature is niet actief.

Expert beveiliging in waren

Beschrijving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Jouw specialistische kennis van beveiliging brengt je bij het Rijksvastgoedbedrijf op bijzondere locaties. Van rechtbanken en gevangenissen tot paleizen en defensiecomplexen: jij adviseert bij nieuwbouw, verbouw of renovatie over het beste beveiligingsconcept en draagt zo bij aan de kwaliteit van de rijkshuisvesting.

Je adviseert vanuit het Rijksvastgoedbedrijf over de kwaliteit van de rijkshuisvesting. Als expert beveiliging heb je een veelzijdige adviesportefeuille met departementen, rechtbanken, gevangenissen, monumenten, rijksverzamelkantoren, Defensiecomplexen en paleizen. Je hebt een analytische en conceptuele benadering waarin je steeds zoekt naar de optimale verhouding tussen bouwkundige, organisatorische en elektrotechnische beveiligingsmaatregelen.

Je vertaalt de gebruikerssituaties adequaat in doelen en uitgangspunten in adviesproducten met de benodigde functionaliteiten en (output)specificaties. Hiervoor beschik je over specialistische kennis van beveiligingsconcepten en ben je bekend met technische beveiligingsoplossingen. Je stemt je advies integraal af met de andere betrokken (technische) disciplines en presenteert het advies professioneel in projectteams, bij de opdrachtgevers en de gebruikers. Vanaf de ontwerpfase laat je de marktpartijen hun werk doen en stuur je effectief bij om de risico’s te beheersen en de kwaliteit te borgen.

Je bent betrokken bij verbouw-, nieuwbouw- en renovatieprojecten vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering en nazorg. Dit betekent dat je in het begin bezig bent met de interpretatie van de klantvraag: wat is de essentie van de beveiliging in relatie tot hun bedrijfsvoering, wat zijn de ambities en de gevraagde functionaliteiten? De antwoorden vertaal je in adviesproducten en programma’s van eisen. Dit doe je zowel voor traditionele als voor geïntegreerde contracten. In de ontwerp- en realisatiefase borg je de kwaliteit en veiligheid door toetsing en sturing van opdrachtnemers.

 • Je hebt academisch niveau, verkregen door opleiding en/of ervaring.
 • Je hebt een afgeronde opleiding beveiliging en installaties op ten minste hbo+-niveau, bijvoorbeeld elektrotechniek of bouwkunde, aangevuld met een vakspecifieke opleiding (waaronder De Haagse Methodiek).
 • Je hebt specialistische kennis van beveiligingsconcepten en bent bekend met technische beveiligingsoplossingen.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met adviseren in complexe huisvestings- en/of vastgoedvraagstukken en bent in staat een deskundig, gedegen en helder advies op te stellen.
 • Je bent in staat om beveiligingsvraagstukken vanuit de breedte te benaderen en zoekt daarbij naar het meest efficiënte en effectieve beveiligingsconcept.
 • Je bent in staat om gedegen adviezen uit te brengen voor uiteenlopende projecten; van klein tot groot en van eenvoudig tot complex.
 • Je kunt effectief variëren in diepgang en snelheid van je adviezen: soms globaal en snel, soms juist gedetailleerd en uitgebreid.
 • Je bent organisatiesensitief, omgevingsbewust en klantgericht.
 • Je bent gewend in teams te werken en daarbij over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en jezelf te ontwikkelen.
 • Je bent voor je vakgebied alert op trends en (mogelijke) wijzigingen in wetgeving, normering of beleid en kunt dat adequaat vertalen in je advisering.
 • Je kunt goed samenwerken en bent je bewust van het feit dat je door samen te werken tot het juiste product komt.
 • Je hebt duidelijk een eigen inbreng en weet jouw stempel op het werk te drukken.
 • Je kunt goed analyseren, plannen en organiseren, en bent een teamspeler.
 • Je beschikt over overtuigingskracht, een vlotte pen, goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en weet zaken ook daadwerkelijk te implementeren.

Een veiligheidsonderzoek op niveau B maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
Kijk voor informatie over het (niveau van het) veiligheidsonderzoek op de site van de AIVD. ()

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf is mogelijk een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.

De organisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland: 81.000 hectare en 13,3 miljoen m² bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en -ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De afdeling - Directie Transacties en Projecten, afdeling Architectuur en Techniek

De directie Transacties en Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan de door de Rijksdienst gestelde eisen. De directie T&P zorgt onder andere voor het uitvoeren van de RVB-portefeuillestrategie, het realiseren van omvangrijke verkoopopgaven van vastgoed, het generen van inkomsten door gebruik van vastgoed en het contracteren van nieuwbouw. Ook het afsluiten van (bijzondere) contracten zoals (erf)pacht, huur, medegebruik, bijzonder beheer (bodem, landingsrechten, zendmasten, windmolens, veren, benzine) behoort tot de kerntaken van T&P. De directie bestaat uit de afdelingen Projecten, Verkoop, Verhuur en Taxaties, Inkoop en Contractmanagement, Architectuur en Techniek en het Bedrijfsbureau.

Afdeling Architectuur en Techniek
De afdeling Architectuur en Techniek (A&T) bestaat uit ongeveer honderd adviseurs met vergaande expertise op vrijwel alle technisch/architectonische disciplines van de bouw- en vastgoedwereld. De kracht zit in onze grote betrokkenheid bij de projecten en de collegiale samenwerking.

De afdeling bestaat uit zes secties: Masterplannen en Transformaties, Nieuwbouw en Transformaties, Veiligheid en Gezondheid, Duurzaamheid en Comfort, Technisch Advies 1 en Technisch Advies 2. De afdeling is verantwoordelijk voor de technische en architectonische kwaliteit bij complexe en programmatische projecten en zorgt voor de borging hiervan in projecten en adviezen.

De experts kunnen de technische risico's in de uitvoering en bij de exploitatie benoemen en beheersen. Dit vraagt om kennis op het gebied van constructieve veiligheid, bouw- en installatietechniek, veiligheid en gezondheid, duurzaamheid, comfort, architectuur en bouwkosten.

Je rapporteert aan het hoofd van de sectie Technisch Advies 2.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: levert operationele producten en diensten op het gebied van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur.

Wil je meer over de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.