Helaas, deze vacature is niet actief.

Medisch coördinator in Den Haag

Beschrijving

Geregistreerd arts Maatschappij en Gezondheid, profiel infectieziektenbestrijding, kundig en ervaren op het gebied van soa. Aanvullend heb je ervaring met de Lean-methodiek en het HKZ-kwaliteitssysteem.

Dienst: Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Vacaturecode: OCW-2017-0136
Publicatiedatum: 31 maart 2017
Sluitingsdatum: 13 april 2017
Aantal uur: 36

In deze functie ben jij eindverantwoordelijk voor het medisch handelen van alle disciplines binnen het Centrum Seksuele Gezondheid. Binnen jouw takenpakket valt het functioneel en inhoudelijk leidinggeven aan het medische proces binnen de afdeling. Daarnaast bewaak je de afdelingsbrede medische inbreng in de landelijke en regionale overleggen en neem je besluiten over het al dan niet implementeren van landelijke en/of regionale besluiten met medische aspecten op de afdeling.

Bovendien coördineer je de spreekuren, genereer en interpreteer je de managementinformatie en stel je in samenwerking met de afdeling Epidemiologie van de GGD Haaglanden en het RIVM de SOA Thermometer op. Ook ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van medische FONA-meldingen en betrokken bij de HKZ-audits. Naast het houden van spreekuren op het gebied van soa heb je de supervisie over de werkzaamheden van de sociaal geneeskundigen en sociaal verpleegkundigen en de aio’s die werkzaam zijn bij het Centrum Seksuele Gezondheid. Je bent in staat om de werkprocessen volgens de Lean-methode te verbeteren. Verder werk je aan teambuilding: samen met de medewerkers ontwikkel en onderhoud je een gemeenschappelijk referentiekader.

Gevraagd en ongevraagd adviseer je het afdelingshoofd over medische aangelegenheden. Je ontwikkelt en onderhoudt contacten met de regionale en landelijke netwerken op het gebied van soa en vanuit jouw expertise lever je een bijdrage aan de medisch-inhoudelijke beleidsontwikkeling. Daarbij ben je medeverantwoordelijk voor het opstellen van het jaarwerkplan.

Binnen de gemeente Den Haag werken wij met het generiek functiehuis. Van jou wordt daarom een brede inzetbaarheid en flexibiliteit verwacht. Dit betekent dat jouw inhoudelijke pakket op termijn kan veranderen.

Afdeling Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden

Het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden is onderdeel van de productgroep Infectieziektebestrijding en Hygiëne (I&H) van de GGD Haaglanden. Het centrum biedt aanvullende zorg (op de zorg door de huisarts) op het gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen. Verder biedt het hulp aan jongeren tot 25 jaar op overige terreinen van seksuele gezondheid (Sense). In de subsidieregeling ASG (Aanvullende Seksuele Gezondheid) is vastgesteld voor welke cliënten deze aanvullende zorg bedoeld is. Het centrum heeft diverse samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen uit de regio Haaglanden. Naast bovengenoemde curatieve zorg- en dienstverlening wordt er volop aandacht besteed aan preventie, coördinatie en expertise. Het centrum is HKZ-gecertificeerd. Registratie vindt plaats in een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD), dat onlangs is geïmplementeerd.

De GGD Haaglanden werkt in een gemeenschappelijke regeling van de negen gemeenten in de regio Haaglanden. De GGD zet zich in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van ongeveer een miljoen inwoners van de regio. De uitvoeringsorganisatie van de GGD is ondergebracht bij de gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW), sector Volksgezondheid en Zorg (VG&Z).

Wij vragen

Je hebt een universitaire studie voltooid met de specialisatie Arts Maatschappij en Gezondheid (profiel infectieziektenbestrijding). Je bent geregistreerd in het BIG-register. Je beschikt over ruime kennis van en ervaring op het gebied van het werkveld van de productgroep I&H, met name op het gebied van soa. Hierbij heb je ervaring op het gebied van de Lean-methodiek en het HKZ-kwaliteitssysteem.

Aanvullend heb je aantoonbare en langdurige ervaring op het gebied van functioneel leidinggeven aan professionals in een dynamische omgeving en ervaring met het leiden van (gedrags)veranderingen. Je bent een overtuigende inspirator en een krachtige bruggenbouwer. Je bent in staat om snel te schakelen tussen verschillende communicatieniveaus en de dagelijkse praktijk van de werkvloer en op grote lijnen en strategie.

Jouw communicatieve vaardigheden – mondeling en schriftelijk – zijn goed. Daarnaast ben je stressbestendig, flexibel, besluitvaardig en je werkt accuraat. Je beschikt over diplomatieke vaardigheden. Als vanzelfsprekend geef jij gevraagd en ongevraagd advies aan het management, gemeentelijke diensten en instellingen. Je werkt zelfstandig, maar je bent ook in staat in teamverband te werken. Tot slot bezit je de vaardigheid om medisch-inhoudelijke informatie om te zetten in heldere rapportages.

Competenties
 • Initiatief
 • Klantgerichtheid
 • Managementidentificatie
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en Organiseren
 • Prestatiemotivatie
 • Probleemanalyse
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfstandigheid
Wij bieden

Salaris: Schaal 13 (max. € 5.814,- op basis van een volledige werkweek)
Dienstverband: Vaste aanstelling.

Meer weten?

Contactpersoon m.b.t. sollicitatieprocedure: Remy Welleman, 06 12 17 80 34.
Contactpersoon m.b.t. inhoudelijke informatie: Werin Rampadarath, (070) 353 26 92.

Aanvullende informatie
 • Op deze functie is de ‘Richtlijn gezondheidsbescherming medewerkers GGD' van toepassing.
 • Momenteel loopt binnen de GGD Haaglanden het traject Focus en Balans, waarin bekeken wordt in hoeverre de GGD-taken afgestemd zijn op de veranderingen in haar omgeving.
 • Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne sollicitanten voorrang.
 • Let wel: dit betreft een vaste aanstelling. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling op proef van 12 maanden aangeboden (tenzij je bij de gemeente Den Haag in vaste dienst bent aangesteld). Bij geschiktheid voor de functie word je vervolgens in vaste dienst aangesteld.
  Deze vacature maakt deel uit van een proef met anoniem solliciteren. Voor u verandert er niets aan het sollicitatieproces.

Je kunt op deze vacature solliciteren.

Extra informatie

Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zuid-Holland | Administratief | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.