Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior technisch medewerker elektrotechniek in Groningen

Beschrijving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert een omvangrijke portefeuille van Defensieobjecten, zowel binnen als buiten Nederland. Met jouw deskundigheid op het gebied van elektrotechniek draag je als senior technisch medewerker bij aan zorgvuldig onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze militaire werken en gebouwen.

Je signaleert consequenties van ontwikkelingen in het vakgebied op het vastgoedbeleid en adviseert over de wijze waarop met deze consequenties kan worden omgegaan. Verder verzamel, analyseer en interpreteer jij gegevens en programma’s van eisen en kom jij met een advies voor (deel)ontwerpen voor projecten. Jij adviseert ook over technische randvoorwaarden voor ontwerpen, het maken van ontwerpen voor (delen van) projecten en over het standaardiseren van ontwerpen.

Daarnaast stel je bestekken, tekeningen, ramingen en begrotingen, en ruimtelijke indelingsplannen op. Hiervoor werk je schetsontwerpen uit, begeleid je uitbestede werkzaamheden, verstrek je inlichtingen over aanbesteding en adviseer je bij het tot stand komen van programma's van eisen. Ook coördineer je activiteiten tijdens de voorbereiding van projecten. Hierbij zorg je voor de technische afstemming van de ontwerpbijdragen van de betrokken disciplines, bewaak je de voorbereiding binnen de randvoorwaarden tijd en geld, en signaleer je afwijkingen bij de projectleider.

In de uitvoeringsfase van projecten stel je adviezen op, houd je toezicht en doe je voorstellen om te komen tot verbetering van het toezicht. Je geeft adviezen met betrekking tot de kwaliteitsborging binnen jouw specialisatie en de borging van de veiligheid voor het gebruik en het beheer van de elektrotechnische installaties. Je levert producten en diensten in het primaire proces waarbij het gaat om werkzaamheden die minder gangbaar of nieuw zijn. Ook het opstellen en uitvoeren van contractdocumenten (UAV-GC) behoort tot je werkzaamheden.

Tot slot stel jij procedures, richtlijnen en (technische) normen voor beheer en onderhoud op, waarbij omstandigheden kunnen wijzigen en bereid je contracten en meerjarenplannen op technisch gebied voor. Als senior technisch medewerker elektrotechniek vervul je een of meerdere rollen: locatieverantwoordelijke, installatieverantwoordelijke, voorbereidingscoördinator, uitvoeringscoördinator of veiligheid- en gezondheidscoördinator en -toetser.

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding elektrotechniek, of hbo-niveau en aantoonbaar drie tot vijf jaar werkervaring in soortgelijke functies.
 • Je hebt kennis van en bent deskundig op een groter deel van de discipline elektrotechniek, en je hebt kennis van relevante ontwikkelingen en processen.
 • Je hebt inzicht in aanpalende aspecten zoals organisatie en financiën, en kunt rapporteren over uitgevoerde analyses en het inhoudelijk tot stand brengen van adviesproducten.
 • Je hebt ruime kennis van wet- en regelgeving (bouwbesluit en relevante normeringen).
 • Je bent klant- en resultaatgericht en goed in staat om samen te werken.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en bent initiatiefrijk.
 • Je bent in staat om je werk goed te plannen en te organiseren. Verder heb je oog voor je omgeving, maar ook voor  je eigen ontwikkeling in het werk.
 • Je kunt je goed uitdrukken in de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een goed financieel inzicht.

B

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf is mogelijk in de toekomst een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.

 

De organisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland: 81.000 hectare en 13,3 miljoen m² bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en -ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De afdeling - Directie Vastgoedbeheer, Realisatie Oost, sectie Zuid

De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Klant- en Vastgoedmanagement, Technisch beheer, Realisatie West, Realisatie Oost en Expertisecentrum Techniek. De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Afdeling Realisatie Oost
De afdeling Realisatie Oost is samen met de afdeling Realisatie West integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het RVB in eigendom heeft of huurt. De functie van de voorraad panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen en leegstand. Afdeling Realisatie Oost bestaat uit de sectie Noord (provincies Groningen, Friesland, Overijssel en Drenthe), sectie Oost (provincies Gelderland en Flevoland) en sectie Zuid (provincies Noord-Brabant en Limburg).

De secties van de afdelingen Realisatie West en Oost zijn verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

 • Het inplannen van onderhoudsactiviteiten door leveranciers bij de klant en het bewaken van de planning en uitvoering.
 • Het afroepen van leveranciersdiensten op basis van planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud.
 • Het onderhouden van klantcontacten; eerste aanspreekpunt voor de gebruiker op pandniveau.
 • Prestatieverklaringen op uitgevoerd werk.
 • Uitvoeren van vervangings- en investeringsprojecten tot € 5 miljoen. Eventueel daaraan gekoppelde tijdige en volledige facturering aan gebruikers.
 • Signaalfunctie aspectprogramma’s: acties extern naar klant, installateurs, intern naar afdelingen en directies.
 • Aangaan en uitvoeren serviceovereenkomsten.

De sectie Zuid bestaat uit vijf clusters: Bouwtechniek, Werktuigbouwkunde, Electrotechniek en twee clusters Objectmanager Projectleider. Het cluster Electrotechniek verzorgt de technische expertise en uitvoering in de regio Zuid.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: levert operationele producten en diensten op het gebied van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur.

Wil je meer over de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
Groningen
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Groningen | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.