Helaas, deze vacature is niet actief.

Financieel beleidsmedewerker Basisregistratie Personen in waren

Beschrijving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Burgers, bedrijven en de overheid hebben er belang bij dat de identiteit van burgers betrouwbaar vastgesteld en -gelegd wordt. Dat geldt in toenemende mate ook voor de  digitale wereld. Met een stevige mate van zelfstandigheid werk jij als financieel beleidsmedewerker mee aan de vernieuwde Basisregistratie Personen.

Je draagt bij aan de uitwerking en de implementatie van het nieuwe systeem voor de Basisregistratie Personen (BRP). Dit project heeft grote politieke actualiteit. In een dynamische omgeving op het snijvlak van politiek, bestuur, techniek en financiën, ben jij de financiële spin in het web richting de directoraat-generaal en de directeur Democratie en Burgerschap, die beleidsverantwoordelijk zijn voor de BRP. Je hebt intensief overleg met diverse stakeholders zoals de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), Financieel-Economische Zaken en het bureau directoraat-generaal.

Jouw werkzaamheden bestaan naast het organiseren en bijwonen van dergelijke in- en externe overleggen uit het schrijven van beleidsnotities en annotaties. Ook het begeleiden van beleidsprocessen met financiële implicaties, zowel in- als extern, en het soepel laten verlopen van het opdrachtgeversproces richting RvIG en eventuele derden, en het begeleiden van de medewerkers van de afdeling daarin, behoort tot de werkzaamheden. Je draagt bij aan de onderhandelingen voor een nieuwe opzet van overeenkomsten met de RvIG. Je bent weliswaar verbonden aan de afdeling Identiteit, maar indien nodig wordt een beroep op je gedaan voor financiële advieswerkzaamheden voor andere afdelingen binnen de directie.

  • Je hebt wo-niveau en kennis van financiën binnen de Rijksoverheid.
  • Je beschikt over analytisch vermogen, intellectuele creativiteit en lef.
  • Je hebt oog voor vernieuwing en de mogelijkheden en onmogelijkheden van en binnen (financiële) kaders.
  • Je hebt een politieke neus, onderkent tijdig politieke afbreukrisico’s voor bewindspersonen en hebt gevoel voor het politieke en bestuurlijke krachtenspel.
  • Je vindt samenwerken leuker dan alleen werken.
  • Je bent een verbinder en weet je netwerk hiervoor in te zetten.
  • Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

De organisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'  

De afdeling - Afdeling Identiteit

Fraude met identiteitsgegevens neemt toe. De afdeling Identiteit ziet erop toe dat er bij het gebruik van gegevens van burgers door overheid en private partijen voldoende oog is voor de bescherming van de privacy. Ook ontwikkelt de afdeling instrumenten om identiteitsfraude tegen te gaan en om slachtoffers van identiteitsfraude te kunnen helpen.

Een cruciale voorziening in het verkeer tussen burgers en de overheid en enkele private partijen is de Basisregistratie Personen (BRP). De afdeling Identiteit is medeverantwoordelijk voor de afronding van ‘Operatie BRP’ die ervoor zorgt dat alle aangesloten partijen gebruikmaken van dezelfde gegevens van de personen die in deze centrale registratie zijn opgenomen. Door aanpassing van de infrastructuur wordt de uitwisseling van persoonsgegevens sterk vereenvoudigd ten opzichte van het huidige stelsel met decentrale registraties. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van de dienstverlening en maakt deze op termijn goedkoper.

Ook het reisdocumentenstelsel in het gehele koninkrijk behoort tot het werkdomein van de afdeling. Wij werken aan een toekomstbestendig reisdocumentenstelsel dat aansluit bij internationale ontwikkelingen en nieuwe technologieën. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) is de beheerder van de stelsels van de identiteitsgegevens en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De afdeling Identiteit is opdrachtgever voor de RVIG. Samen met RVIG werkt de afdeling aan de (voortdurende verbetering van de) kwaliteit van de BRP en het reisdocumentenstelsel.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of -processen.

Wil je meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.