Helaas, deze vacature is niet actief.

Basisrelatiemanager in wateren

Beschrijving

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Een goed risicogestuurd beheer van de netwerken van hoofdwegen, hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem. Daar ben jij als basisrelatiemanager bij Rijkswaterstaat mede  verantwoordelijk voor. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan een goede bereikbaarheid van Nederland.

Hoe krijgt Rijkswaterstaat de gevraagde prestaties uit bestaande netwerken en hoe beheersen we de risico’s? Dat is assetmanagement, oftewel risicogestuurd beheer. Binnen het district Midden-Nederland Noord overzie je het speelveld op het gebied van omgevingsmanagement en ben je, samen met twee andere basisrelatiemanagers, verantwoordelijk voor de omgevingsaspecten. Je legt proactief contact met belangrijke ketenpartners en partijen in het IJsselmeergebied. Je adviseert hen over de effecten op de omgeving, belangen, risico’s en kansen.

Jouw taken

 • Je legt proactief verbinding in de regio en je houdt rekening met de belangen van de belangrijkste netwerkpartners en partijen (stakeholders).
 • Je signaleert ontwikkelingen en brengt deze in beeld.
 • Je bewaakt afspraken die met stakeholders zijn gemaakt en legt deze vast in klantendossiers. In deze dossiers zorg je voor (de ontwikkeling van) de registratie van basisrelatiegegevens.
 • Je brengt advies uit over de effecten op de omgeving, met het oog op belangen, risico’s en kansen, en je adviseert het management over te nemen maatregelen op basis van jouw analyses.
 • Je draagt bij aan betrouwbare en afgestemde rapportages, bijvoorbeeld managementcontracten en risico- en districtsrapportages.
 • Je draagt bij aan integrale districtsadviezen en je adviseert over prestatie-eisen en randvoorwaarden als uitgangspunt voor projectopdrachten en contracten.
 • Je verbetert in samenwerking met het publieksinformatieteam het proces van vraag naar antwoord.
 • Je verbetert continu de werkprocessen.
 • Je hebt een hbo-diploma, bijvoorbeeld communicatie.
 • Je hebt ervaring met omgevings- en relatiemanagement en met het tot stand brengen van adviezen.
 • Je bent een goede en verbindende gesprekspartner en bedreven in het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties.
 • Je kunt goed binnen een breed en multidisciplinair werkveld werken.
 • Je werkt zelfstandig, gestructureerd en georganiseerd en altijd met helikopterview en zicht op de langetermijnvisie en –doelen.
 • Je kunt je schriftelijk en mondeling goed uitdrukken.
 • Je bent proactief, betrouwbaar en analytisch.
 • Je bent een teamplayer met een praktische instelling.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De organisatie - Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. 

Midden-Nederland
Midden-Nederland (MN) ontwikkelt als een van de zeven regionale onderdelen van Rijkswaterstaat de visie, meerjarenplanning en monitoring van het hart van Nederland: Utrecht, Flevoland en de randen van de omliggende provincies. Met onze specifieke kennis en expertise beheren we bijvoorbeeld het IJsselmeer, Nederlands grootste zoetwaterreservoir. En de wegen rond Utrecht, de draaischijf van ons land, en diverse waterwegen waaronder het Amsterdam-Rijnkanaal dat het drukst bevaren kanaal van Nederland is.

Bij MN voelen en hebben wij 24/7 de verantwoordelijkheid voor ons netwerk. Zorgvuldige verkenning, heldere planvorming en nauwkeurige uitwerking; dat is waar wij voor staan. We denken niet alleen aan morgen, maar zeker ook aan later. De plannen die wij nu maken en de stappen die wij nu zetten, zijn bepalend voor het huidige netwerk en dat van de toekomst.

Samen met de andere onderdelen van Rijkswaterstaat werken we aan het optimaal beheer, het gebruik én de ontwikkeling van alle netwerken van Rijkswaterstaat. Maar ook extern zijn wij vanuit onze centrale ligging graag de verbindende schakel: landelijk en regionaal, binnen politieke en bestuurlijke omgevingen, het bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten en onze maatschappij.

Bij MN zijn we deskundig en betrokken bij de samenleving. Onze mensen krijgen volop ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen en hun talenten uit te bouwen. Hier staan we klaar voor elkaar en zijn we betrokken bij elkaars verantwoordelijkheden.

De afdeling - District Midden-Nederland Noord

Het district Midden-Nederland Noord beheert het gebied in het natte hart van Nederland, namelijk het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren. De daarbij behorende assets zijn de Afsluitdijk, de Lorentzsluizen, de Stevinsluizen, de Houtribdijk, het Naviduct, Krabbersgatsluis, de Houtribsluizen, de Nijkerkersluis, de Roggebotsluis, de hoofdvaarweg Amsterdam-Lemmer en diverse overige vaarwegen. Daarnaast verzorgt het district het beheer van auto(snel)wegen, waaronder de A6, de A7 over de Afsluitdijk, de A27 en de N50. Tot slot is het district verantwoordelijk een aantal specials, waaronder het representatieve vaartuig Rijkswaterstaat 1, en het baggerslibdepot IJsseloog, de noodpompen van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing en de Stormvloedkering Ramspol.

Midden-Nederland Noord staat samen met de andere afdelingen van netwerkmanagement aan het begin van de realisatie van de instandhouding van deze netwerken. Het district is hét portaal naar informatie over de assets binnen Rijkswaterstaat en het vertaalt deze kennis naar risico’s en kansen. Daarvoor staat het district in nauw contact met de omgeving en gebruikers. Het district verzorgt de planning van maatregelen vanuit deze kennis en legt hiermee de basis voor de programmering en daarmee de opdrachten richting de Landelijke Uitvoeringseenheden. Daarnaast verzorgt het district de opdrachtgeverrol richting het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu en geeft het input voor en invulling aan de kaderstellende prestatie-eisen waaraan het netwerk dient te voldoen. Ook in crisissituaties is het district partner in business en draagt het zorg voor de contacten met de veiligheidsregio’s.

De afdeling bestaat uit 50 fte en wordt aangestuurd door het afdelingshoofd met ondersteuning van een clustercoördinator.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Medewerker Advisering. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ondersteunt, bereidt voor en adviseert op onderdelen van het adviesproces.

Wil je meer over de functiegroep Medewerker Advisering en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
wateren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Wateren | Drenthe | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.