Helaas, deze vacature is niet actief.

Adviseur onderwijssubsidies in waren

Beschrijving

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De shared service organisatie DUS-I is een transparante, deskundige, zakelijke uitvoerder die voor de ministeries VWS, OCW en SZW subsidieregelingen uitvoert. Doelstelling van DUS-I is ontzorgen en ondersteunen, zowel naar de genoemde ministeries als naar instellingen in d domeinen zorg, onderwijs etc. Deze vacature heeft specifiek betrekking op het OCW-domein van DUS-I.

Als adviseur onderwijssubsidies met stevige kennis van het onderwijsveld kom jij met gedegen en goed onderbouwde adviezen.

Samen met de beleidsmakers ontwikkel jij nieuwe subsidieregelingen en het bijbehorende instrumentarium, zoals een digitaal aanvraagformulier en toetsingskader met doelen en criteria. Via de eigen website van DUS-I of bijeenkomsten geef je voorlichting over bestaande of nieuwe subsidieregelingen. Subsidieaanvragen toets jij aan de doelen en criteria van de betreffende regeling. De uitkomst is een advies aan het kerndepartement of een preadvies aan een ingestelde adviescommissie.

Indien nodig ondersteun jij een advies- of beoordelingscommissie bij het ontwikkelen van advies over subsidieaanvragen. Je toetst als adviseur onderwijssubsidies ook voortgangsrapportages op inhoudelijke en financiële voortgang van het project. Op deze wijze houdt DUS-I de vinger aan de pols van lopende subsidieprojecten. Problemen, knelpunten of wijzigingen in subsidieprojecten moet je tijdig signaleren. In onderlinge samenspraak, en in overleg met de beleidsdirecties binnen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wordt bekeken of interventie nodig is en zo ja, welke.

Jij beoordeelt verder eindrapportages en –verantwoording van subsidieprojecten. Op basis daarvan stel je, in samenspraak met financiële medewerkers, de definitieve subsidie vast. Tot slot coördineer je waar nodig de uitvoering van regelingen en opdrachten. Dat betekent het inrichten van processen en het inzetten en ondersteunen van collega’s. Hiervoor overleg je met de opdrachtgever, zorg je voor afstemming en maak je zakelijke afspraken, bijvoorbeeld offertes.

  • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding of vergelijkbaar niveau.
  • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring op universitair of MA-niveau en minimaal vijf jaar specifieke ervaring binnen het domein Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  • Je hebt stevige kennis van het onderwijsveld, specifiek op het gebied van lerarenbeleid en beroepskolom (vmbo, mbo, hbo).
  • Je bent adviesvaardig en beschikt over een analytisch denkvermogen.
  • Je bent in staat om je snel een goed oordeel te vormen en bent mens- en procesgericht.
  • Je bent inventief en in staat om buiten bestaande kaders te denken.
  • Je kunt je goed uitdrukken in de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift, en bent in staat om een oordeel of preadvies goed te verwoorden.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
  • Richt je sollicitatiebrief, onder vermelding van het vacaturenummer VWS170019 (DUS-I) aan Imro Simmelink.
  • Ben je aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat? Voeg dan een kopie van deze aanwijzingsbrief toe bij je sollicitatiebrief.
De organisatie - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

De afdeling - Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

DUS-I is een shared service organisatie van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de uitvoering van subsidieregelingen. De ambitie van DUS-I is om de dienstverlenende schakel te zijn tussen instellingen die subsidies aanvragen en ontvangen, en beleidsdirecties die bepalen aan wie en onder welke voorwaarden een subsidie wordt verleend. DUS-I laat het subsidieproces gestroomlijnd verlopen door alle administratieve activiteiten foutloos, rechtmatig en efficiënt uit te voeren. DUS-I werkt nauw samen met de beleidsdirecties van de achterliggende departementen, in combinatie met de beleids- en financiële medewerkers van die beleidsdirecties.

DUS-I is een transparante, deskundige, zakelijke uitvoerder die ontzorgt, adviseert, uitvoert en ondersteunt. DUS-I telt drie afdelingen. Afdeling A voert op dit moment subsidieregelingen uit voor SZW en VWS. Afdeling B voert een specifieke VWS-regeling uit en levert daarnaast expertise en ondersteuning voor heel DUS-I, waaronder business control, secretariaat en communicatie. Afdeling C voert subsidieregelingen voor OCW. Thema’s zijn: onderwijsvernieuwing, lerarenbeleid, samenwerking en aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en emancipatie. Afdeling C handelt ook het OCW-deel van alle instellings- en projectsubsidies af die via de kaderregeling OCW, VWS en SZW worden ingediend. Deze afdeling voert ook een aantal subsidieregelingen uit waarvoor extra capaciteit gewenst is. De inzet is nader te bepalen. Zo kan de afdeling onder meer worden ingezet voor de regeling Regionaal investeringsfonds mbo, Gelijke Kansen Alliantie, Professionele leergemeenschappen, LHBTI-emancipatie, Lente- en zomerscholen vo, Korte opleidingstrajecten vmbo-leraren en Lerarenfonds po-vo.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Sr. Med. Behandelen en Ontwikkelen. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: behandelt en ontwikkelt complexe producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit.

Wil je meer over de functiegroep Sr. Med. Behandelen en Ontwikkelen en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.