Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsmedewerker (jurist) in waren

Beschrijving

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Bestuursdepartement

Een optimale inrichting, werking en ontwikkeling van ons politiebestel zorgt voor een veilige samenleving. Als jurist vervul jij hierin een cruciale rol. Snel schakelen tussen verschillende dossiers is aan jou wel besteed. Met een gezonde dosis relativeringsvermogen zet jij je tanden in weerbarstige en complexe materie.

Je werkt als senior beleidsmedewerker bij het juridische team van het programma Regie en Strategie van het directoraat-generaal Politie. Samen met je collega’s zorg je voor advies, regie, coördinatie en overzicht met betrekking tot andere juridische werkzaamheden dan wet- en regelgeving.

 • Je hebt een (universitaire) opleiding bestuursrecht en actuele en grondige kennis van het bestuursrecht.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het subsidie- en klachtrecht.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het afhandelen van (politiek-bestuurlijk gevoelige) Wob-verzoeken.
 • Je hebt kennis van of ervaring met overheidsaansprakelijkheid en ervaring of affiniteit met het voeren van civiele procedures.
 • Je hebt ervaring met beleidsprocessen en beleidsmatige advisering.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het opstellen van contracten en convenanten.
 • Je bent resultaat- en samenwerkingsgericht, politiek-bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust.
 • Je kunt je goed inleven, snel schakelen en weet hoofd- en bijzaken te scheiden.
 • Je bent enthousiast, collegiaal en een teamplayer.
 • Je bent gewend om te werken in een complex krachtenveld.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je bent flexibel, creatief en oplossingsgericht.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Solliciteren? Mail je motivatie met cv onder vermelding van vacaturenummer BD17DGPOL/170061 naar VENJ.solliciteren@minbzk.nl.  Belangrijk: stuur de sollicitatie niet naar het e-mailadres van de contactpersoon!
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan een kopie van de aanwijzingsbrief mee met je sollicitatie.
De organisatie - Ministerie van Veiligheid en Justitie, Bestuursdepartement

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze bijna 1.900 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De afdeling - Directoraat-generaal Politie, programma Regie en Strategie

Het directoraat-generaal (DG) Politie is verantwoordelijk voor de inrichting, werking en ontwikkeling van het Nederlandse politiebestel. Wij organiseren de politie zo, dat de veiligheid binnen de spelregels van onze democratische rechtsstaat is gewaarborgd. Het DG zorgt bovendien voor een goed toegeruste politieorganisatie, onder meer door het stellen van wettelijke normen, het codificeren van bevoegdheden en het stellen van kaders voor een doelmatige besteding van middelen. Tot slot draagt het DG Politie bij aan de veiligheidsagenda, inclusief de verschillende (veiligheids)ketens, het multidisciplinaire domein en de landelijke meldkamerorganisatie.

Programma Regie en Strategie
Het programma Regie en Strategie vervult op verschillende terreinen voor het gehele directoraat een regisserende, coördinerende en adviserende rol. Denk aan de afwikkeling van Kamervragen en de voorbereiding van debatten met de Kamer, de organisatie van werkbezoeken van de politieke en ambtelijke top, en de voorbereiding van hoog-ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Maar bijvoorbeeld ook het personeelsbeleid en –beheer voor het DG is hier belegd. Het programma bestaat uit ongeveer twintig personen.

Het juridische team binnen het programma zorgt voor het gehele DG voor advies, regie, coördinatie en overzicht met betrekking tot de andere juridische werkzaamheden dan wet- en regelgeving. Belangrijke taken daarbij zijn:

 • Juridisch advies op uiteenlopende terreinen op alle niveaus: aan medewerkers, managers, het managementteam en bewindslieden. Het gaat vooral om onderwerpen waarbij afdelingsoverstijgend advies wordt gevraagd, een second opinion wenselijk is of een strategische instrumentkeuze gewenst is.
 • Juridische control (toetsfunctie) binnen het directoraat en richting de politie op bijvoorbeeld subsidiebesluiten, beleidsregels en besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
 • Regie op en begeleiding van lopende juridische procedures en afhandeling van Wob-verzoeken.
 • Regie op klachten en Nationale ombudsmanzaken.
 • Juridische bijdragen aan planning-en-controlproducten, zowel binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie als in relatie tot de politie.
 • Reguliere overleggen met de juridische staf van de politie en met juridische afdelingen van Veiligheid en Justitie.
 • Coördinatie van het binnen het directoraat functionerende juridisch netwerk.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.