Helaas, deze vacature is niet actief.

(Startend) financieel beleidsmedewerker in waren

Beschrijving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Adequate financiële kaders en informatie zijn essentieel voor een goed functionerend binnenlands bestuur. Als financieel beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kijk jij vanuit een breed perspectief naar de financiën van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Jouw kennis vertaal je naar adviezen waar de minister en ambtelijke top op kunnen bouwen.

Als (startend) financieel beleidsmedewerker werk je aan gezonde financiën bij gemeenten en provincies. De decentralisaties in het sociaal domein hebben gevolgen gehad voor de financiële verantwoording door gemeenten over 2015. De deadline voor de verantwoording is door de helft van de gemeenten niet gehaald en de accountantsverklaring was slechts bij de helft goedkeurend. Samen met collega’s en partijen uit het veld werk je aan oplossingen voor knelpunten bij de verantwoording.

Je houdt je daarnaast bezig met financieringsvraagstukken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de wijze waarop het begrotingstekort van decentrale overheden betrokken wordt bij de berekening van het EMU-saldo, of de regels die gelden voor het aantrekken van vreemd vermogen door decentrale overheden. Waar nodig word je breder ingezet, bijvoorbeeld om een bijdrage te leveren in de uitvoering verantwoordingscyclus van gemeenten en provincies, of bij het financieel toezicht.

Je hebt relatief veel ruimte voor eigen initiatief en volop gelegenheid om bij te dragen aan de beleidsvorming en visieontwikkeling op het terrein van de financiële regelgeving, verantwoording en het toezicht. Je adviseert de minister en de ambtelijke top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) op jouw dossiers, bijvoorbeeld ter voorbereiding op overleg met andere bewindslieden, of bestuurlijk overleg met decentrale overheden. Je vertegenwoordigd BZK in overleggen met de diverse partijen in het veld.

  • Je hebt een universitaire opleiding afgerond in een economische richting of in accountancy en bij voorkeur relevante werkervaring.
  • Je hebt kennis van gemeentelijke en provinciale financiën.
  • Je vindt het leuk en bent in staat om vanuit een breed perspectief te kijken naar het stelsel van de financiële verhoudingen tussen het rijk en lokale overheden.
  • Je staat stevig in je schoenen, durft de discussie aan te gaan, maar bent ook gericht op samenwerking.
  • Je legt en onderhoudt makkelijk contacten met andere afdelingen en directies, andere departementen (zoals Financiën) en belanghebbenden buiten de Rijksoverheid (zoals VNG).
  • Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
  • Je bent organisatiesensitief, omgevingsbewust en samenwerkingsgericht.
  • Je kunt goed plannen, bent flexibel en breed inzetbaar.
  • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

De organisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.' 

De afdeling - Directie Bestuur en Financiën, afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht

De beleidsdirectie Bestuur en Financiën (B&F) heeft een aantal uitvoerende en toezichthoudende taken. Ons werkveld is het binnenlands bestuur: de inrichting en werkwijze van gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsverbanden én hun verhouding tot elkaar, de rijksoverheid, de EU en maatschappelijke partners.

B&F is ambitieus: de directie is gezaghebbend, samenwerking- en resultaatgericht, politiek-sensitief en vernieuwend. Ze heeft kennis van de praktijk en staat in verbinding met een groot aantal stakeholders. B&F biedt medewerkers een werkplek om trots op te zijn, prettig, veilig en met een goede werksfeer.

Binnen het directoraat-generaal (DG) Bestuur en Wonen streven wij naar goed openbaar bestuur, waar burgers vertrouwen in hebben en dat bijdraagt aan economische groei. Wat ons als directie B&F in het bijzonder drijft, is het bij de tijd brengen en houden van binnenlands bestuur. Zo kunnen we adequaat inspelen op ontwikkelingen.

Afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht
De afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht (FRT) werkt aan gezonde financiën bij gemeenten en provincies. Dit in samenwerking met partners in het veld, zoals gemeenten, provincies, accountants, andere departementen, het CBS en de Autoriteit Financiële Markten. De afdeling maakt beleid dat bijdraagt aan gezonde financiën van gemeenten en provincies, stelt kaders, zorgt voor goede informatie(voorziening) tussen medeoverheden en rijk en houdt financieel toezicht. Ook worden concrete producten ontwikkeld en ingezet, zoals begrotingsscans en kengetallen, en helpt FRT bij het oplossen van problemen.

De afdeling vervult een proactieve signalerende, coördinerende en probleemoplossende rol in het netwerk van departementen, medeoverheden en diverse organisaties. De uitdaging ligt bij het verhelderen en vereenvoudigen van de betreffende processen bij het rijk en de medeoverheden. Heldere communicatie met allerlei partijen speelt daarbij een cruciale rol, naast het beter gebruikmaken van het internet en de mogelijkheden van informatietechnologie.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.