Helaas, deze vacature is niet actief.

Teamleider Nationaal Referentiecentrum in leiden

Beschrijving

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Binnen het Nationaal Referentiecentrum werkt een enthousiast team aan waardevol onderzoek op het gebied van plantenziekten. Op dit snijvlak van wetenschap en beleid zet jij je kennis en expertise in. Als teamleider coach en inspireer je onze professionals en breng je Nederland verder.

Binnen het Nationaal Referentiecentrum (NRC) ben jij als teamleider de hiërarchisch leidinggevende van een team. Je stuurt en coacht een leuke groep van twintig specialisten en analisten, allemaal mensen met hart voor het werk. Als teamleider zorg jij ervoor dat de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook zorg je voor de verbinding met de andere teams van het NRC en daarbuiten.

Jouw functie is afwisselend en je krijgt veel vrijheid om zelf invulling te geven aan je werk. Samen met andere teamleiders verdeel je de onderwerpen. Op het gebied van kwaliteitszorg binnen het team ben jij het eerste aanspreekpunt. Verder speel je een belangrijke rol bij vondsten en uitbraken van plantenziekten uit het vakgebied.

 • Je hebt academisch niveau, affiniteit met (laboratorium)onderzoek en bij voorkeur een opleiding in de richting agrarisch, biologie of plantenziekten.
 • Je hebt interesse in of kennis van biologie, bij voorkeur op het gebied van plantenziekten en plagen (virologie, bacteriologie en/of mycologie).
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het NRC-werkveld, de fytosanitaire context en kwaliteitssystemen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het leiden van een laboratoriumteam, een onderzoeksteam of een vergelijkbaar team met professionals.
 • Je bent een goede peoplemanager en hebt ervaring in het opstellen van jaarplannen.
 • Je bent sterk in voortgangsbewaking en kunt goed netwerken.
 • Je kunt snel schakelen, bent creatief en maakt je nieuwe zaken snel eigen.
 • Je bent organisatiesensitief, klantgericht en omgevingsbewust.
 • Je bent stressbestendig en kunt goed plannen en organiseren.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De organisatie - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentproducten, en handhaaft de natuurwetgeving. Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat voedsel en andere producten veilig zijn. Daarom moeten ondernemers zich houden aan nationale en internationale wetten en regels. De NVWA ziet er op toe dat ondernemers dat ook doen. Daarnaast controleren we of er correct wordt omgegaan met dieren en de natuur.

De NVWA brengt in kaart waar de risico’s voor mensen, dieren en de natuur het grootst zijn. We beoordelen deze risico’s en treden op waar nodig. Onze handhaving is gericht op het beïnvloeden van nalevingsgedrag. Dit doen we door bijvoorbeeld inspecties, communicatie en opsporingsonderzoek. Verder heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

De afdeling - Divisie Landbouw en Natuur, Nationaal Referentiecentrum

De divisie Landbouw en Natuur ziet toe op naleving van de regelgeving voor de fysieke omgeving en het grondgebruik in Nederland. Ook houden we toezicht op primaire bedrijven wat betreft levende dieren en diergezondheid, dierenwelzijn en diergeneesmiddelen. De divisie handhaaft de regelgeving voor het veevervoer in Nederland.

Daarnaast beheert de divisie een permanente calamiteitenvoorziening voor eventuele uitbraken van plantenziekten en plagen. We zien toe op naleving van opgelegde maatregelen om plantenziekten, plagen en dierziekten uit te roeien of beheersbaar te maken.

Om onze rol goed in te kunnen vullen, streven we naar een optimale samenwerking tussen beleid, uitvoering en onderzoek. Het verbinden van kennis vanuit de verschillende vakgebieden staat hierin centraal, zowel nationaal als internationaal.

Nationaal Referentiecentrum
Het Nationaal Referentiecentrum (NRC) is een afdeling met enthousiaste medewerkers. De sfeer op de afdeling is open, positief en betrokken. Medewerkers van het NRC voeren hun werk uit met enthousiasme en passie. De betrokkenheid richt zich zowel op het werk als op de collega’s. Collegialiteit, samenwerken en inhoud zijn daarbij de sleutelwoorden.

Het NRC is binnen de divisie Landbouw en Natuur hét kenniscentrum voor plantenziekten en plagen, vectoren en invasieve planten. Het NRC voert diagnoses uit en ondersteunt andere afdelingen van de divisie. Onze kennis vormt de basis voor risicobeoordelingen, beleidsadvies en internationaal beleids- en advieswerk.

Daarnaast heeft het NRC een rol in de aansturing van de laboratoria van de keuringsdiensten en is het centrum partij in (inter)nationale projecten. De divisie Landbouw en Natuur heeft een internationale positie als National Plant Protection Organization. Het NRC speelt hier een essentiële rol in.

Het centrum is geaccrediteerd volgens ISO 17025 en bestaat uit de teams:

 • Ziekten (bacteriologie, mycologie en virologie);
 • Plagen (entomologie, nematologie, invasieve planten en Centrum Monitoring Vectoren);
 • Diagnostische methoden (moleculaire biologie, monsteradministratie, kassen, kwaliteitszorg, arbo en biologische veiligheid).

De kerntaken van het Nationaal Referentiecentrum zijn het:

 • diagnosticeren van plantenziekten en plagen;
 • leveren van kennis op het gebied van biologie en taxonomie van organismen, ziektebeelden en (waard)planten, en het voorkomen en beheersen van ziekten en plagen;
 • ontwikkelen, valideren en implementeren van diagnosemethoden;
 • uitvoeren van operationeel toezicht op extern uitgevoerde routinematige toetsen bij plantaardige keuringsdiensten en andere aangewezen laboratoria;
 • faciliteren van borging voor de onder toezicht staande laboratoria, onder andere door betrouwbare reagentia en controlematerialen, of het normeren van te gebruiken commerciële materialen;
 • organiseren van ringtoetsen;
 • bevestigen van positieve uitslagen van onder toezicht staande laboratoria (tweedelijnsdiagnostiek);
 • in stand houden van collecties van organismen;
 • bijdragen aan risicoanalyses van (mogelijk) schadelijke organismen;
 • adviseren in opdracht van beleidsdirecties;
 • opleiden van eigen inspecteurs, inspecteurs van de Keuringsdiensten, andere NPPO's of derden;
 • zorgen voor internationale afstemming en harmonisatie van internationale diagnoseprotocollen;
 • uitvoeren van onderzoek aan gevonden schadelijke organismen;
 • op basis van EU-richtlijnen mede inschatten van risico’s en inperking met betrekking tot import van risicodragend materiaal, vallend onder importverboden.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Operationeel Manager. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: geeft (hiërarchisch) leiding aan en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het organisatieonderdeel.

Wil je meer over de functiegroep Operationeel Manager en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
leiden
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zuid-Holland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.