Helaas, deze vacature is niet actief.

Adviseur veiligheid en gezondheid in Rotterdam

Beschrijving

Rijkswaterstaat, West-Nederland Zuid

Een van de kerntaken van Rijkswaterstaat is het zorgen voor droge voeten. Bij storm en hoog water zijn de waterkeringen cruciaal in de bescherming tegen overstromingen. Als adviseur veiligheid en gezondheid zorg jij dat het onderhoud en beheer van deze keringen veilig wordt uitgevoerd. Zo draag je bij aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. 

Je werkt als adviseur veiligheid en gezondheid bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid in het team dat de stormvloedkeringen in de regio Rotterdam beheert. Je levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Rijkswaterstaat om een proactieve veiligheidscultuur te realiseren. Op basis van arbo-wetgeving adviseer je het management en de teammedewerkers over integraal veiligheidsmanagement in de ontwerp- en uitvoeringsfase van de beheer- en onderhoudsprojecten. Je betrekt daarbij ook de andere hoofdprocessen en veiligheidsdomeinen.

Je werkt intensief samen met de veiligheidsadviseurs van andere organisatieonderdelen en van de onderhoudsaannemers. Daarnaast heb je een rol als procesondersteuner of monitor in een van de operationele teams, die verantwoordelijk zijn voor het sluiten van de keringen tijdens storm. Je krijgt daarvoor een intensieve interne opleiding en draait mee in piketdienst in het stormseizoen.

Jouw taken

 • Je actualiseert en evalueert relevante beleidsdocumenten, zoals het V&G-plan, de huisregels en het Integraal Veiligheidsplan.
 • Je beoordeelt de V&G-plannen van de onderhoudsaannemers, inclusief RI&E's en LMRA's, en toetst hun werkinstructies.
 • Je borgt het toezicht op de naleving van de veiligheidsmaatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Je analyseert (bijna-)ongevallen en overige incidenten.
 • Je adviseert op het gebied van fysieke veiligheid en cyber security.
 • Je coördineert de bijdrage vanuit het team aan de bedrijfshulpverleningsorganisatie, inclusief de uitvoering en evaluatie van de oefeningen.
 • Je coördineert het verplicht medisch onderzoek van de operationele teams.
 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in een relevant vakgebied (bijvoorbeeld integrale veiligheid, hogere veiligheidskunde) of aantoonbare ervaring op dit niveau.
 • Je hebt aantoonbare kennis van integraal veiligheidsmanagement en kwaliteitsmanagement, en een grondige kennis van de voor veiligheid relevante wetgeving.
 • Je hebt een geldig VCA-VOL-certificaat.
 • Je hebt bij voorkeur drie tot vijf jaar aantoonbare ervaring op het vakgebied van probabilistisch beheer en onderhoud en/of risicogestuurde instandhouding en met het werken volgens een kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de technisch-inhoudelijke aspecten van het onderhoud van complexe installaties.
 • Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je bent aantoonbaar proactief en gewend om verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig te werken.
 • Je hebt gevoel voor excellente in- en externe samenwerking, bent flexibel en werkt accuraat.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Je bent bereid, vanwege het kennisintensieve karakter van het werk op de keringen, je voor minimaal vier of vijf jaar te verbinden aan het team Keringen.
 • Je bent bereid een intensief intern trainings- en opleidingsprogramma te volgen en mee te draaien in piketbinding.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
De organisatie - Rijkswaterstaat, West-Nederland Zuid

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren, en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig je weg vindt van A naar B. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

West-Nederland Zuid
Een aantal van onze taken is landelijk georganiseerd. Bij sommige taken ligt de nadruk op de regio. Dat laatste is bij ons, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (WNZ), het geval. Bij WNZ voeren we met trots en betrokkenheid ons werk uit in een economisch belangrijke regio. Die regio kenmerkt zich door een dichte bevolkingsgraad, een intensieve industrie en de grootste haven van Europa. Een regio waar bestuurlijk veel gebeurt én een regio met intensief gebruikte, complexe wegen- en waternetwerken. We werken er niet alleen in nauwe samenwerking met elkaar, maar juist ook met onze private en bestuurlijke partners. We praten met die partners over de ontwikkeling van het wegen- en waternetwerk. We zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de netwerken in de regio. Dat is een van de redenen waarom we onze werkprocessen voortdurend toetsen op kwaliteit en efficiency. Het continu verbeteren daarvan is onze tweede natuur. Hierdoor verbeteren uiteraard onze diensten en producten, maar niet in de laatste plaats ook het plezier in ons belangrijke maatschappelijk werk. 

De regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de netwerken die bij Rijkswaterstaat in beheer zijn. Het gaat dan om het optimaal beheer, het gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen regionaal maatwerk enerzijds en landelijke prestaties en uniformiteit anderzijds. De processen in de regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het assetmanagement en omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral het samenwerken met onze partners in de regio. Hierbij zijn goed relatiebeheer en klantencontact van groot belang. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast assetmanagement en omgevingsmanagement, worden vanuit Vergunningverlening en Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt Rijkswaterstaat integraal toezicht op deze netwerken. 

 

De afdeling - Team Keringen

Het team Keringen is verantwoordelijk voor het beheer, het plannen en begeleiden van het onderhoud aan vier stormvloedkeringen: Haringvlietsluizen, Hollandsche IJsselkering, Hartelkering en Maeslantkering. Het team bestaat uit 25 vaste medewerkers en ongeveer 10 externe medewerkers. Deze professionals hebben naast de focus op eigen taken ook aandacht voor het continu verbeteren van de werkprocessen, en voor gerichte trainingen en opleidingen voor inzet in de operationele fase. In de dagelijkse praktijk wordt intensief samengewerkt met andere onderdelen van Rijkswaterstaat (met name projectteams verantwoordelijk voor de contractering van de onderhoudswerkzaamheden) en met de onderhoudsaannemers.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Medewerker Advisering. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ondersteunt, bereidt voor en adviseert op onderdelen van het adviesproces.

Wil je meer over de functiegroep Medewerker Advisering en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
Rotterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zuid-Holland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.