Helaas, deze vacature is niet actief.

Kwaliteitsmanager / IT-auditor in waren

Beschrijving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius

Logius zorgt ervoor dat burgers en bedrijven, snel, gemakkelijk en groen elektronisch zaken kunnen doen met publieke dienstverleners. Als kwaliteitsmanager / IT-auditor lever jij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening.

Je bent kwaliteitsmanager / IT-auditor voor het team Compliance en Riskmanagement binnen de afdeling Organisatiestaf van Logius. Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Je toetst voortdurend de kwaliteitskaders en –normen binnen de organisatie, onder meer door het houden van in- en externe audits.

Jouw taken

 • Je stelt de jaarlijkse auditkalender op.
 • Je reserveert budget en tijd en maakt afspraken met relevante partners voor de planning en uitvoering van de audits.
 • Je coördineert de interne audits door interviews te plannen en documentatie te verzamelen.
 • Je houdt periodiek overleg met belanghebbenden en rapporteert over de voortgang en uitkomst van de audits aan het managementteam van Logius.
 • Je ziet toe op opvolging van verbeterpunten die uit de audits naar voren komen en evalueert en verbetert het audittraject zelf.
 • Je coördineert het toezicht op Logius door onder meer de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk.
 • Je coördineert het toezicht op relevante stakeholders en voert interne audits uit op producten, processen en informatiebeveiliging.
 • Je rapporteert — gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en objectief — over het interne beheersingsysteem en de interne beheersmaatregelen.
 • Je hebt academisch niveau en bent bij voorkeur afgestudeerd als IT-auditor.
 • Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring en kent de ICT-beheerprocessen.
 • Je hebt aantoonbare, recente ervaring met externe en interne IT-audits, ISO 9001 en 27001 en BIR, risicomanagement en informatiebeveiliging.
 • Je bent ervaren in het coördineren van audits en hebt ervaring met het opzetten van een intern auditproces.
 • Je weet relevante normen te vertalen naar organisatiespecifieke situaties en past die toe binnen de eigen bedrijfsvoering.
 • Je schrijft uitstekend Nederlands en kunt goed communiceren.
 • Je hebt een objectieve kijk op de organisatie en weet een brug te slaan tussen strategie, beleid en de operationele bedrijfsvoering.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent zelfstandig, proactief, omgevingsbewust en klant- en resultaatgericht.

Een veiligheidsonderzoek op niveau B maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
Kijk voor informatie over het (niveau van het) veiligheidsonderzoek op de site van de AIVD. ()

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

De organisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waarop mensen kunnen vertrouwen. Zo maakt BZK zich sterk voor betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Logius
Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, gemakkelijk en groen elektronisch zaken met publieke dienstverleners kunnen doen. DigiD en Mijnoverheid zijn diensten van Logius die je wellicht kent.
 
Logius is een regieorganisatie die scherp opereert op het snijvlak van ICT-leveranciers en overheid. Logius ziet toe op beheer en doorontwikkeling van diensten en producten en stimuleert zo veel mogelijk publieke dienstverleners om deze te gebruiken. De dienst werkt in opdracht van verschillende ministeries.

De afdeling - Afdeling Organisatiestaf, team Compliance en Riskmanagement

De afdeling Organisatiestaf ondersteunt Logius op de gebieden personeel, inkoop, juridisch, organisatie, financiën, automatisering, communicatie, huisvesting, beleid en strategie. We stellen organisatiebrede kaders op, toetsten deze en adviseren hierover.

De afdeling bestaat uit de teams Compliance en Riskmanagement, Sourcing en Contractmanagement, Uitvoeringsbeleid en Bedrijfsvoering. Als kwaliteitsmanager / IT-auditor werk je binnen het team Compliance en Riskmanagement.

Team Compliance en Riskmanagement
Het team Compliance en Riskmanagement beheert kwaliteitskaders en -normen voor de organisatie, processen, producten en diensten en toetst op de naleving hiervan. Onze andere taken zijn:

 • informatiebeveiliging: adviseren over en controleren van de implementatie van beveiligingsmaatregelen;
 • strategisch risicomanagement: inventarisatie risico’s en monitoren op vastgestelde afspraken in het kader van de beheersing van risico’s op strategisch niveau;
 • het onafhankelijk en objectief beoordelen van en rapporteren over opzet, bestaan en werking van het interne beheerssysteem en de interne beheersmaatregelen;
 • het coördineren van externe audits bij Logius en zijn leveranciers;
 • het coördineren van het toezicht op in- en externe, binnenlandse en buitenlandse stakeholders;
 • het formuleren van de visie en strategie van Logius over compliance en risicomanagement;
 • het bewaken van juridische aspecten van de dienstverlening en hierover adviseren aan het management om de besluitvorming te ondersteunen;
 • privacycompliance;
 • bedrijfsjuridische ondersteuning;
 • aanbestedingsjuridische ondersteuning.
Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of -processen.

Wil je meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.