Helaas, deze vacature is niet actief.

Manager Informatiebeleid in waren

Beschrijving

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brede versterking van het i-vakmanschap, het opzetten van een nieuwe directie en zorgen dat deze goed draait; jij staat als manager Informatiebeleid voor een mooie uitdaging. Samen met de overige leden van het managementteam zorg jij dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport klaar is én blijft voor de toekomst.

Je formuleert en agendeert het informatiebeleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenspraak met beleid en het zorgveld. Als manager Informatiebeleid leg jij de verbinding met het beleid van VWS en de ontwikkelingen in de zorg, de overheid en ICT. Je zorgt ervoor dat dit beleid gezamenlijk beleid is, gedragen wordt door in- en externe partijen en impact heeft. Ook ben je gesprekspartner voor en de linking pin met de beleidseenheden en partijen uit het Informatieberaad (overleg van de ambtelijke top van VWS met de zorgkoepels).

(Inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken houd je nauwlettend in de gaten en je speelt hier adequaat op in. Je adviseert de ambtelijke en politieke top over de i-aspecten hiervan en draagt bij aan het behalen van strategische doelstellingen. Tot slot ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van beleidsbrieven over informatiebeleid van het ministerie aan het parlement.

Jouw taken

 • Je stelt informatiebeleid op voor VWS en de VWS-sectoren, met veel oog voor de politiek-bestuurlijke context.
 • Je zorgt voor draagvlak voor dit beleid en zet beleidsdoelen om in acties.
 • Je agendeert nieuwe i-thema’s binnen en buiten VWS.
 • Je denkt mee over rijksbreed informatiebeleid zoals de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur van de overheid.
 • Je zorgt voor besluitvorming, kennisdeling en visievorming, onder meer binnen VWS en in het Informatieberaad van VWS.
 • Je zorgt voor gedragen Informatiebeleid voor de zorg, voor een deel van de wet- en regelgeving op dat terrein en voor de informatievoorziening hierover aan het parlement.
 • Je hebt universitair niveau en minimaal drie jaar leidinggevende ervaring.
 • Je hebt ervaring met informatiebeleid, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, big data of informatiebeveiliging.
 • Je hebt ervaring met beleidsvraagstukken, politiek-bestuurlijke verhoudingen en de dynamiek die dit met zich meebrengt.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring binnen de overheid en/of het zorgdomein. 
 • Je kunt innovatief denken en handelen, bent creatief, kunt medewerkers motiveren en ontwikkelen, en geeft coachend leiding.
 • Je bent een omgevingsbewuste verbinder die zorgt voor draagvlak.
 • Je kunt goed samenwerken en beschikt over zelfinzicht.
 • Je beschikt over strategisch inzicht en handelt daarnaar.
 • Je bezit overtuigingskracht, bent vasthoudend en gezaghebbend.
 • Je bent een bouwer, houdt van pionieren en bent in staat om structuur aan te brengen in een de nieuwe directie.  
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Richt je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS160142 (directie Informatiebeleid) aan Ron Roozendaal.

De organisatie - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken en mensen met beperkingen ondersteunen in hun participatiemogelijkheden. Het ministerie is verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de publieke gezondheid en de product- en voedselveiligheid. Daarnaast voert het ministerie beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen en huisartsen. Ook de maatschappelijke ondersteuning en de langdurige zorg (bijvoorbeeld voor ouderen, gehandicapten en mensen met psychiatrische problematiek), de jeugdzorg en oorlogsgetroffenen behoren tot het domein van het ministerie. Daarnaast is VWS verantwoordelijk voor het sportbeleid.

De afdeling - Directie Informatiebeleid

De steeds grotere bijdrage van digitale informatievoorziening aan de beleidsdoelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt om meer i-vakmanschap. In de fase van nadenken over beleid is de informatievoorziening en ICT al een factor van belang. Dit vraagt om expertise op i- en ICT-gebied: kennis van wat de mogelijkheden en beperkingen zijn en hoe je de veranderingen beheerst en duurzaam vormgeeft. Daarom versterkt VWS haar i-functie en is er een directie Informatiebeleid/CIO ingericht.

Onder deze directie vallen de verantwoordelijkheden van de CIO en vindt coördinatie plaats richting het zorgveld (via het Informatieberaad). De directie Informatiebeleid/CIO adviseert beleidsdirecties door het leveren van adviezen en ontbrekende expertise op het gebied van informatievoorziening en ICT, door samenhang te bevorderen in beleid, door aan te geven wat de rijksbrede- en VWS-kaders voor informatievoorziening zijn en beleidsontwikkelingen daarop te toetsen vanuit de CIO-functie.

De directie Informatiebeleid/CIO wordt aangestuurd door een driehoofdig managementteam en ondersteund door een directiesecretaris. Onder de directeur, tevens CIO, worden twee middenmanagers aangesteld. Deze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor één pool van medewerkers. De verwachting is dat de directie eind 2017 uit dertig personen bestaat.  

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Middenmanager. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: geeft (hiërarchisch) leiding aan en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het organisatieonderdeel.

Wil je meer over de functiegroep Middenmanager en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.