Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior juridisch medewerker in Groningen

Beschrijving

Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom

Spreekt het je aan om een bijdrage te leveren aan betrouwbaar gebruik van internet door de maatschappij? En ben je in staat om het geheel te overzien en hierin met gezag te opereren? Dan ben jij misschien wel de nieuwe senior juridisch medewerker bij Agentschap Telecom.

Toezicht op elektronische vertrouwensdiensten op basis van de eIDAS-verordening en op Idensys en eHerkenning (het ETD-stelsel) zijn nieuwe taken voor Agentschap Telecom. Jij draagt met jouw kennis en ervaring bij aan de telecommunicatie in Nederland in het algemeen en aan de betrouwbaarheid en veiligheid van elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten in bijzonder.

Je werkt aan een breed scala van juridische en juridisch-bestuurlijke zaken op het vlak van ICT, telecommunicatie en bestuursrecht, waarbij de nadruk ligt op elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten. Als senior juridisch medewerker ben je de adviseur voor verschillende organisatieonderdelen en het management. Je vertegenwoordigt de lijnafdeling Juridische Zaken in zowel intra- als interdepartementaal verband. Je beoordeelt en behandelt daarnaast juridische bezwaar- en beroepsprocedures, en je beoordeelt (beleids)producten op haalbaarheid en juridische consequenties.

Jouw taken

De juridische functie kenmerkt zich door de volgende aspecten:

 • Je voorziet het team van inspecteurs op het vlak van elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten van juridisch advies bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Je verleent juridische kwaliteitszorg bij het opstellen van beleid, werkprocessen en procedures.
 • Je bent sparringpartner voor het programmamanagement elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten.
 • Je adviseert over juridische aangelegenheden op het vlak van telecommunicatie.
 • Je behandelt bezwaar en beroep op het vlak van telecommunicatie.
 • Je adviseert de beleidskern over de interpretatie van (Europese) normen.
 • Je  beïnvloedt beleids- en wetgevingstrajecten die het agenschap uitvoert of waarop het agentschap toezicht houdt.

 

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in een juridische functie. Ervaring op op het gebied van ICT is een pre.
 • Je bent in staat de organisatie zelfstandig te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures.
 • Je hebt ervaring met complexe juridische dossiers waar tegengestelde belangen spelen, buiten of binnen de (Rijks)overheid.
 • Je hebt kennis van de Algemene wet bestuursrecht en bij voorkeur de Telecommunicatiewet en/of ICT recht.
 • Je bent creatief in het bedenken van juridische oplossingen.
 • Je kunt goed samenwerken, bent overtuigend en kunt effectief beïnvloeden.
 • Je bent analytisch sterk, kunt plannen en organiseren.
 • Je bent een proactieve en oplossings- en resultaatgerichte jurist.
 • Je bent in staat zelfstandig een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Je bent politiek bestuurlijk sensitief.

Een veiligheidsonderzoek op niveau B maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
Kijk voor informatie over het (niveau van het) veiligheidsonderzoek op de site van de AIVD. ()

Overige arbeidsvoorwaarden

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Wanneer je solliciteert bij Agentschap Telecom is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals omschreven in de functie-eisen. Geef dit duidelijk aan in je cv.
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen.
 • Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen wanneer je op de juiste manier reageert via de sollicitatiebutton, en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Een case, competentietest en/of een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om referenties in te winnen, als de commissie dat voor de selectie nodig acht. Je wordt dan hiervan op de hoogte gesteld.
 • Je wordt gevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen, en voor een aantal specifieke functies geldt een B-screening door de AIVD. Dit wordt tijdens de gesprekken verder toegelicht.
 • De keuze in de aanstellingsgrond (vast of tijdelijk) zal aan de orde komen in het arbeidsvoorwaardengesprek. Een vaste aanstelling kan tot de mogelijkheden behoren, indien je reeds rijksambtenaar bent met een aanstelling voor onbepaalde tijd. Bij een tijdelijke aanstelling bieden we je een tijdelijk contract aan van drie jaar. Je standplaats wordt in overleg vastgesteld op Groningen en/of Amersfoort. In overleg kan bepaald worden dat de reistijd Groningen-Amersfoort als werktijd wordt aangemerkt.
De organisatie - Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom

Radio, televisie, mobiele telefoon: deze en vele andere toepassingen maken gebruik van radiogolven die zich verplaatsen binnen de ether. In veel sectoren van de maatschappij, zoals luchtvaart, ruimtevaart, scheepvaart en gezondheidszorg, is draadloze communicatie via deze radiogolven of frequenties van essentieel belang. Omdat het aantal diensten dat afhankelijk is van draadloze communicatie toeneemt, wordt de ether goed bewaakt.

Agentschap Telecom is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Het agentschap heeft vestigingen in Groningen en Amersfoort.

De afdeling - Juridische Zaken

Bij de afdeling Juridische Zaken werken achttien enthousiaste professionals die zich intensief bezighouden met onder meer:

 • Juridische advisering op het vlak van telecomrecht (bijvoorbeeld veilingen of verlengingen van schaarse frequentievergunningen), (economisch) bestuursrecht, Wet openbaarheid van bestuur, Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, de Wet op de ruimtevaartactiviteiten, de Waarborgwet, de Metrologiewet en aanpalende en/of andere voor de dienst relevante rechtsgebieden (zoals mededingingsrecht, mediarecht en ambtenarenrecht).
 • Het leveren van juridisch relevante bijdragen in interne en/of (inter)departementale projectgroepen ten behoeve van frequentieverdelingen, toezichtsaangelegenheden of nieuwe wetgeving die de dienst gaat uitvoeren.
 • Het maken en actueel houden van ministeriële regelgeving op het vlak van hoofdstukken 3, 10 en 16 van de Telecommunicatiewet en daarvoor voorstellen doen en procedures trekken.
 • Alle juridische procedures die zich aandienen, al dan niet in afstemming met het kerndepartement. Dit bestaat uit het concipiëren van beslissingen op bezwaar, voorzitten van hoorzittingen en procesvertegenwoordiging bij de rechtbank, de hoger beroepsinstantie CBb en Raad van State.
 • Het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de taken van juridische control, waaronder het jaarlijks actualiseren van het mandaatbesluit, het uitvoeren van juridische controlonderzoeken, het verzorgen van interne opleidingen, en het trekken van de juridiseringsaangelegenheden.

Het taakveld dat je vanuit de afdeling Juridische Zaken bedient is het toezicht op elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten. Deze nieuwe taken zijn bij Agentschap Telecom ondergebracht in een programmaorganisatie. Vanuit de afdeling Juridische Zaken werk je binnen de programmaorganisatie samen met elf inspecteurs en beleidsadviseurs.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Sr. Med. Behandelen en Ontwikkelen. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: behandelt en ontwikkelt complexe producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit.

Wil je meer over de functiegroep Sr. Med. Behandelen en Ontwikkelen en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
Groningen
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Groningen | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.