Helaas, deze vacature is niet actief.

Coördinator doorontwikkeling Omgevingsloket in zeven

Beschrijving

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving

Een nieuwe dakkapel, de bouw van een bedrijfspand, de plaatsing van een beschoeiing of een activiteit aan een dijk; allemaal zaken waarvoor particulieren en bedrijven via het digitaal een vergunning kunnen aanvragen of een melding kunnen doen.

De nieuwe Omgevingswet bundelt regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Onderdeel van het programma is de ontwikkeling van het DSO, de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. Met dit systeem kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie vinden die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet. 

Het team Gebruikersondersteuning bestaat uit zeven medewerkers en richt zich onder andere op de afhandeling van klantvragen en externe communicatie. Jij hebt binnen dit team de voorstrekkersrol en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en coördinatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de acceptatiecriteria en het inrichten en uitvoeren van het voorlopig beheer van DSO-componenten.

De ontwikkeling van het DSO kent een Agile-aanpak. Dit betekent dat er al in de pré-productiefase beheerbare componenten worden opgeleverd. Dankzij jou zijn we beheersmatig in een vroegtijdig stadium bij de DSO-ontwikkeling betrokken. Vanuit je inhoudelijke expertise van de leefomgeving lever je daarnaast een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van de huidige gebruikersondersteuning naar een voor het DSO passende beheersituatie.

  • Je hebt wo-niveau en een diploma in een relevante richting zoals milieukunde, veranderkunde of ICT.
  • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met het aansturen en coördineren van een gespecialiseerde helpdesk.
  • Je hebt ervaring met verandermanagement en het (door)ontwikkelen van (functionele) beheerorganisaties.
  • Je hebt ruime ervaring met veranderingsprocessen vanuit een trekkende of initiërende rol.
  • Je hebt bij voorkeur kennis van de Wabo, de Waterwet en de Omgevingswet.
  • Je hebt bij voorkeur ervaring met e-overheidsbouwstenen zoals BiSL of ITIL.
  • Je bent analytisch sterk, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent in staat draagvlak te creëren.
  • Je bent klantgericht, adviesvaardig, stressbestendig, ondernemend en flexibel.
  • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand.
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De organisatie - Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op zijn netwerken en onze leefomgeving. We geven met die visie aan hoe de drie netwerken van Rijkswaterstaat (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem) zich moeten ontwikkelen, welke kwaliteit we aan onze gebruikers leveren en welke zorg aan de leefomgeving moet worden besteed. WVL is tevens verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat nu en in de toekomst. In dit kader heeft Rijkswaterstaat bij WVL de taak neergelegd om voor geheel Rijkswaterstaat de inkoop van kennis te organiseren. WVL wordt daarmee voor de kenniswereld - universiteiten, kennis- en onderzoeksinstituten, koepelorganisaties binnen de kenniswereld e.d.-  het gezicht van en eerste aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat en de opdrachtgever namens Rijkswaterstaat. 
Naast het inkopen van kennis, stimuleren we het delen van beschikbare kennis met collega’s en ook met externe partijen. Dit laatste doen we onder andere door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen. Door duurzaam en strategisch samen te werken aan onze prestaties dragen we bij aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. 

De afdeling - Ondersteuning Omgevingswet InfoMil

De afdeling Ondersteuning Omgevingswet InfoMil richt zich op informatievoorzieningssystemen voor de  milieu- en omgevingswet- en regelgeving en de Omgevingswet. Specifiek gaat het hierbij om het huidige Omgevingsloket (Olo2), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en de ontwikkeling en realisatie van het digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarin de Omgevingswet zal worden ondergebracht.

De afdeling maakt onderdeel uit van Kenniscentrum InfoMil (met circa 100 medewerkers), dat al sinds 1995 het centrale informatiepunt voor wet- en regelgeving is binnen het omgevingsdomein. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers en -uitvoerders en vormt de schakel tussen beleid en uitvoering. InfoMil is de plaats waar de informatie over omgevingswet- en regelgeving wordt gebundeld en verspreid. Het is de plaats voor informatievoorziening en kennisuitwisseling tussen de beleidsmakers van ministeries en de beleidsuitvoerders bij provincies, gemeenten, waterschappen en milieudiensten. Het biedt praktische ondersteuning bij uitvoering van omgevingsbeleid.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen.

Wil je meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
zeven
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Bremen | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.