Helaas, deze vacature is niet actief.

Hoofd afdeling Strafrechtelijk Bestel en Arbeidsvoorwaarden in waren

Beschrijving

Ministerie van Veiligheid en Justitie

De directie Rechtsbestel zorgt ervoor dat de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) zijn stelselverantwoordelijkheid voor het rechtsbestel kan dragen. Als hoofd van de afdeling Strafrechtelijk Bestel en Arbeidsvoorwaarden zorg jij met betrekking tot een breed scala aan beleidsdossiers voor kwaliteit en doelmatigheid.  

Je stuurt als hoofd van de afdeling Strafrechtelijk Bestel en Arbeidsvoorwaarden op tijdige, kwalitatief hoogwaardige en doelmatige resultaten in een zeer gevarieerd pakket beleidsdossiers. Denk aan de relatie met het Nederlands Forensisch Instituut, het beleid met betrekking tot de forensische opsporing en de rechtshandhaving in het Caribisch gebied. Maar ook de rechtsbijstand voorafgaand aan en tijdens het politieverhoor, het beleid met betrekking tot de bijzondere opsporingsambtenaren, het internationale programma E-Justice en de arbeidsvoorwaarden van de rechterlijke macht zijn beleidsdossier waaraan de afdeling werkt.

Je bent lid van het managementteam van de directie Rechtsbestel en geeft samen met de andere leden leiding aan de directie als geheel. Gezamenlijk zorg je voor de organisatorische kant van de directie, in het bijzonder voor de ontwikkelingen in het kader van VenJ Verandert. Innovatie is in dat kader belangrijk en jij draagt bij aan een flexibele inzet van medewerkers, ook over afdelingsgrenzen heen. Je hebt oog voor ontwikkeling van medewerkers en hun behoeften.

Binnen het managementteam zijn meerdere directiebrede portefeuilles verdeeld tussen de leden. De precieze verdeling gaat in overleg. Je onderhoudt contacten met een groot aantal organisaties in de omgeving en adviseert de bewindslieden en de ambtelijke top. Hierbij anticipeer je op de consequenties van te maken beleidskeuzes. Je bent een goede onderhandelaar, die de directeur-generaal ondersteunt in haar rol als voorzitter van het Sectoroverleg Rechterlijke Macht, en die over de arbeidsvoorwaarden voor de sector rechterlijke macht onderhandelt.

 • Je hebt aantoonbaar academisch niveau en ervaring als leidinggevende.
 • Je hebt ruime ervaring met advisering en beïnvloeding in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt ervaring met juridische vraagstukken, en affiniteit met rechtspleging en rechtsstatelijke vraagstukken.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met onderhandelingen (over arbeidsvoorwaarden).
 • Je hebt inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke processen.
 • Je bent een stevig persoonlijkheid, stressbestendig en je straalt rust uit.
 • Je bent communicatief sterk en kunt goed netwerken en onderhandelen.
 • Je bent samenwerkingsgericht en weet een goede werksfeer te creëren binnen de afdeling, waarbij je oog hebt voor mens én resultaat.
 • Je hebt visie, bent creatief en in staat om vanuit originele invalshoeken vraagstukken te benaderen.
 • Je beschikt over overtuigingskracht en bent in staat op hoofdlijnen te sturen.
 • Je bent organisatiesensitief.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Solliciteren? Mail je motivatie en cv onder vermelding van vacaturenummer BD17/DGRR/170001 naar venj.solliciteren@minbzk.nl.
 • Ben je in dienst bent van het rijk en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • De Rijksoverheid besteedt nadrukkelijk aandacht aan diversiteit. Vrouwen en mensen met een migranten- achtergrond worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.
De organisatie - Ministerie van Veiligheid en Justitie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De afdeling - Directie Rechtsbestel, afdeling Strafrechtelijk Bestel en Arbeidsvoorwaarden

De directie Rechtsbestel zorgt ervoor dat de minister van Veiligheid en Justitie zijn stelselverantwoordelijkheid voor het rechtsbestel kan dragen. Dit doen we door het  scheppen van optimale voorwaarden om de betrokken organisaties in onderlinge samenhang goede en toegankelijke civiele, bestuurlijke en strafrechtspleging en alternatieve geschiloplossing te kunnen laten verzorgen.

Maar ook door de stelsels van de gefinancierde rechtsbijstand en van de Wet schuldsanering natuurlijke personen te onderhouden. Daarbij coördineert de directie de verbinding en het beleid met betrekking tot de diverse actoren in het rechtsbestel. Denk aan: de rechterlijke macht, de advocatuur, het notariaat, de gerechtsdeurwaarders en de buitengewoon opsporingsambtenaren en beveiligers.

Afdeling Strafrechtelijk Bestel en Arbeidsvoorwaarden
De directie bestaat uit drie afdelingen: Toegang Rechtsbestel (TR), Rechtspraak en Geschiloplossing (RGO) en Strafrechtelijk Bestel en Arbeidsvoorwaarden (SBA). SBA is verantwoordelijk voor het strafrechtelijk bestel en zorgt voor de uitvoering van beleidsopdrachten gericht op verbetering van de doelmatigheid, doeltreffendheid en kwaliteit van handelen in de keten van opsporing, vervolging en strafrechtspraak. De afdeling is ook verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de sector rechterlijke macht en vervult de werkgeversrol in de cao-onderhandelingen met de rechterlijke macht.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Middenmanager. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: geeft (hiërarchisch) leiding aan en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het organisatieonderdeel.

Wil je meer over de functiegroep Middenmanager en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.