Helaas, deze vacature is niet actief.

Financieel directeur in Den Haag

Beschrijving

Raad voor de rechtspraak

Je stuurt de afdeling Financiën aan. De afdeling is verantwoordelijk voor de begroting van de Rechtspraak als geheel, de verdeling van de budgetten over de gerechten en landelijke diensten en het toezicht op de aanwending van de middelen. De concern control is hier belegd. De afdeling bestaat uit 3 teams, waarvan er 2 worden aangestuurd door teamhoofden. Dit zijn de teams Financiële infrastructuur en Begroting, planning & verantwoording. De medewerkers van Team Facilitair beleid, huisvesting & inkoop worden direct door jou aangestuurd. Je draagt, als integraal manager, ervoor zorg dat de strategische doelen van de Rechtspraak gerealiseerd kunnen worden. Bijzondere aandacht gaat uit naar de modernisering van de taakvervulling en organisatie van de afdeling en de bijbehorende ontwikkeling van de medewerkers. Ook behoeft het toezicht op de financiële functie van de landelijke diensten, die gaan over de IT, bedrijfsvoering en opleidingen, versterking.

Je bent tevens plaatsvervangend directeur van het Bureau. Deze combinatie van functies is echter niet een gegeven. Jullie werken nauw samen en geven met de andere leden van het managementteam, leiding aan het Bureau en de verdere ontwikkeling daarvan.
Binnen het Bureau ligt de focus op hoogwaardig beleid. Daarvan is sprake als het Bureau:

 • De Raad goed strategisch en integraal adviseert;

 • Zorgt voor de inbreng van de achterban en van alle extern betrokkenen bij beleid en veranderprojecten en;

 • De gerechten, waar nodig, ondersteunt bij het ten uitvoer brengen van dit beleid of deze projecten.

De Raad goed strategisch en integraal adviseert;

Zorgt voor de inbreng van de achterban en van alle extern betrokkenen bij beleid en veranderprojecten en;

De gerechten, waar nodig, ondersteunt bij het ten uitvoer brengen van dit beleid of deze projecten.

Het Bureau is een excellente, flexibele organisatie waarin voortdurend vernieuwing plaats vindt om de doelen van de organisatie te behalen. Voor de afdeling Financiën zijn belangrijke veranderopdrachten de modernisering van de financiële infrastructuur, de  vereenvoudiging van de bekostiging van de Rechtspraak en de versterking van het toezicht op de landelijke diensten. Je hebt hier een belangrijke rol om de veranderingen vorm te (laten) geven en te realiseren.

Je bent topadviseur op het werkterrein van financiën, inkoop en toezicht voor de portefeuillehouder in de Raad, de CFO. Je vertegenwoordigt de Raad op strategisch niveau, bijvoorbeeld in overleggen en onderhandelingen met het departement van Veiligheid & Justitie.

Afdeling Financiën
De afdeling Financiën wordt aangestuurd door de financieel directeur. In deze afdeling zijn 3 teams opgenomen, te weten:

 • Facilitair Beleid, Huisvesting & Inkoop:
  Dit team richt zich op het voeren van beleid en toezicht op het gebied van Huisvesting, gebaseerd op (Rijksbrede) ontwikkelingen op het gebied van ICT, Arbo, milieu, en Inkoop.

 • Financiële Infrastructuur:
  Binnen dit team wordt de jaarrekening van de Rechtspraak geconsolideerd, worden kaders gesteld voor de controle en wordt de controle door de groepsaccountant gecoördineerd, wordt de bekostigingssystematiek onderhouden, wordt toezicht gehouden op financieel en materieel beheer, wordt regie gevoerd op de bestuurlijke informatievoorziening over begroting, verantwoording, controle en gebruik databases en worden gevolgen van nieuwe wetgeving op terrein van werklast en de behandeltijden geraamd.

 • Begroting, Planning & Verantwoording:
  Het team Begroting, Planning & Verantwoording ondersteunt de CFO bij de prijsonderhandelingen met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, voert de concernadministratie, raamt en verwerkt de gevolgen van nieuwe wetgeving voor het budget van de Rechtspraak, voert de bestuurlijke overleggen met de gerechtsbesturen en landelijke diensten en houdt toezicht op de bedrijfsvoering via de p&v-cyclus.

Facilitair Beleid, Huisvesting & Inkoop:
Dit team richt zich op het voeren van beleid en toezicht op het gebied van Huisvesting, gebaseerd op (Rijksbrede) ontwikkelingen op het gebied van ICT, Arbo, milieu, en Inkoop.

Financiële Infrastructuur:
Binnen dit team wordt de jaarrekening van de Rechtspraak geconsolideerd, worden kaders gesteld voor de controle en wordt de controle door de groepsaccountant gecoördineerd, wordt de bekostigingssystematiek onderhouden, wordt toezicht gehouden op financieel en materieel beheer, wordt regie gevoerd op de bestuurlijke informatievoorziening over begroting, verantwoording, controle en gebruik databases en worden gevolgen van nieuwe wetgeving op terrein van werklast en de behandeltijden geraamd.

Begroting, Planning & Verantwoording:
Het team Begroting, Planning & Verantwoording ondersteunt de CFO bij de prijsonderhandelingen met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, voert de concernadministratie, raamt en verwerkt de gevolgen van nieuwe wetgeving voor het budget van de Rechtspraak, voert de bestuurlijke overleggen met de gerechtsbesturen en landelijke diensten en houdt toezicht op de bedrijfsvoering via de p&v-cyclus.

Je hebt een afgeronde academische financieel-economische studie en meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie, waarbij niet alleen financiële aspecten, maar vooral ook economische afwegingen en analyses aan bod kwamen. Je hebt gevoel voor en inzicht in bestuurlijke verhoudingen binnen de Rechtspraak en de Rijksoverheid en beschikt over een groot netwerk op het werkterrein van de afdeling en je kunt dit onderhouden en uitbreiden. Daarnaast heb je uitgebreide kennis van en ervaring met het (mede)vormgeven, doorvoeren en realiseren van veranderingen. Ook kun je makkelijk omgaan met uiteenlopende en tegengestelde belangen en het zorgen voor draagvlak voor de doelstellingen en belangen van de Rechtspraak binnen ingewikkelde krachtenvelden en politiek-bestuurlijke trajecten. Als integraal manager ben je in staat te wisselen van managementstijl, oog voor het beheersbaar houden van de werkdruk en het welzijn van de medewerkers zijn hierbij onmisbaar.

Overige arbeidsvoorwaarden

Wat wij je bieden

Een zeer uitdagende functie binnen een zeer prettige organisatie, met betrokken medewerkers. Het betreft een fulltime functie (36 uur) in schaal 16 BBRA.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens het ARAR, het algemeen Rijksambtenarenreglement. Daarnaast heb je de mogelijkheid gebruik te maken van het individuele opleidingsbudget. Ook worden er geregeld opleidingen georganiseerd voor de medewerkers van het Bureau. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken is mogelijk. De standplaats is Den Haag.

Bijzonderheden

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer Van Dijk (directeur van het Bureau van de Raad), e-mail: f.van.dijk@rechtspraak.nl, telefoon: 088-3613314.

We vragen je altijd een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen bij indiensttreding.

De organisatie - Raad voor de rechtspraak De afdeling - Rechtspraak

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zuid-Holland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.