Helaas, deze vacature is niet actief.

(Senior) technicus wegen in wateren

Beschrijving

Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud

Nederlandse weggebruikers maken jaarlijks 68 miljard voertuigkilometers. Dat maakt onze wegen het meest intensief gebruikt van de hele wereld. Met jouw kennis en ervaring op het gebied van weginrichting houd je onze infrastructuur op hoog niveau. Als (senior) technicus opereer je op het snijvlak van kennisontwikkeling, kaderbeheer en de toepassing ervan in grootschalige projecten van Rijkswaterstaat.

Je werkt binnen het werkproces aanleg en onderhoud. In projecten rond aanleg en onderhoud breng jij jouw technische expertise in, gericht op het borgen van de kennisvelden verkeersveiligheid, wegontwerp en –inrichting in contractvormen. Je werkt mee aan de standaardisatie van contracten. Je toetst inhoudelijk onderdelen van aanbestedingsdossiers, vraagspecificaties, ontwerpen en andere specifieke producten in het aanleg- en onderhoudsproces.

Daarnaast voer je KAd-toetsen uit. Je evalueert benodigde werkzaamheden, neemt de kwaliteit hiervan waar, legt deze vast, toetst ze aan de opdracht en aan de gemaakte afspraken. Ook toets je de uitbestede werkzaamheden van opdrachtnemers inhoudelijk. Je weet risico’s te vertalen naar een praktische oplossing. Risico's in de werkprocessen breng je zo vroeg mogelijk onder de aandacht, zodat anderen daarmee verder kunnen. Resultaten leg je vast in inhoudelijke rapportages en je draagt vanuit jouw inhoudelijke expertise bij aan projectevaluaties.

Je onderhoudt actief contact met je collega’s in het clusterteam voor inhoudelijke afstemming over aspecten van verkeersveiligheid, wegontwerp en -inrichting. Je helpt het vakgebied te professionaliseren en vertegenwoordigt Rijkswaterstaat richting marktpartijen en onderzoeksinstituten. Bovendien draag je bij aan ons beleid op jouw vakgebied en coach je daarin collega’s.

  • Je hebt een afgeronde wo-opleiding civiele techniek. Heb je een diploma in een vergelijkbare richting? Dan vragen we om aantoonbare ervaring binnen het vakgebied.
  • Je hebt een afgeronde opleiding, gericht op de rol van adviseur.
  • Je hebt minimaal drie jaar relevante ervaring met zelfstandige advisering op het gebied van het integraal verkeerskundig wegontwerp in droge infrastructuurprojecten.
  • Je hebt kennis van de werkwijze aanleg en onderhoud in relatie tot je eigen werk.
  • Je hebt aantoonbare kennis van systems engineering, specificeren, contractvorming en –beheersing, en systeemgerichte contractbeheersing.
  • Je kunt afwijkingen in contracten, het wegontwerp en de –inrichting vertalen in risico’s.
  • Je bent communicatief sterk en kunt collega’s coachen.
  • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De organisatie - Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. 

Grote Projecten en Onderhoud
Via beeldbepalende projecten de Nederlandse infrastructuur vormgeven; dat doe je wanneer je werkt bij Grote Projecten en Onderhoud (GPO). Wij zijn verantwoordelijk voor aanleg- en onderhoudsprojecten met een waarde van meer dan € 65 miljoen. Denk aan de aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel en de duurzame Zeesluis IJmuiden, de renovatie van de Velsertunnel en de weguitbreiding rondom Schiphol/Amsterdam/Almere.

In onze projecten zijn duurzaamheid, innovatie en balans tussen mens, economie en natuur belangrijke uitgangspunten. Door het opwekken en opslaan van duurzame energie streven we naar een 20%-reductie van CO2-uitstoot in 2020. Ook zetten we binnen GPO sterk in op de circulaire economie: in 2030 functioneren Rijkswaterstaat en zijn infrastructurele projecten energieneutraal. Met onze partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen, streven we zo naar projecten met maatschappelijke meerwaarde.

Onze managers en vakinhoudelijke adviseurs werken op het gebied van techniek, inkoop en contracten, projectmanagement, projectbeheersing en bedrijfsvoering. Collegialiteit, bevlogenheid en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke groei kenmerken GPO.

De afdeling - Afdeling Wegen en Geotechniek

Op de afdeling Wegen en Geotechniek werken specialisten op het gebied van wegontwerp, verkeersveiligheid, wegenbouw, en natte en droge geotechniek. Wij stellen kennis, richtlijnen en specialistische adviezen beschikbaar en verbinden techniek, werkwijze en organisatie. Wij zorgen ervoor dat Rijkswaterstaat in staat is om tijdens de aanleg en het onderhoud van infrastructuur kansen en risico’s op een efficiënte manier te borgen.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Adviseur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Adviseur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
wateren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Wateren | Drenthe | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.