Helaas, deze vacature is niet actief.

Informatiemanager in waren

Beschrijving

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

Een veilige en rechtvaardige samenleving is belangrijk voor ons allemaal. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) werkt hieraan en is continu bezig om verder te professionaliseren. Als informatiemanager help jij ons om de informatievoorziening en dus onze veiligheid, op een nog hoger peil te brengen.

Als informatiemanager bij de Directie Informatievoorziening (DI) beschik je over een gezonde dosis ambitie en ben je actief betrokken bij de wijze waarop DJI informatievoorziening toepast om (informatie- en bedrijfsprocessen te optimaliseren en te digitaliseren. Vanuit een duidelijke visie voer je regie op lopende en nieuwe ontwikkelingen en adviseer je interne proceseigenaren en opdrachtgevers op het gebied van de informatievoorziening.

Je bent als informatiemanager verantwoordelijk dat de huidige en toekomstige informatievoorziening de businessprocessen binnen het domein adequaat ondersteunt. Tevens draag je bij aan de plannings- en verantwoordingscyclus van de DI waaronder het informatieplan en ontwikkel je een visie op de informatievoorziening van jouw domein.

Jouw taken

 • Je adviseert het management van de vraagorganisatie bij het formuleren van hun informatiebehoeften;
 • Je bereidt samen met de senior businessanalist de besluitvorming voor van project- en programmavoorstellen naar de portfolioboard (iBoard) op directieniveau;
 • Je voert regelmatig overleg met divisiedirecteuren, portefeuillehouders en lijnmanagers binnen jouw domein en zorgt voor een proactief relatiemanagement;
 • Je bewaakt de consistentie van IV-ontwikkelingen tussen de werkterreinen van de verschillende portefeuillehouders en proceseigenaren. Je stemt daarbij af met de andere informatiemanagers en relevante actoren binnen en buiten de Directie Informatievoorziening;
 • Je geeft sturing aan het betreffende domeinteam;
 • Je ontwikkelt een visie op jouw domein op het gebied van informatievoorziening in samenhang met de ontwikkelingen in de organisatie. Vanuit deze visie voer je de in- en externe regie over nieuwe ontwikkelingen op het terrein van IV;
 • Je bent actief betrokken bij de ontwikkeling en het uitdragen van het DJI-informatiebeleid, zoals vastgelegd in het meerjarige informatie- en bestedingenplan en de i-strategie van DJI.
 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur in de richting bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of bestuurlijke informatica;
 • Je hebt relevante werkervaring in de rol als informatiemanager of adviseur informatievoorziening;
 • Je hebt ervaring met vraagarticulatie en het omzetten naar passende IV-oplossingen; het opstellen van projectvoorstellen, businesscases, beleidsnota’s, adviezen en presentaties;
 • Je hebt relevante ervaring met IV-aanbestedingstrajecten;
 • Je hebt kennis van en ervaring met diverse projectmanagementmethoden en technieken, informatieplanning en informatiemanagement;
 • Je onderhoudt actief jouw vakinhoudelijke kennis als professional en je netwerk;
 • Ervaring met het realiseren van doelstellingen en het behalen van concrete resultaten in een complexe politiek-bestuurlijke organisatie;
 • Je bent in staat om te gaan met de verschillende belangen binnen de organisatie;
 • Je bent klantgericht, adviesvaardig en bereid verantwoordelijkheid te nemen;
 • Je kunt problemen scherp analyseren en vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen. Naast de inhoud heb je oog voor het proces en procedures;
 • Je bent communicatief vaardig, kunt goed netwerken en hebt het vermogen om mensen te beïnvloeden en te overtuigen;
 • Je hebt kennis van en praktijkervaring met visieontwikkeling en kunt dit vertalen naar breed gedragen, praktisch toepasbare en begrijpelijke visiedocumenten en adviezen op bestuurlijk niveau;
 • Je kunt je gedachten helder en begrijpelijk formuleren en overtuigend presenteren;
 • Je bent efficiënt, resultaatgericht, innovatief en beschikt over beïnvloedingsvermogen.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Solliciteren? Mail je motivatie en cv onder vermelding van het vacaturenummer naar werken@dji.minjus.nl.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of mobiliteitsadviseur en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
De organisatie - Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg voor mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De afdeling - Directie Informatievoorziening, bureau Informatiemanagement

De Directie Informatievoorziening (DI) is onderdeel van het hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en is de ICT-regieorganisatie voor DJI. De directie zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening in de volledige breedte van de DJI-organisatie. Daarom sturen we ook leveranciers en de integratie van architectuur- en procesintegratieoplossingen aan. De directie staat in dienst van haar (zeer diverse) opdrachtgevers. De IT-portfolioboard (iBoard) houdt op het niveau van de hoofddirectie de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van diverse projecten goed in de gaten en stuurt de gehele projectportfolio aan. Onze belangrijkste leverancier is SSC-I, de interne ICT-project- en beheerorganisatie van DJI.

Bij de directie werken ruim 125 medewerkers: informatiemanagers, (senior) businessanalisten, projectleiders, functioneel beheerders en dienstenmanagers. Het is onze ambitie om de informatievoorziening van DJI de komende jaren grondig te verbeteren en op onderdelen fundamenteel te vernieuwen.

Bureau Informatiemanagement
Bureau Informatiemanagement (IM) vormt samen met de afdeling Functioneel Beheer en de afdeling Dienstenmanagement de Informatievoorzieningsdienst (IVD). Binnen de DI werkt IM nauw samen met de overige afdelingen binnen de directie: Projecten en Programma’s en het CIO-office. De directie staat onder leiding van de CIO van DJI en ondersteunt, adviseert en faciliteert de business. Daarnaast vervult zij een belangrijke regiefunctie als intermediair tussen vraag en aanbod. Binnen Bureau Informatiemanagement werken de informatiemanagers en de senior businessanalisten nauw met elkaar samen, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en expertise.

IM levert onder meer de onderstaande producten en diensten:

• het (meerjarig) informatie- en bestedingsplan voor DJI;
• een bijdrage aan de I-strategie van DJI;
• een periodieke inventarisatie van klantwensen;
• het opbouwen en onderhouden van een (advies)relatie met opdrachtgevers en stakeholders in de DJI-organisatie en daarbuiten (ketenpartners);
• projectvoorstellen als basis voor bestuurlijke besluitvorming (iBoard) gebaseerd op het informatieplan;
• het opstellen van businesscases, projectstartarchitecturen en projectbriefings;
• het faciliteren van de compacte stuurgroepen en voorzitten van de klankbordgroep;
• de wensen/eisen aan nieuwe diensten en/of functionaliteit;
• het geven van leiding aan IVD-brede domeinteams;
• domeinarchitectuur van een organisatieonderdeel of een kennisgebied.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of -processen.

Wil je meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.