Helaas, deze vacature is niet actief.

Adviseur chemische stoffen in leiden

Beschrijving

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving; het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zet zich daar als kennisinstituut voor in door middel van onderzoek en het verzamelen en toepassen van kennis. Jij adviseert onze opdrachtgevers over het beleid rondom chemische stoffen.

Voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid over chemische stoffen, producten, materialen en afval, draag jij bij aan de advisering van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Infrastructuur en Milieu. Je signaleert nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor het beleid.

Je analyseert de uitvoering van het (inter)nationale stoffenbeleid en draagt oplossingen aan voor knelpunten. Je geeft voorlichting aan bedrijven en geeft uitleg van de stoffenregelgeving via de REACH-helpdesk. Je voert literatuuronderzoek uit, brengt in kaart bij welke productieprocessen schadelijke stoffen vrijkomen, of deze emissies leiden tot blootstelling en negatieve effecten voor mens en milieu, en gaat na in hoeverre er alternatieven zijn.

Steeds vertaal je (wetenschappelijke) bevindingen in een helder en bruikbaar beleidsadvies en in publicaties voor verschillende maatschappelijke doelgroepen. Je werkt samen en overlegt regelmatig met vertegenwoordigers van andere landen in internationale werkgroepen. Je onderhoudt een netwerk met betrokken overheidsdiensten en onderzoeksinstituten, zowel nationaal als internationaal. Binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werk je nauw samen met collega’s van verschillende afdelingen van het centrum Veiligheid van Stoffen en Producten en andere centra.

  • Je hebt een natuurwetenschappelijke academische opleiding, bijvoorbeeld in de richting milieukunde, chemie, procestechnologie of biologie.
  • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met (beleids)advisering op het gebied van de bovengenoemde taken.
  • Je hebt kennis van het Europese en nationale stoffen-, afval- of milieubeleid.
  • Je kunt het RIVM vertegenwoordigen bij de opdrachtgevers en in (inter)nationale gremia.
  • Je bent een generalist en bent in staat multidisciplinair samen te werken.
  • Je hebt uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.
  • Je bent oplossingsgericht, flexibel en hebt overtuigingskracht.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Richt je digitale sollicitatie aan Albert Klingenberg, hoofd afdeling Industriële Chemicaliën van het centrum Veiligheid van Stoffen en Producten.

De organisatie - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Al meer dan honderd jaar beschermt en bevordert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van het leefmilieu. Het RIVM is uitgegroeid tot een kennisinstituut dat midden in de maatschappij staat. Als betrouwbare adviseur voorzien we de overheid van onafhankelijke kennis op het gebied van gezondheid en milieu. Het gaat daarbij om vraagstukken rondom infectieziekten, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken, leefstijl, voeding, geneesmiddelen, milieu, duurzaamheid en veiligheid. Dat doen we via onderzoek, advies, regie of uitvoering. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal rapporten en adviezen uit. Bij het RIVM werken ongeveer 1.800 medewerkers.

De afdeling - Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten, afdeling Industriële Chemicaliën

Het centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP) levert een zichtbare en effectieve bijdrage aan het verantwoord en duurzaam produceren, gebruiken en transporteren van stoffen en producten. Daarnaast werken we aan een verantwoord en veilig gebruik van gentechnologie. Zo bevordert VSP de gezondheid van burgers en de veiligheid van de leefomgeving in binnen- en buitenland, in een tijd van sterk innoverende technologie.

VSP verricht wetenschappelijk onderzoek en stelt betrouwbare kennis breed beschikbaar. In de praktijk geven we goed toepasbaar advies en ondersteuning aan (inter)nationale overheden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en regelgeving. Samen met maatschappelijke partijen ontplooit het centrum initiatieven gericht op een verantwoord gebruik van stoffen, producten en nieuwe technologie in een duurzame economie. Ook ontwikkelt het centrum nieuwe methoden en richtlijnen voor bijvoorbeeld consumentenblootstelling, risicobeoordelingen, teststrategieën, socio-economische analyse en risicoreductie. Voor onze opdrachtgevers en de maatschappij is VSP een onafhankelijke, betrouwbare en transparante partner.

Afdeling Industriële Chemicaliën
De afdeling Industriële Chemicaliën voert binnen het centrum VSP voor de Nederlandse overheid een breed scala aan taken uit, gericht op het implementeren van de REACH- en CLP-verordeningen, het Verdrag van Rotterdam en het Verdrag van Stockholm. Bureau REACH bereidt Nederlandse deelname in overlegstructuren voor, zoals vergaderingen van het comité van lidstaten, de besluitvorming op grond van deze verordeningen en de wetenschappelijke comités van ECHA.

De afdeling coördineert de totstandkoming van OECD-testrichtlijnen, doet methodologisch onderzoek op het gebied van socio-economische analyse en emissies van stoffen. De afdeling is zowel nationaal als sterk internationaal georiënteerd. De afdeling bestaat nu uit zeventien medewerkers. De afdeling wordt versterkt met het thema circulaire economie en (beleids)advisering over chemische stoffen, producten, materialen en afval. Al eerder is besloten de kennis over milieueconomie te versterken, met als doel de kosten en baten van milieumaatregelen beter in kaart te brengen en er beter over te kunnen adviseren.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Adviseur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Adviseur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
leiden
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zuid-Holland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.