Helaas, deze vacature is niet actief.

Businessarchitect in waren

Beschrijving

Ministerie van Economische Zaken, directie Bedrijfsvoering

Een goede informatievoorziening is essentieel voor de uitvoering van het beleid van het ministerie van Economische Zaken. Jij sluit als businessarchitect strategie, organisatie, processen en informatievoorziening op elkaar aan, zodat we noodzakelijke veranderingen succesvol kunnen realiseren en toekomstbestendig zijn en blijven.

Als businessarchitect ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de wensen van de business naar processen en technologie. Het zwaartepunt van je werkzaamheden ligt bij het ERP-informatiesysteem (Oracle e-Business Suite) en bij Identity and Access Management. Je legt de verbinding tussen de proceseigenaren, key-users, functioneel beheerders, de consultants die de informatiesystemen inrichten en andere architecten. Je kent de doelen van de belangrijkste stakeholders en borgt hun betrokkenheid bij de uitwerking van oplossingen. Daarnaast adviseer je functioneel beheer en de opdrachtgevers van de projecten over de kwaliteit van de geleverde oplossingen.

Je bent nauw betrokken bij de (her)inrichting van bedrijfsprocessen, productstructuren en de daarbij horende informatiesystemen binnen het ministerie. Jij bepaalt in samenwerking met de proceseigenaren de kaders voor de inrichting en het gebruik van de informatiesystemen. Met de businessdoelen van het ministerie als leidraad stel je het architectuurbeleid, de (project)startarchitectuur en blauwdrukken op. Je laat je hierbij adviseren door de ICT-leverancier(s), functioneel beheer en de gebruikersorganisatie. In het kader van het wijzigingsbeheer voer je bij de ICT-leverancier kwaliteitscontroles uit op de ICT-architectuur en projectproducten.

Je bent proactief. Belangrijke taken voor jou daarbij zijn het standaardiseren en harmoniseren van de functionaliteit en inrichting van de informatiesystemen. Ook borg je de naleving van de gestelde kaders en richtlijnen en zorg je dat de integratie en koppelingen van de verschillende informatiesystemen op de juiste manier worden aangebracht.

  • Je hebt academisch niveau en een opleiding op het snijvlak van bedrijfskunde en informatica (bijvoorbeeld informatiekunde) of een bedrijfseconomische achtergrond.
  • Je hebt een opleiding en kennis op het gebied van architectuurbeginselen.
  • Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als businessarchitect in een grote, complexe organisatie, waarbij sprake is van zowel gekoppelde als geïntegreerde informatiesystemen (ketens).
  • Je hebt kennis van financiële processen en overheidsfinanciën, bij voorkeur zowel van het kas-verplichtingenstelsel als het baten-lastenstelsel.
  • Je hebt gedegen kennis van het Identity and Access Management en van de Oracle e-Business Suite.
  • Je hebt ervaring met ERP-implementaties, bij voorkeur van projectinitiatie tot en met beheer.
  • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en beschikt over overtuigingskracht.
  • Je volgt actief de ontwikkelingen in de markt en de technologie en hebt een helikopterview, maar ook oog voor detail.
  • Je bent analytisch sterk, omgevingsbewust en klantgericht.
  • Je bent een goede netwerker, beschikt over organisatiesensitiviteit en bent creatief.
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand.
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

De organisatie - Ministerie van Economische Zaken, directie Bedrijfsvoering

Alleen een adequate ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering maakt het een organisatie mogelijk om optimaal te functioneren en te werken aan haar primaire taken. De directie Bedrijfsvoering is in dat opzicht een essentieel onderdeel van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

De directie Bedrijfsvoering biedt EZ alle noodzakelijke diensten en voorzieningen op het gebied van personeel en organisatie, informatie en ICT, facilitaire zaken, huisvesting en inkoop en secretariële ondersteuning. Zij stelt haar werkzaamheden af op gebruikers, voert haar dienstverlening efficiënt uit en is transparant over de (on)mogelijkheden. Duurzaamheid en innovatie spelen daarbij blijvend een rol, ook in de tijd van noodzakelijke besparingen.

De afdeling - Afdeling Functioneel Beheer en Regie

Bij de afdeling Functioneel Beheer en Regie is het operationeel en tactisch functioneel beheer en informatiemanagement ondergebracht van alle generieke bedrijfsvoeringtoepassingen van EZ. Het cluster draagt zorg voor de operationele en tactische samenwerking met en aansturing van de ICT-leveranciers.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of -processen.

Wil je meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan met ons op.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.