Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior adviseur assetmanagement en verbeterprocessen in Amsterdam

Senior adviseur assetmanagement en... Rijkswaterstaat Midden...... Wat moet er gebeuren aan de sluizen...

Beschrijving

Senior adviseur assetmanagement en verbeterprocessen

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Functieomschrijving

Wat moet er gebeuren aan de sluizen in het Amsterdam-Rijnkanaal of de A1, A2 en A12? En wanneer kan dat het beste? Voor een veilig en bereikbaar Nederland is het van groot belang we onze wegen- en waternetwerken goed onderhouden. Bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland Zuid adviseer jij over assetmanagement en verbeterprocessen bij infrastructurele projecten in het hart van Nederland.

Als senior adviseur assetmanagement in het proces omgevings- en assetmanagement (OAM) lever jij een regiobrede en overschrijdende bijdrage aan het beheer, gebruik en de ontwikkeling van onze infrastructurele en waterhuiskundige netwerken in de regio. Je bent verantwoordelijk voor adviezen over het totale proces OAM. Je begeeft je hierbij op het terrein van assetmanagement. Binnen de diverse procesonderdelen ben jij de inhoudelijk deskundige.

Je hebt een coördinerende rol, waarbij je de verschillende disciplines in het district inzet. Je herkent ontwikkelingen, kansen en risico’s op het gebied van assetmanagement van de netwerken en handelt en adviseert hiernaar in het belang van Rijkswaterstaat. In jouw advies heb je continu aandacht voor de langetermijnkwaliteit van de Rijkswaterstaatproducten en -diensten. Ook monitor je de effecten van jouw advies in de praktijk en treed je op als coach en inhoudelijke vraagbaak op het gebied van assetmanagement en verbeterprocessen.

Daarnaast draag je bij aan landelijke ontwikkelingen ten aanzien van assetmanagement en implementeert deze in de regio. Je bewaakt het assetmanagementproces, signaleert knelpunten en zorgt voor verbeteringen in het district Zuid. Je neemt bij al deze aspecten een leidende, initiërende en begeleidende positie in. Jouw doel: het assetmanagementproces implementeren en werkend krijgen. Daarbij doe je voorstellen voor verbetering die getoetst zijn aan aanpalende ketenprocessen.

Samen met het technisch team ben je verantwoordelijk voor het (laten) opstellen en het onderhoud van prestatiegestuurde instandhoudingplannen (P-IHP’s), waarbij je maximale optimalisatie nastreeft. Daarnaast adviseer en coördineer je de verbeterprocessen binnen de afdeling in samenhang met de verbeterprocessen in de keten. Je geeft invulling en uitvoering aan de verbeterplannen in de werkwijze van het district in samenwerking met andere afdelingen binnen Midden-Nederland. Tot slot ben je coördinator van het managementcontract en t-rapportages van de producten die het district levert.

Functie-eisen
 • Je hebt een afgeronde opleiding in een relevante richting bij voorkeur in de richting van (civiele) techniek
 • Je hebt ervaring (of kwaliteit) in het tot stand brengen van complexe adviestrajecten, waarbij je rekening houdt met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken.
 • Je hebt (methodologische) kennis op het gebied van assetmanagement in de regio. Dat betekent dat je kennis hebt van SE, RAMS, LCC en RCM.
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van Lean-management of KR8-verbeterprocessen.
 • Je hebt verdiepte kennis van de samenhang tussen processen en specifieke objecten, het areaal, de RWS-werkprocessen en de relevante kennisvelden.
 • Je bent succesvol in het coördineren en het leiden van complexe vraagstukken.
 • Je bent analytisch sterk en je hebt overtuigingskracht.
 • Je bent goed in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Je bent innovatief in je handelen.
 • Je bent een procesdenker.
 • Je bent resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden van de vacature
Salarisniveau schaal 11
Salaris Min €2996 - Max €4605 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Wil jij weten waar je eventueel komt te werken? .

De organisatie - Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren, en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Midden-Nederland
Rijkswaterstaat Midden-Nederland maakt, vanuit één Rijkswaterstaat, samen met anderen de visie, meerjarenplanning en monitoring voor de hoofd(vaar)wegen en het hoofdwatersysteem rond Utrecht, Flevoland en de randen van de omliggende provincies. Rijkswaterstaat Midden-Nederland heeft de excellente kennis en expertise die nodig is om de draaischijf Nederland in beweging te houden en om de zoetwatervoorraad van het land op peil te houden, te verdelen en de waterkwaliteit te bewaken. Deze bundeling van nat en droog maakt Rijkswaterstaat Midden-Nederland sterk in de regio.

De regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de netwerken en een optimaal beheer, gebruik en ontwikkeling hiervan. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen regionaal maatwerk enerzijds en landelijke prestaties en uniformiteit anderzijds.

De processen in de regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het assetmanagement en omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast assetmanagement en omgevingsmanagement is vergunningverlening en handhaving een belangrijk onderdeel. Van hieruit worden de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt Rijkswaterstaat integraal toezicht op deze netwerken.

De afdeling - District Zuid

Het district Zuid is met andere overheden actief op de natte en droge taakgebieden. We werken aan het beheer en onderhoud van de rijkswegen, bruggen, viaducten, sluizen, waterkeringen en kanalen. Daarnaast draagt het district bij aan de beleidsvoering van de regionale dienst en fungeert het als voordeur van Rijkswaterstaat voor de communicatie met derden. Het district is opgesplitst in de clusters Assetmanagement en Beschikbaarheid Netwerk en Crisismanagement.

Het district Midden-Nederland Zuid beheert publieksgericht het gebied in het hart van Nederland, namelijk het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK), het Merwedekanaal en de bruggen in de gekanaliseerde Hollandse IJssel. De daarbij behorende assets zijn onder andere de sluizen in het ARK: de Beatrixsluis, de Bernardsluis, de Koninginnesluis, de Marijkesluis en de keersluis Ravenswaaij. De snelwegen die we beheren zijn onder andere de A1, A2 (inclusief tunnel), A12, A27 en A28.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Adviseur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Adviseur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Wil je meer weten over het Functiegebouw Rijk? .

Functiegroep Rijk

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Noord-Holland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.