Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior technisch medewerker Elektrotechniek in Woensdrecht

Senior technisch medewerker... Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ... Het Rijksvastgoedbedrijf beheert een omvangrijke...

Beschrijving

Senior technisch medewerker Elektrotechniek

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Functieomschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert een omvangrijke portefeuille van Defensieobjecten, zowel binnen als buiten Nederland. Met jouw deskundigheid op het gebied van elektrotechniek draag je bij aan zorgvuldig onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze militaire werken en gebouwen.

Je werkt binnen het district Woensdrecht aan multidisciplinaire projecten waarbij wordt samengewerkt met andere diensten zowel binnen als buiten het Rijksvastgoedbedrijf. Je hebt daarin een zeer divers en omvangrijk takenpakket. Je zorgt voor de realisatie en uitvoering van diverse producten en diensten, waaronder inspecties, de meerjarenplanning, het jaarprogramma en de instandhouding, met name van niet-planbaar onderhoud. Je verricht servicediensten, werkt aan commandantenvoorzieningen en voert keuringen uit op (wettelijk) gekeurde installaties en bouwdelen. Ook verricht je taken voor Vastgoedinformatie en ben je installatie- en werkverantwoordelijke.

In de voorbereidingsfase van projecten adviseer je over technische aangelegenheden,   beoordeel je problemen in de uitvoering en doe je verbetervoorstellen. Ter voorbereiding van een ontwerp zorg je voor de benodigde informatie over de feitelijke uitgangssituatie. Hiervoor voer je inspecties, metingen en situatieberekeningen uit. Ook maak je (deel)ontwerpen op basis van bekende alternatieven voor projecten die een relatie hebben met andere disciplines. Je maakt hiervoor bestekken, werkbeschrijvingen, tekeningen, ramingen, begrotingen en ruimtelijke indelingsplannen. Daarnaast ben je als adviseur betrokken bij de selectie van aannemers en bij aanbestedingsprocedures.

Verder houd je toezicht op de uitvoering van projecten, maak je een planning en bewaak je de voortgang. Je stelt adviezen op, beoordeelt verstoringen en stelt verbeteringen voor. Je bewaakt en regelt veiligheids- en gezondheidsplannen aan opdrachtgeverszijde en je verzamelt en verwerkt vastgoedgegevens. Ook ben je verantwoordelijk voor de borging van de veiligheid voor het gebruik en beheer van elektrotechnische installaties.

Functie-eisen
 • Je hebt een afgeronde technische hbo-opleiding aangevuld met voor het vakgebied elektrotechniek relevante cursussen of opleidingen.
 • Je hebt drie tot vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie en minimaal vijf jaar ervaring in het voorbereiden en toezicht houden van PO-projecten.
 • Je bent klant- en resultaatgericht en bent goed in staat om samen te werken.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en bent initiatiefrijk.
 • Je werkt nauwkeurig en bent in staat om je werk goed te plannen en organiseren.
 • Je hebt oog voor je omgeving maar ook voor je eigen ontwikkeling in het werk.
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden van de vacature
Salarisniveau schaal 9
Salaris Min €2581 - Max €3647 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week 36
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Omdat je werkt op een locatie van het ministerie van Defensie vindt er een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensie (MIVD) plaats. Nadat de MIVD een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) heeft afgegeven, kun je aangesteld worden bij het Rijksvastgoedbedrijf.
 • Aangezien het Rijksvastgoedbedrijf van zestien naar vijf vestigingen gaat, is het mogelijk dat je op termijn op een andere locatie gaat werken.
 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf in de toekomst een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.

Wil jij weten waar je eventueel komt te werken? .

De organisatie - Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De afdeling - Directie Vastgoedbeheer, Realisatie Oost, sectie Zuid

De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Klant- en Vastgoedmanagement, Technisch beheer, Realisatie West, Realisatie Oost en Expertisecentrum Techniek. De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Afdeling Realisatie Oost
De afdeling Realisatie Oost is samen met de afdeling Realisatie West integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het RVB in eigendom heeft of huurt. De functie van de voorraad panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen en leegstand. Afdeling Realisatie Oost bestaat uit de sectie Noord (provincies Groningen, Friesland, Overijssel en Drenthe), sectie Oost (provincies Gelderland en Flevoland) en sectie Zuid (provincies Noord-Brabant en Limburg).

De secties van de afdelingen Realisatie West en Oost zijn verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

Het inplannen van onderhoudsactiviteiten door leveranciers bij de klant en het bewaken van de planning en uitvoering.

 • Het afroepen van leveranciersdiensten op basis van planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud.
 • Het onderhouden van klantcontacten; eerste aanspreekpunt voor de gebruiker op pandniveau.
 • Prestatieverklaringen op uitgevoerd werk.
 • Uitvoeren van vervangings- en investeringsprojecten tot € 1 miljoen. Eventueel daaraan gekoppelde tijdige en volledige facturering aan gebruikers.
 • Signaalfunctie aspectprogramma’s: acties extern naar klant, installateurs, intern naar afdelingen en directies.
 • Aangaan en uitvoeren serviceovereenkomsten.

De sectie Zuid bestaat uit vijf clusters: Bouwtechniek, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en twee clusters Objectmanager Projectleider. Het cluster Elektrotechniek verzorgt de technische expertise en uitvoering in de regio Zuid.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: levert operationele producten en diensten op het gebied van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur.

Wil je meer over de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Wil je meer weten over het Functiegebouw Rijk? .

Functiegroep Rijk

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Extra informatie

Plaats
Woensdrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Woensdrecht | Zeeland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.