Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior jurist stralingsbescherming in waren

Senior jurist... Ministerie van Infrastructuur en...... Mens en milieu maximaal beschermen tegen...

Beschrijving

Senior jurist stralingsbescherming

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Functieomschrijving

Mens en milieu maximaal beschermen tegen mogelijk schadelijke effecten van blootstelling aan ioniserende straling: dat is het doel van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Als senior jurist leid jij de implementatie en transpositie van de Europese basisnormen op het gebied van de stralingsbescherming juridisch in goede banen.

Jij vertaalt technisch ingewikkelde EU-regels op het gebied van stralingsbescherming en radioactief afval naar regels die we in Nederland kunnen toepassen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om implementatie van de Europese basisnormen voor stralingsbescherming, ontwikkeling van beleid voor de beëindiging van het gebruik van radioactieve bronnen, de financiële zekerheid daarbij en de uitvoering van het Nationale programma radioactief afval. Je stelt regelgeving op in samenwerking met de beleidsmedewerkers en juristen van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Je werkt daarnaast samen met andere beleidsdepartementen en met de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met jouw overtuigingskracht weet je bij betrokkenen voldoende draagvlak te creëren voor de uitgedachte opzet van regelgeving. Je monitort internationale ontwikkelingen, houdt Nederlandse regelgeving bij en levert zo nodig een bijdrage. Tevens werk je mee aan de verdere ontwikkeling van de juridische kwaliteit binnen de afdeling.

Functie-eisen
 • Je hebt een juridische opleiding op academisch niveau.
 • Je hebt uitgebreide ervaring met politiek-gevoelige wetgevingstrajecten en ervaring binnen een beleidsomgeving.
 • Je hebt kennis van stralingsbescherming en nucleaire veiligheid, dan wel vergelijkbare ervaring op het gebied van wetgeving en juridische zaken binnen het milieu- en omgevingsrecht.
 • Je hebt voldoende kennis van natuur- en wiskunde (minimaal vwo-niveau) om de basisprincipes van straling en nucleaire veiligheid te begrijpen.
 • Je bent bereid om opleidingen te volgen op bepaalde deelgebieden als je kennis niet toereikend is, bijvoorbeeld de opleiding tot stralingsdeskundige niveau 5.
 • Je hebt aantoonbaar inzicht in de processen van wetgeving.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.
 • Je hebt een hands-on-mentaliteit en bent gericht op samenwerking.
 • Je bent initiatiefrijk en klantgericht.
 • Je hebt een flexibele houding en beschikt over een analytisch vermogen.
 • Je handelt ook onder tijdsdruk beheerst, nauwkeurig en effectief.
 • Je bent een verbinder, kunt meedenken op strategisch niveau en de vertaling maken naar de dagelijkse praktijk.
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden van de vacature
Salarisniveau schaal 12
Salaris Min €3511 - Max €5219 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week 36
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. Mogelijk vragen we ook referenties op.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als herplaatsings- of verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Wil jij weten waar je eventueel komt te werken? .

De organisatie - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Milieu.

De afdeling - Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Stralingsbescherming en Crisismanagement

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet erop toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daar regels voor op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving en treedt wanneer nodig handhavend op. In 2015 is de ANVS opgericht. Hiermee zijn kennis en expertise gebundeld die nodig zijn om deze taken op een hoog niveau uit te voeren. De organisatie is nog volop in ontwikkeling en beweging en verwacht dit jaar een bestuurlijk zelfstandig bestuursorgaan te worden, met zowel onafhankelijke taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht als beleidsvoorbereidende taken voor de minister van Infrastructuur en Milieu.

Afdeling Stralingsbescherming en Crisismanagement
De inzet van de ANVS op het gebied van stralingsbescherming is erop gericht om mens en milieu maximaal te beschermen tegen mogelijk schadelijke effecten van blootstelling aan ioniserende straling. Onze afdeling Stralingsbescherming en Crisismanagement (SBC) heeft een breed werkgebied. Zo bereiden we nieuwe wet- en regelgeving voor op het gebied van ioniserende straling, maken we beleid voor de verwerking en opslag van radioactief afval en de beëindiging van installaties, én bereiden we ons voor op een kernongeval of een (groot) incident met radioactieve stoffen. Verder verlenen we vergunningen voor het verrichten van handelingen en werkzaamheden met radioactieve stoffen en röntgentoestellen, voor het in-, uit- en vervoeren van radioactieve stoffen, en houden we toezicht op al deze handelingen en werkzaamheden. Zo nodig treden we daarbij handhavend op. Daarnaast handelen we een groot aantal aangiftes, meldingen en incidenten met radioactieve stoffen af. Vanaf 1 januari 2016 doen wij dit vanuit een branchegerichte aanpak in branchegerichte teams.

Team Transport en Regelgeving
Binnen de afdeling SBC zijn de juristen in het team Transport en Regelgeving geplaatst. Zij werken met de andere teams van de afdeling samen aan de ontwikkeling en implementatie van stralingsbeschermingsbeleid en –regelgeving, maar ook aan beleid en regelgeving op het gebied van afval, ontmanteling en eindberging. Andere taken zijn de algehele juridische ondersteuning en toets bij vergunningverlening, toezicht en handhaving, en het ontwikkelen van juridische kwaliteitsbewaking en -verbetering binnen de afdeling. Momenteel zijn de implementatie en transpositie van de Europese basisnormen op het gebied van de stralingsbescherming een grote uitdaging, vanwege de omvang en beschikbare termijn.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep (Senior) Adviseur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen.

Wil je meer over de functiegroep (Senior) Adviseur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Wil je meer weten over het Functiegebouw Rijk? .

Functiegroep Rijk

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.