Helaas, deze vacature is niet actief.

Technicus werktuigbouwkunde in Groningen

Technicus... Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,...... Het...

Beschrijving

Technicus werktuigbouwkunde

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Functieomschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor beheer, nieuwbouw en onderhoud van alle rijksgebouwen. Als technisch expert zorg jij dat de werktuigbouwkundige installaties in deze vaak bijzondere gebouwen voldoen aan de gestelde eisen.

Je werkt in de regel aan programma’s of projecten op het gebied van gebouwgebonden installaties die een relatie hebben met alle disciplines. Hierbij stem je af met andere partijen, zowel binnen als buiten het Rijksvastgoedbedrijf. Bijvoorbeeld met collega’s binnen het Rijksvastgoedbedrijf, extern met aannemers, bouw- en installatiebureaus, architecten, leveranciers en vertegenwoordigers van de opdrachtgevers.

Tijdens de voorbereiding van projecten adviseer je over technische aangelegenheden. Je stelt adviezen op, beoordeelt problemen in de uitvoering en doet verbetervoorstellen. Je zorgt voor inspecties, metingen en situatieberekeningen, zodat informatie over de feitelijke uitgangssituatie wordt aangeleverd ten behoeve van de voorbereiding voor ontwerpen.

Ook maak je (deel)ontwerpen op basis van bekende alternatieven voor projecten die een relatie hebben met andere disciplines. Hierbij maak je bestekken, werkbeschrijvingen, tekeningen, ramingen, begrotingen en ruimtelijke indelingsplannen. Daarnaast adviseer je bij de selectie van aannemers, geef je inlichtingen en aanwijzingen tijdens aanbestedingsprocedures en beoordeel je de aanbestedingsresultaten vanuit technisch en kostenoogpunt.

Verder begeleid je de realisatie van producten en diensten als inspecties/ meerjarenplanning/jaarprogramma, instandhouding ((niet) planbaar onderhoud), servicedienst, commandantenvoorzieningen, (wettelijk) gekeurde installaties en bouwdelen (uitvoering keuringen), vastgoedinformatie en installatiebeheer.

Ook ben je betrokken bij de uitvoering van projecten. Je maakt een planning en afspraken over de kwaliteit en levertijden. Van je eigen acties en die van anderen houd je de voortgang in de gaten. Je houdt toezicht op de uitvoering, stelt adviezen op, beoordeelt verstoringen, doet verbetervoorstellen, bewaakt en regelt V&G-plannen aan de opdrachtgeverszijde en je verzamelt en verwerkt vastgoedgegevens. Tot slot heb je werkzaamheden en verantwoordelijkheden in de borging van de veiligheid voor het gebruik en beheer van gebouwgebonden werktuigbouwkundige installaties.

Functie-eisen
 • Je hebt aantoonbaar hbo werk- en denkniveau, bijvoorbeeld door een technische opleiding, verkregen door een technische opleiding en/of ervaring, aangevuld met relevante cursussen of opleidingen op het gebied van gebouwgebonden installaties / installatietechniek.
 • Je hebt drie tot vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt bij voorkeur ruime ervaring in het voorbereiden van en toezicht houden op projecten van planbaar onderhoud.
 • Je bent in staat om uit informatie van diverse betrokken partijen en experts de kern te halen, verbanden te leggen en consequenties van beslissingen in te schatten.
 • Je hebt oog voor de behoeften van de klant, bespreekt mogelijkheden en onmogelijkheden, en maakt duidelijke afspraken.
 • Je bent je bewust van regels, posities, gevoeligheden en krachtenvelden in de organisatie, en handelt daarnaar.
 • Je kunt goed samenwerken binnen diverse disciplines, en je bent goed in het maken van planningen en het organiseren van werkzaamheden.
 • Je bent resultaatgericht, komt met oplossingen en nieuwe ideeën, en benut je kennis om passend advies uit te brengen.
 • Je werkt actief aan je eigen ontwikkeling door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in je vakgebied en deze kennis toe te passen.
Rijbewijs

B

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden van de vacature
Salarisniveau schaal 9
Salaris Min €2581 - Max €3647 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week 36
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden
 • Omdat je werkt op een locatie van het ministerie van Defensie vindt er een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensie (MIVD) plaats. Nadat de MIVD een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) heeft afgegeven, kun je aangesteld worden bij het Rijksvastgoedbedrijf.
 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf in de toekomst een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Aangezien het Rijksvastgoedbedrijf van zestien naar vijf vestigingen gaat, is het mogelijk dat je op termijn op een andere locatie komt te werken. 

Wil jij weten waar je eventueel komt te werken? .

De organisatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waarop mensen kunnen vertrouwen. Zo maakt BZK zich sterk voor betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland: 81.000 hectare en 13,3 miljoen m² bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en -ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De afdeling - Directie Vastgoedbeheer, afdeling Realisatie Oost, sectie Noord

De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Klant- en Vastgoedmanagement, Technisch beheer, Realisatie West, Realisatie Oost en Expertisecentrum Techniek. De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Afdeling Realisatie Oost
De afdeling Realisatie Oost is samen met de afdeling Realisatie West integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het RVB in eigendom heeft of huurt. De functie van de voorraad panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen en leegstand. Afdeling Realisatie Oost bestaat uit de sectie Noord (provincies Groningen, Friesland, Overijssel en Drenthe), sectie Oost (provincies Gelderland en Flevoland) en sectie Zuid (provincies Noord-Brabant en Limburg).

De secties van de afdelingen Realisatie West en Oost zijn verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

 • Het inplannen van onderhoudsactiviteiten door leveranciers bij de klant en het bewaken van de planning en uitvoering.
 • Het afroepen van leveranciersdiensten op basis van planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud.
 • Het onderhouden van klantcontacten; eerste aanspreekpunt voor de gebruiker op pandniveau.
 • Prestatieverklaringen op uitgevoerd werk.
 • Uitvoeren van vervangings- en investeringsprojecten tot € 1 miljoen. Eventueel daaraan gekoppelde tijdige en volledige facturering aan gebruikers.
 • Signaalfunctie aspectprogramma’s: acties extern naar klant, installateurs, intern naar afdelingen en directies.
 • Aangaan en uitvoeren serviceovereenkomsten.

Het cluster Installatietechniek verzorgt de technische expertise en uitvoering in de sectie Noord, betreffende de vakgebieden werktuigbouwkunde en elektrotechniek.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: levert operationele producten en diensten op het gebied van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur.

Wil je meer over de functiegroep Senior Med. Vastgoed en Infrastructuur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Wil je meer weten over het Functiegebouw Rijk? .

Functiegroep Rijk

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Extra informatie

Plaats
Groningen
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Groningen | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.