Helaas, deze vacature is niet actief.

Behandelcoördinator in waren

Behandelco... Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële...... In het Justitieel Complex (JC)...

Beschrijving

Behandelcoördinator

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

Functieomschrijving

In het Justitieel Complex (JC) in Zaanstad houden wij veiligheid van de samenleving en terugdringen van de recidive hoog in het vaandel. Ben jij de behandelcoördinator die, samen met ons, aan de toekomst wil werken door te focussen op gedrag, kennis en vaardigheden?

Als behandelcoördinator stel je een richtinggevend, individueel behandelplan op voor justitiabelen. Dat doe je op basis van anamnese, diagnostiek, rapportages en observaties. Je verricht (psycho-)diagnostisch onderzoek en stelt diagnoses. Je maakt ook risicotaxaties en je opent en beheert dbbc’s van patiënten. Je bent hoofdbehandelaar van de patiënten binnen je eigen afdeling en voert behandelinterventies uit. 

Jouw taken

 • Je monitort de voortgang en het verloop van de behandeling.
 • Je bespreekt uitvoering en bijstelling van het behandelplan.
 • Je bepaalt de eventuele inzet van andere disciplines.
 • Je bewaakt en bevordert de onderlinge samenhang en afstemming.
 • Je optimaliseert het behandelklimaat en de bejegening van patiënten.
 • Je adviseert het afdelingshoofd over (disciplinaire) maatregelen en crisisinterventies.
 • Je adviseert over verlof of strafonderbreking van patiënten.
 • Je volgt de rechtsgang en detentieroute van patiënten en beslist over interne overplaatsing en uitplaatsing.
 • Je voert correspondentie over de rechts- en detentiegang.
 • Je bepaalt en initieert de noodzakelijke nazorg en ontwikkelt een plan voor continuïteit van zorg.
 • Je bespreekt en regelt opname van patiënten bij vervolginstellingen.
 • Je ziet toe op de uitvoering van de individuele behandeling op de afdeling, de motivatie en werkhouding van medewerkers, de werkverhoudingen en de onderlinge samenwerking.
 • Je coacht medewerkers bij het professionaliseren van therapeutische relaties en teamdynamieken.
 • Je ondersteunt het afdelingshoofd bij coaching, personeelsontwikkeling en verzuimbegeleiding.
 • Je levert inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkeling, vernieuwing, (wetenschappelijke) evaluatie en onderbouwing van behandelbeleid en –methoden.
 • Je signaleert ontwikkelingen en structurele knelpunten in de uitvoering van het behandelbeleid en begeleidingsklimaat en bespreekt verbeterpunten.
 • Je maakt deel uit van project- en werkgroepen en besluitvormingsorganen.
 • Je onderhoudt een extern netwerk en bevordert de samenwerking met externe instanties.
Functie-eisen
 • Je hebt een wo-diploma psychologie.
 • Je hebt een GZ-registratie, of je bent basisarts met een BIG-registratie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de forensische psychiatrie.
 • Je beschikt over gespecialiseerde theoretische kennis van de forensische psychiatrie/psychologie.
 • Je kent inhoudelijke en procesmatige aspecten van detentie en psychiatrische behandeling.
 • Je hebt inzicht in de onderlinge samenhang van deze processen.
 • Je kent de organisatie van het forensisch psychologisch werkveld en aangrenzende terreinen.
 • Je volgt de ontwikkelingen op het werkterrein en houdt je vakkennis op peil.
 • Je kent de organisatie en taakverdeling binnen de vestiging en hebt inzicht in de processen.
 • Je kent de specifieke plichten en bevoegdheden van psychologen (wet BIG).
 • Je kent relevante wet- en regelgeving en procedures.
 • Je hebt diepgaand inzicht in teamdynamieken en therapeutische relaties.
 • Je hebt inzicht in psychosociale behandelmethoden.
 • Je hebt inzicht in vakinhoudelijke ontwikkelingen op het werkterrein van de forensische psychiatrie.
 • Je bent vaardig in het coördineren van processen.
 • Je bent vaardig in het werken met multidisciplinaire teams en het coachen van individuen en groepsprocessen.
 • Je kunt goed overweg met ernstig psychisch gestoorde patiënten.
 • Je kunt goed samenwerken met een duale partner.
 • Je drukt jezelf goed uit, zowel mondeling als schriftelijk.
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden van de vacature
Salarisniveau schaal 12
Salaris Min €3511 - Max €5219 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Je brief met CV ontvangen wij graag via de link op of

Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of mobiliteitsadviseur aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief. 

Wil jij weten waar je eventueel komt te werken? .

De organisatie - Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg voor mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 14.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De afdeling - Justitieel Complex Zaanstad

Het Justitieel Complex (JC) in Zaanstad biedt een detentieklimaat waarin zelfredzaamheid, autonomie en flexibiliteit centraal staan voor justitiabelen, personeel en de organisatie. Wij dragen daarmee actief bij aan de veiligheid van de samenleving en terugdringen van de recidive.

Ontwikkeling is onze grote kracht. Dat geldt voor alle betrokkenen. Samen met de gedetineerden bouwen wij aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden.

Een justitiabele wordt op basis van zijn gedrag in een programma geplaatst dat hij zelf kan samenstellen. Hij kan promoveren of degraderen, afhankelijk van zijn gedragingen. Ook voor eventuele vrijheden zijn daarvan afhankelijk.

Waar mogelijk krijgt de justitiabele zeggenschap en regelruimte. Wij stimuleren en ondersteunen zelfredzaamheid.

Personeel en organisatie
Het personeel van JC Zaanstad is de belangrijkste schakel om doelstellingen te behalen. Wij investeren daarom in een goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden.

Elke medewerker draagt verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten, de benodigde kennis en de bijbehorende gedragingen. Flexibiliteit in het werk, gericht zijn op (eigen) ontwikkeling en een gezonde balans tussen leiding accepteren en eigen regelruimte horen daarbij.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: herstelt en/of bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van justitiabelen en draagt bij aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij.

Wil je meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Wil je meer weten over het Functiegebouw Rijk? .

Functiegroep Rijk

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Je kunt nog tot 1 maart 2017 solliciteren.

Je kunt nog tot 1 maart 2017 solliciteren.

Schriftelijk solliciteren

Je reactie op de vacature Behandelcoördinator ontvangen wij graag.

Stuur je Curriculum Vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer DJI_5164_312_16 naar:

Shared Service Center DJI
t.a.v.: Team Werving, Selectie en Assessments
Postbus 90829
2509 LV ’s-Gravenhage
Nederland

Extra informatie

Plaats
waren
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Mecklenburg-Vorpommern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.