Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior inspecteur Wabo / specialist chemische procestechnologie in leiden

Senior inspecteur Wabo / specialist chemische... Ministerie van Infrastructuur en...... De Inspectie...

Beschrijving

Senior inspecteur Wabo / specialist chemische procestechnologie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Functieomschrijving

De Inspectie Leefomgeving en Transport draagt met haar toezichthoudende taak bij aan duurzaamheid en fysieke veiligheid in Nederland. Zo worden jaarlijks ongeveer 175 Wabo-vergunningen door de inspectie getoetst. Daarin speel jij als senior inspecteur Wabo een belangrijke rol.

Jij bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve en tijdige advisering op en toetsing van omgevingsvergunningen binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die door het bevoegd gezag aan de achthonderd meest risicovolle (BRZO) bedrijven worden verleend. Je toetst op voldoende borging van de Beste Beschikbare Technieken (BBT) en de (inter)nationale milieuvoorschriften, vooral wat betreft emissies en externe veiligheid in de vergunningen.

Jij voert collegiaal overleg, overleg met provincies, gemeenten en bedrijven, en je onderhoudt contacten met onderzoeksinstellingen. Ook neem je deel aan interne projecten die tot kwaliteitsverbetering leiden. De toetsing is sterk aan termijnen gebonden. Je bewaakt het evenwicht tussen tijd en kwaliteit, beoordeelt inhoudelijk vergunningaanvragen en handelt ze accuraat af.

Om de aanvraag te kunnen beoordelen heb je kennis van de (inter)nationale milieuwet- en regelgeving en van chemische procestechnologie. Ook werk je nauw samen met inspecteurs binnen en buiten de directie, onder andere over een verantwoorde afvalverwerking en toepassing van REACH-voorschriften.

Functie-eisen
 • Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding op milieuhygiënisch, -technisch of chemisch gebied.
 • Je hebt recente en aantoonbare kennis van en minimaal vijf jaar praktijkervaring met chemische procestechnologie, bijvoorbeeld als ervaren procestechnoloog en/of Wabo-vergunningverlener met ervaring binnen de chemische industrie.
 • Je hebt ervaring met de uitvoering van milieubeleid en bent bekend met Wabo-vergunningverlening.
 • je bent bekend met de toepassing van BBT, vooral op het gebied van emissies en/of externe veiligheid.
 • Je beschikt over een goede kennis van relevante (milieu)wetgeving, en ervaring met geautomatiseerde systemen is gewenst.
 • Je bent een goede en deskundige gesprekspartner voor interne betrokkenen en externe partijen.
 • Je hebt een antenne voor beleidsgevoelige en politieke kwesties.
 • Je bent standvastig en stressbestendig met het oog op de belangen en wettelijke termijnen die spelen, en blijft rolvast als wettelijk adviseur van het bevoegd gezag voor de vergunningverlening.
 • Je communiceert helder en stemt je werkzaamheden intern goed af.
 • Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift en hebt bij voorkeur kennis van de Engelse taal.
 • Je zet jouw kennis en ervaring in voor de verdere kennisontwikkeling en professionalisering van de afdeling en de vakgroep waarvan je deel uitmaakt.
 • Je bent een professionele, slimme en ervaren collega met een brede belangstelling.
 • Je hebt een analytische geest gekoppeld aan een klantgerichte instelling, maar schuwt een duidelijke stellingname niet.
 • Je bent bereid en in staat om zo nodig te interveniëren in situaties waarin jij dat noodzakelijk vindt, onder andere door middel van juridische procedures (beroep of bezwaar).
 • Je beschikt over overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn en creativiteit.
 • Je kunt goed analyseren, je een oordeel vormen, samenwerken, plannen en organiseren.
 • Je herkent je in de volgende competenties: resultaatgerichtheid, gezamenlijkheid vóór deelbelang, in contact zijn, deskundige (inter)actie, overlaten en delen, lef.
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden van de vacature
Salarisniveau schaal 12
Salaris Min €3511 - Max €5219 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Deze functie is gebaseerd op het Functiegebouw Rijk.

Wil jij weten waar je eventueel komt te werken? .

De organisatie - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Milieu.

De afdeling - Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling Handhaving Industrie en Ruimte

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) draagt met haar toezichthoudende taak bij aan duurzaamheid en fysieke veiligheid. De wetgever/beleidsmaker bepaalt de norm en de regels, de ondertoezichtstaanden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, en de inspectie ziet toe op de naleving. De ILT is de toezichthouder op het terrein van bereikbaarheid, leefbaarheid en externe veiligheid. Zij is rolvast en onafhankelijk en gericht op het verbeteren en borgen van de naleving van de regelgeving. Waar nodig treedt de ILT sanctionerend op. De ILT wil gezaghebbend zijn richting de ondertoezichtstaanden, politiek en beleidsmakers. Daarom investeren we in vakmanschap, transparantie, eenduidigheid en in het risicogericht werken.

Afdeling Handhaving Industrie en Ruimte
Van de in totaal 21 medewerkers van de afdeling Handhaving Industrie en Ruimte houden 10 inspecteurs zich bezig met de advisering en toetsing van de Wabo-omgevingsvergunningen. Deze inspecteurs voeren hun taken zelfstandig uit, maar wel in goed onderling overleg. Binnen de vakgroep vindt afstemming plaats over uitgevoerde beoordelingen. De werkzaamheden vinden plaats volgens beschreven werkwijzen en beoordelingskaders.

Naast de toetsing van Wabo-omgevingsvergunningen zijn andere inspecteurs binnen de afdeling bezig met het toezicht op risicovolle bedrijven op Bonaire en St. Eustatius, de analyse van gemelde ongewone voorvallen bij risicovolle bedrijven, het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van VTH-taken door provincies en het toezicht op nationale belangen in bestemmingsplannen.

Functiegroep

Deze vacature valt in de functiegroep Senior Inspecteur. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: verricht diepgaande toezicht- en/of opsporingsactiviteiten en levert complexe en specialistische producten en/of adviezen op het gebied van toezicht.

Wil je meer over de functiegroep Senior Inspecteur en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het .

Wil je meer weten over het Functiegebouw Rijk? .

Functiegroep Rijk

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.

De ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. Er is één gemeenschappelijk taal ontstaan waardoor vergelijkbaarheid tussen functies nu wel mogelijk is en de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar worden. Met de nieuwe resultaat- en ontwikkelgerichte functieprofielen worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken.

De 52 functieprofielen staan beschreven in de website Functiegebouw Rijk. De website laat ook passende vacatures zien en de stappen die medewerkers in hun loopbaan kunnen maken.

Extra informatie

Plaats
leiden
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zuid-Holland | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.