Helaas, deze vacature is niet actief.

Teammanager Vergunningen VTH in Amsterdam

Beschrijving

De gemeente zoekt voor stadsdeel Nieuw-West en voor de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving een

vaste baan, voor 36 uur per week

Vacaturenummer: 17010137

Geplaatst op: 18-01-2017

Als Teammanager Vergunnigen ben je verantwoordelijk voor het met je team behalen van de afgesproken resultaten van de afdeling in termen van kwaliteit en kosten. Als Teammanager faciliteer je de medewerkers, geef je de medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid om de afgesproken resultaten te behalen en zorg je dat de benodigde middelen voorhanden zijn. Verder neem je actief de verantwoordelijkheid om te sturen op risico’s en maatregelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het sturen op financiën.

De Teammanager Vergunningen vormt samen met de teammanagers Handhaving Openbare Ruimte, Bouw en Gebruik, Proces Uitvoering en de afdelingsmanager het managementteam Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).

 Werkzaamheden

 • Aansturen van de afdeling, bestaande uit circa 32 fte, facilitering, er voor zorgen dat medewerkers beschikken over de middelen die nodig zijn om resultaten te behalen;
 • Stimuleren van het lerend vermogen van medewerkers, ruimte en vertrouwen geven, versterken van de samenwerking binnen en buiten het team;
 • Managementverantwoordelijkheid voor de resultaten van het team binnen de gestelde financiële-, kwaliteits- en beleidskaders;
 • Optimale inzet van talenten van medewerkers om de klus te klaren, bouwen op de expertise van het team;
 • Zorgdragen voor de realisatie van de prestatieafspraken van het team;
 • Verantwoording afleggen over de prestaties van het team;
 • Budgetverantwoordelijkheid dragen voor het teambudget Vergunningen;
 • Initiatief nemen tot bijstellen van beleid en verbetering in het algemeen, bijvoorbeeld op gebied van bedrijfsvoering;
 • Adviseren op tactisch niveau, advies aan de stadsdeelsecretaris, de stedelijke afdeling VTH en zo nodig deelname aan gremia over de stadsgrenzen heen;
 • Zorgdragen voor een goede relatie met adviseurs, ketenpartners, burgers, ondernemers en bezoekers, door tijdige vergunningverlening te realiseren;
 • Sturen op het nakomen van afspraken en verplichtingen, toezien op de bewaking van wettelijke termijnen, met inachtneming van zorgvuldigheid en redelijkheid;
 • Voeren van plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken;
 • Verantwoordelijk voor begeleiding van verzuim en re-integratie;
 • Adviseren bij politiek-bestuurlijk-gevoelige dossiers ten aanzien van vergunningen op alle ambtelijke en bestuurlijke niveaus;
 • Adviseren en ondersteunen van het eindverantwoordelijk management VTH, zodanig dat het bijdraagt aan het behalen van prestaties van de afdeling;
 • Bijdragen binnen het MT aan de ontwikkeling van de gehele afdeling VTH, waaronder de doorontwikkeling.

 • WO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar ervaring in een tactische leidinggevende functie in een complexe omgeving;
 • Opleiding / training en inzicht in het leidinggeven aan professionals;
 • Ervaring binnen het VTH gebied;
 • Ervaring met werken in een politiek/bestuurlijke omgeving.

Profiel

Wij zoeken een sterke persoonlijkheid, open en toegankelijk. Je bent resultaatgericht, maar houdt altijd oog voor de mens. Je bevordert de samenwerking en de verbinding binnen de eigen afdeling, tussen de afdelingen, met bestuurders en stakeholders binnen en buiten de gemeente. Peoplemanagement is je op het lijf geschreven, je bent sterk in het inzetten van de kwaliteiten van mensen. Je maakt werk van ontwikkeling en talentmanagement. Je communiceert makkelijk op alle niveaus. Je kunt de balans vinden tussen de ambtelijke realiteit en de bestuurlijke wens, waarbij je zorg draagt voor het evenwicht in de verhoudingen. Je speelt makkelijk in op ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en soepel opereert binnen een politiek/bestuurlijke context.
Leiderschap is een natuurlijk gegeven voor jou. Je opereert met een rechte rug en open vizier, ook onder druk bewaar jij de rust, je bent evenwichtig en kunt goed relativeren. Als vanzelfsprekend sta je voor je team en de afdeling VTH. Waar nodig kun je duidelijke grenzen stellen en de koers stevig vasthouden.

Van alle medewerkers verwacht de gemeente Amsterdam dat zij open, actief en integer zijn.

 • De afdeling VTH kenmerkt zich door een prettige, informele werksfeer, humor en een open houding zijn belangrijk;
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.380,- en maximaal € 5.837,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week;
 • Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen;
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en, zoveel mogelijk, uniform ingerichte organisaties. De zeven gekozen bestuurscommissies functioneren als verlengd bestuur (vanuit het college van burgemeester en wethouders) en onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken.
De stadsdeelorganisaties werken vooral aan de uitvoering van beleid. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Vanuit de “ogen en oren”-functie van bestuurscommissie en ambtelijke organisatie wordt input voor geleverd voor stedelijk beleid.

Stadsdeel Nieuw-West heeft een centrale plaats in de metropoolregio Amsterdam, tussen de oude stad, het westelijk havengebied, Sloterdijk, de Zuidas en Schiphol. Dat is een grote kracht waar nog meer van geprofiteerd kan worden. Stadsdeel Nieuw-West is een groot stadsdeel met een enorme opgave op sociaal en fysiek gebied. Diversiteit is kenmerkend aan Nieuw-West. De aanwezigheid van ruim 160 nationaliteiten karakteriseert de rijke verscheidenheid van onze inwoners.

Afdeling VTH

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving is verantwoordelijk voor het afhandelen van vergunningaanvragen, het toezicht en handhaving binnen het stadsdeel op basis van het vastgestelde Handhavingsuitvoeringsplan. Tevens handhaaft de afdeling onder andere de regelgeving ten aanzien van brandveilig gebruik, milieu, bouwen, slopen, illegale thuisprostitutie, drank en horeca.

De ontwikkelopgave van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving is gericht op het vormgeven van de VTH Netwerkorganisatie: betere resultaten als onderdeel van het VTH van 1 Amsterdam.

Team Vergunningen

Het team Vergunningen is verantwoordelijk voor het afhandelen van aanvragen binnen het stadsdeel Nieuw-West. Het team bestaat uit twee onderdelen: WABO-vergunningen en APV-vergunningen (horeca en evenementen). Deze onderdelen worden operationeel aangestuurd door een coördinator WABO en een coördinator APV.

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en het tijdig afhandelen van aanvragen. De nadruk ligt op de gezamenlijke team verantwoordelijkheid voor de werkvoorraad, het doorvoeren van verbeteringen en het elkaar helpen.

Wil je meer informatie informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Caner Duman, Manager VTH.
Telefoon: 06 - 81400611

E-mail: c.duman@amsterdam.nl
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek houdt dan rekening met een selectie- en een adviesgesprek. Deze vinden beide plaats op dinsdag 7 februari tussen 13:00 en 17:00 uur.

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 3 februari 2017.

Wij ontvangen graag je CV via onderstaande link onder vermelding van Teammanager Vergunningen VTH - 17010137.

Daarnaast ontvangen wij graag een filmpje (2 minuten max) waarin je laat zien wie je bent en ingaat op de hierboven beschreven competenties. Dit filmpje kan verzonden worden naar 06-13 99 9959.

 “De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.