Helaas, deze vacature is niet actief.

Procesmanager Regionaal Ondersteuningsteam/Bedrijfsvoering in Amsterdam

Beschrijving

Amsterdam zoekt voor het onderdeel Onderwijs, Jeugd en Zorg een

vaste baan, voor 36 uur per week

Vacaturenummer: 16120008

Geplaatst op: 02-01-2017

De Procesmanager Regionaal Ondersteuningsteam en Bedrijfsvoering primair proces Jeugd stuurt functioneel de medewerkers van het (Regionaal) Ondersteuningsteam ((R)OT) aan (max 10 fte).

Het (Regionaal)Ondersteuningsteam geeft vorm en inhoud aan het samenwerkingsverband tussen de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland voor de inkoop en het contractmanagement van (specialistische) jeugdhulp. De functie is geplaatst binnen de afdeling Jeugd van het Cluster Sociaal van de gemeente Amsterdam. De werkzaamheden worden echter zowel verricht voor de deelnemende 14 gemeenten als voor de eigen organisatie van de gemeente Amsterdam.

De Procesmanager initieert, ontwikkelt en coördineert alle processen m.b.t. de inkoop van (specialistische) jeugdhulp en de daaruit voortvloeiende processen m.b.t. contractmanagement en contractbeheer en bedrijfsvoering (bronbestanden e.d.), ter ondersteuning van de samenwerkende regio's/gemeenten. De Procesmanager geeft, als spilfunctionaris/linking pin voor het samenwerkingsverband (regio Amsterdam-Amstelland en regio Zaanstreek-Waterland) in dit kader sturing en inhoud aan de efficiënte en effectieve processen en resultaten m.b.t. de gezamenlijke inkoop en contractmanagement van specialistische jeugdhulp.

Werkzaamheden

Initiëren en ontwikkelen ondersteunende processen: 

 • initieert, ontwikkelt en borgt een efficiënte procesinrichting binnen het (R)OT en de regio. 


Organiseren en borgen van processen:

 • draagt zorg voor de implementatie bedrijfsvoering en IV t.b.v. de lopende contracten en de nieuwe inkoopstrategie 2018 regionaal en lokaal (inclusief regierol om de vernieuwing/verbetering aan te sturen);
 • fungeert als opdrachtgever richting IT/softwareleveranciers.

 

Regievoering en monitoring:

 • houdt regie op het geheel aan ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de inkoop en het contractmanagement van lokale en regionale jeugdhulp, en zorgt ervoor dat daar op het juiste moment en in de juiste mate de interne en externe communicatie op aansluiten (structuur, actuele jaarplanningen etc).;
 • fungeert als procesbewaker bedrijfsvoerings- en IV-processen intern/lokaal en regionaal;
 • draagt zorg voor de periodieke analyse van knelpunten in de keten, zwakke plekken verbeteren, ketensturing;
 • gebruikt data actief om processen te verbeteren, trends te signaleren en te adviseren over vernieuwing op inkoop, inhoud, transformatie en bedrijfsvoering;
 • borgt de verdere vervlechting en uniforme werkwijze van de taken voor de lokale en regionale contracten met zo effectief en efficiënt mogelijke werkprocessen (structuur en overzicht).

 

Regionale en gemeentelijke afstemming:

 • houdt verbinding met samenwerkende externe stakeholders als Zaanstad (namens Zaanstreek-Waterland) en de overige regiogemeenten, diverse werkgroepen, en overige relevante netwerken;
 • fungeert als aanspreekpunt en doet vanuit (R)OT de voorbereiding in overlegstructuren als het Bovenregionaal Procesoverleg (BRPO), Regionaal Directeurenoverleg (DO), en afhankelijk van de agenda de Algemene overleggen (AO’s) in beide regio’s etc.;
 • neemt daarin ook de aspecten rondom bedrijfsvoering, informatievoorziening, financiering en backoffice mee en draagt actief bij aan de visieontwikkeling op die terreinen;
 • lijnt beslissingen op naar het juiste gremium;
 • houdt continue verbinding met aanpalende Amsterdamse afdelingen en teams (Backoffice Jeugd, IV/ICT, I&C, communicatie, financiën).


Aansturing (R)OT:

 • verzorgt de dagelijkse aansturing van de medewerkers (R)OT;
 • lt op een evenwichtige werkverdeling en individuele workload van de medewerkers van het (R)OT.

 

Diversen:

 • eindverantwoordelijke voor transparantiedocument (verwerking BRP gegevens);
 • procesverantwoordelijke bronbestanden (regionaal) gecontracteerde aanbieders en jeugdhulp;
 • fungeert als voorzitter voor het overleg/bijpraatmoment (R)OT (incl. communicatie);
 • fungeert als trekker voor de werkgroep bedrijfsvoering/IV Jeugd (regionaal en Amsterdams).

 

Je bent eindverantwoordelijk voor transparantiedocument (verwerking BRP gegevens), procesverantwoordelijk bronbestanden (regionaal) gecontracteerde aanbieders en jeugdhulp en fungeert als voorzitter voor het overleg/bijpraatmoment (R)OT (incl. communicatie). Ook fungeer je als trekker voor de werkgroep bedrijfsvoering/IV Jeugd (regionaal en Amsterdams).

 • Minimaal WO niveau; 
 • In het bezit van alle benodigde kennis van het inkoopproces en heeft een heldere visie op contractmanagement; 
 • Ervaring met het ontwerpen, uitwerken, implementeren en beoordelen van processen; 
 • Affiniteit met database ontwerpen en schrijven van functionele specificaties van geautomatiseerde procesondersteuning ten behoeve van data-gestuurd werken; 
 • Kennis en oog voor de aspecten rechtmatigheid en privacy.

Competenties:
Verbinder, straalt rust uit, analytisch vermogen, strategisch vermogen, overtuigingskracht, communicatieve vaardigheden, timemanagement, empathisch vermogen, vraaggericht, omgevingsbewust, resultaatgericht, praktisch, zakelijk, ontwikkelingsgericht, proactief, initiatiefrijk, inspirerend, stimulerend, flexibel, samenwerken, relatiebeheerder/netwerker.

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.908,- en maximaal € 5.384,- bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van 36 uren per week;
 • Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen;
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.

Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.
Het cluster Sociaal bestaat uit.


Afdeling Jeugd

Vanaf 1 januari 2015 is de gehele jeugdzorg, jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd) en jeugd-(L)VB (licht verstandelijke beperking), jeugdbescherming, jeugdreclassering en de AWBZ-functies begeleiding en kortdurend verblijf de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is ondergebracht bij de afdeling Jeugd.
De afdeling is belast met het realiseren van de integrale beleidsdoelstellingen voor het domein Jeugd. Dit op basis van het vervullen van de centrale opdrachtgeversrol richting instellingen, (kleine) organisaties en zelfstandigen. De afdeling Jeugd onderhoudt in dit kader relaties met de betreffende leveranciers, fungeert als budgetbeheerder voor het totale budget voor het jeugddomein en monitort de resultaten. Vanuit de opdrachtgeversrol onderhoudt de afdeling Jeugd nauwe contacten met de organisatieonderdelen Subsidies en Inkoop Sociaal.

Het (regionaal) ondersteuningsteam ((R)OT) ondersteunt de gezamenlijk inkoop en het contractmanagement, en de daaraan gelieerde (bedrijfsvoerings)processen voor de lokale en regionale contracten met aanbieders van (specialistische) jeugdhulp. Het (R)OT verzorgt op de eerste plaats de coördinatie van de verschillende processen binnen en tussen het regionale samenwerkingsverband en draagt daarnaast zorg voor het faciliteren van de inkoop en het contractmanagement voor zowel de regionale als de lokale inkoop van (specialistische) jeugdhulp voor de gemeente Amsterdam.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marcel Linthorst, teammanager Zorg voor de Jeugd, 0610183466 of

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk zondag 15 januari 2017 via onderstaande link onder vermelding van Procesmanager Regionaal Ondersteuningsteam en Bedrijfsvoering primair proces Jeugd- 1612 0008, t.a.v. Sherma Bissesar.

 


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.