Helaas, deze vacature is niet actief.

Handhaver Bouw en Gebruik in Amsterdam

Beschrijving

Amsterdam zoekt voor de afdeling Handhaving en Toezicht Bouw en Gebruik

vaste baan, voor 32 - 36 uur per week

Vacaturenummer: 16110027

Geplaatst op: 30-12-2016

Als (medior) handhaver, met als taakaccent brandveiligheid voor de afdeling Handhaving en Toezicht Bouw en Gebruik ben je zelfstandig bezig met het toezichthouden en handhaven van regels en voorschriften. Met als doel de leefbaarheid en veiligheid in de stad te waarborgen.

We zijn op zoek naar een handhaver die niet alleen de regels kent, maar ook de regels kan uitleggen aan de bewoners en gebruikers. Onze insteek is om samen met eigenaren, gebruikers en ketenpartners (o.a. brandweer) gebouwen (brand)veilig te maken. Daarom is het van belang dat de handhaver een goede balans weet te vinden tussen toezichthouder en adviseur en bewustwording kan creeeren bij eigenaren en gebruikers.

Als handhaver inspecteer en controleer je vergunningen, gebruiksvoorwaarden en andere wet- en regelgeving (zowel zelfstandig als in samenwerking/integraal). Je houdt daarbij toezicht op (omvangrijke) projecten. Ook verricht je inspecties naar aanleiding van meldingen door burgers, ondernemers of signalen vanuit de gebiedspool. Primaire werkvelden zijn bouw en bestaande bouw, met als taakaccent brandveiligheid.
Je bent in staat volledige en juiste constateringsrapporten en -brieven op te stellen en legalisatieonderzoek uit te voeren. Na gesignaleerde en gerapporteerde risico's, afwijkingen en overtredingen, geef je advies over (de haalbaarheid van) te nemen maatregelen. Je neemt initiatief en treft maatregelen tot het opleggen van (bestuurlijke) sancties. Je geeft advies en informatie over regelgeving en procedures. Je voert regie op de eigen dossiers, bepaalt de aanpak en draagt zorg voor registratie. Je signaleert vakinhoudelijke ontwikkelingen en levert input voor operationele beleidsuitgangspunten en processen.

 • HBO werk- en denkniveau en een vakgerichte opleiding;
 • ABW1 en ABW2, aangevuld met de opleiding LHFO;
 • Ruimere en langere werkervaring;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, voorschriften en verordeningen;
 • Ervaring in het voeren van overleg met belanghebbenden/communicatieve vaardigheden;
 • Voldoende kennis van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie;
 • Vaardigheid om burgers vanuit gelijkheid en met respect te behandelen, zonder daarbij snel van slag te raken door emoties van anderen;
 • Vermogen om zelfstandig het werk te plannen.


Verder heb je de volgende bagage:

 • Horen en zien (observeren) en constateren wat er in een bepaalde situatie gebeurt; 
 • Hoofd- en bijzaken onderscheiden. Weten wat politiek gevoelige thema’s zijn en hoe daarop te reageren. Nieuwe informatie of gebeurtenissen snel bevatten. Beoordelen en concluderen of ingegrepen en /of geverbaliseerd moeten worden; 
 • Op basis van eigen waarnemingen en eigen oordeel een onafhankelijk standpunt innemen. Meedelen van het eigen standpunt en daaraan vasthouden in discussies ondanks tegenargumenten, weerstand en kritiek; 
 • Zich in de positie van anderen kunnen verplaatsen/tactvol optreden; 
 • In het denken en handelen de klant centraal stellen. Aanvoelen wat
  de eigen positie is en wat er verwacht wordt. Met diversiteit omgaan; 
 • Een constructieve bijdrage leveren aan samenwerking; 
 • Regie voeren over een bepaalde situatie. Interventies inzetten die het beoogde effect resulteren; 
 • Deskundigheid en betrouwbaarheid uitstralen. Op basis van persoonlijk overwicht invloed uitoefenen op mensen en situaties. Overtuiging duidelijk en stellig communiceren, gericht op acceptatie, zodat regels ook in de toekomst nageleefd zullen worden; 
 • Vasthouden aan heldere normen en waarden en daar consequent naar handelen.

 • Een interessante en afwisselende functie. Het salaris bedraagt maximaal € 4121(schaal10) per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. Inschaling is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring;
 •  Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen;
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed
  pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt. 

Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en, zoveel mogelijk, uniform ingerichte organisaties. De zeven gekozen bestuurscommissies functioneren als verlengd bestuur (vanuit het college van burgemeester en wethouders) en onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken.
De stadsdeelorganisaties werken vooral aan de uitvoering van beleid. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Vanuit de “ogen en oren”-functie van bestuurscommissie en ambtelijke organisatie wordt input voor geleverd voor stedelijk beleid.

De taakvelden van de afdeling Handhaving en Toezicht Bouw en Gebruik zijn divers; er wordt toezicht gehouden en gehandhaafd op de geldende bouw-, milieu- en nautische wet- en regelgeving.
We werken zoveel mogelijk gebiedsgericht binnen de afdeling. Er zijn 3 (gebieds)teams, welke allen bestaan uit een aantal handhavers, 1 nautisch inspecteur, 1 milieu-inspecteur en 1 a 2 juridisch handhavers. Als handhaver maak je onderdeel uit van een gebiedsteam en ben je de 'ogen en oren' van het stadsdeel. Je weet wat er in jouw wijk speelt en houdt toezicht op (omvangrijke) projecten. Daarnaast ben je samen met de juridisch handhaver bezig met de handhaving van geconstateerde afwijkingen en overtredingen.

Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij Elske van der Veer, coordinator afdeling Handhaving en Toezicht Bouw en Gebruik, telefoonnummer 020-2534437.

 

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 15 januari 2017 via onderstaande link onder vermelding van onder vermelding van handhaver - 1612 0027, t.a.v. Elske van der Veer.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.