Helaas, deze vacature is niet actief.

Teamleider Instandhouding en Gebruik in Amsterdam

Beschrijving

De gemeente Amsterdam zoekt bij Nieuw West een

tijdelijke baan, voor manager I, 36 uur

Vacaturenummer: 16110148

Geplaatst op: 22-12-2016

De teamleider is integraal manager van het team. Hij/zij vervult de rol van assetmanager en is formeel opdrachtnemer van de assetowner en opdrachtgever aan de serviceproviders (in en extern) en voor projecten met overwegend grotere omvang, complexiteit of impact. Hij/zij stuurt op een goede balans tussen kosten, functionaliteit en risico’s.De teamleider is gemandateerd juridisch wegbeheerder. De teamleider is verantwoordelijk voor de implementatie en doorontwikkeling van assetmanagement en het gebiedsgerichte werken met als doel de integrale kwaliteit (duurzaam schoon, heel en veilig) van de openbare ruimte op effectieve en efficiënte wijze te realiseren.

Werkzaamheden

 • Hiërarchisch aansturen van de medewerkers;
 • Uitvoeren van het HRM-beleid binnen het team. Bijdragen aan de uitvoering van het HRM-beleid binnen de afdeling;
 • Verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het team. Bijdragen aan het realiseren van teamoverstijgende doelstellingen;
 • Verantwoordelijk voor de efficiënte inzet van toegewezen middelen en voor de kwantiteit, kwaliteit en kosten van alle producten van het team;
 • Verantwoordelijk voor optimale werkprocessen, procedures en stellen van prioriteiten van het team;
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten van en het leveren/toetsen van adviezen aan de afdelingsmanager;
 • Fungeren als opdrachtgever/projectleider bij specifieke organisatorische projecten m.b.t. de ontwikkeling en de optimalisering van de producten van het team en stadsbreed;
 • Je onderhoudt nauw contacten met vergelijkbare teams en functionarissen binnen de stad ter bevordering van uniformiteit en 1 stad 1opgave, effectieve inzet van middelen;
 • Verantwoordelijk voor de afhandeling van meldingen en klachten;
 • Adviseren van het politieke bestuur;
 • Analyseren van voortgang in de processen en leveren van periodieke rapportages aan het afdelingshoofd en aan stedelijke organisatieonderdelen;
 • Zorgdragen voor draagvlak bij omgevingspartijen (stakeholders) door goede structurele contacten en informatievoorziening.

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ruimere/langere ervaring van 3-5 jaar in een leidinggevende functie op vergelijkbaar niveau;
 • Brede kennis van, en aantoonbare ervaring met, het beheren van assets binnen de openbare ruimte;
 • Ervaring in het aansturen van een team in een veranderende organisatie en/of ervaring in de rol van opdrachtgever, zijn een pré.

Competenties

 • Denken: visie (gevorderd niveau) en omgevingsbewustzijn (expert niveau);
 • Voelen: samenwerken en coachen (expert niveau);
 • Kracht: resultaatgerichtheid (expert niveau) en verantwoordelijkheid (gevorderd niveau).

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.363,- en maximaal € 5.814,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week;
 • Wij bieden een tijdelijk dienstverband van maximaal 2 jaar.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en, zoveel mogelijk, uniform ingerichte organisaties. De zeven gekozen bestuurscommissies functioneren als verlengd bestuur (vanuit het college van burgemeester en wethouders) en onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken.
De stadsdeelorganisaties werken vooral aan de uitvoering van beleid. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Vanuit de “ogen en oren”-functie van bestuurscommissie en ambtelijke organisatie wordt input voor geleverd voor stedelijk beleid.

Stadsdeel Nieuw-West heeft een centrale plaats in de metropoolregio Amsterdam, tussen de oude stad, het westelijk havengebied, Sloterdijk, de Zuidas en Schiphol. Dat is een grote kracht waar nog meer van geprofiteerd kan worden. Stadsdeel Nieuw-West is een groot stadsdeel met een enorme opgave op sociaal en fysiek gebied. Diversiteit is kenmerkend aan Nieuw-West. De aanwezigheid van ruim 160 nationaliteiten karakteriseert de rijke verscheidenheid van onze inwoners.

Team
Team Instandhouding en Gebruik is een van de vier teams binnen de afdeling Schoon en Heel van Stadsdeel Nieuw-West. Kerntaak van het team is het duurzaam in stand houden van de assets in de openbare ruimte en het faciliteren van een optimaal gebruik.
Het team programmeert onderhoudswerkzaamheden voor zowel de lange als de korte termijn conform de stedelijk afgesproken kaders voor assetmanagement. Tevens wordt geadviseerd over het realiseren en in stand houden van de assets, over het gebruik van de openbare ruimte (zoals verkeer, parkeren) en over vergunningaanvragen.
Het team voert regie en houdt toezicht op werk van derden en fungeert als opdrachtgever naar de twee uitvoerende teams van de afdeling.
De gebiedsbeheerder -de verbindende schakel tussen de gebiedsteams en de operationele uitvoering- werkt vanuit dit team.

De sollicitatiebrief kan gericht worden aan mevrouw C. Steenkamp-Faaij.

De functie wordt stedelijk geharmoniseerd. Dit kan gevolg hebben voor de inhoud en/of de generieke inschaling. 

Reageren op deze vacature kan t/m 13 januari 2017.
De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op woensdagmiddag 25 januari 2017. Geselecteerde kandidaten praten in die eerste ronde met de selectiecommissie en met een adviescommissie.
Een eventueel 2e gesprek, uitsluitend met de selectiecommissie, is gepland op maandagmiddag 30 januari 2017.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.