Helaas, deze vacature is niet actief.

Afdelingshoofd Directie Bestuursadvisering in Amsterdam

Beschrijving

Gemeente Amsterdam zoekt voor Directie Bestuursadvisering een

vaste baan, voor 36 uur per week

Vacaturenummer: 16120340

Geplaatst op: 22-12-2016

Werken in de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? Het kan bij de gemeente Amsterdam. Amsterdam is volop in beweging en heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Het succes mag er zijn: elk jaar weer komen er steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. De stad acteert op regionaal, stedelijk en lokaal niveau. De organisatie van de gemeente Amsterdam wil sneller en beter kunnen voldoen aan de opgaven waar de stad voor staat. De focus ligt op het behalen van resultaten voor bewoners en ondernemers in de stad en op betere samenwerking tussen de verschillende onderdelen binnen de gemeente.

De organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit: Bestuur en Organisatie, de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Bedrijfsvoering en zeven stadsdelen.

Bestuur en Organisatie

Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk management team. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is. Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.

Directie Bestuursadvisering

De directie Bestuursadvisering (circa 55 fte) bestaat op dit moment uit de afdelingen Sociaal Domein, Fysiek Domein en Kabinet Burgemeester. De bestuursadviseurs van de directie adviseren het college en het gemeentelijk management team (GMT) over politiek gevoelige, strategische en domeinoverstijgende thema’s, waaronder de verhouding met de stadsdelen, regionale samenwerking en de coördinatie van de relaties met de centrale overheid en Europa.

De opgave

Bestuursadvisering vervult een essentiële rol om het bestuur te helpen de bestuurlijke ambities te realiseren. De bestuursadviseurs ondersteunen bij en adviseren over het realiseren van de bestuurlijke ambitie, aan zowel het college als het GMT. Het komende jaar, het laatste jaar van deze bestuursperiode, ligt de focus op het behalen van resultaten voor de stad en stimuleren wat daarvoor nodig is. Tegelijk bereidt de directie zich al voor op de nieuwe bestuursperiode. De directie coördineert de implementatie van een nieuw bestuurlijk stelsel waarin nadrukkelijker college en dagelijks besturen van de stadsdelen als één bestuur de stad besturen. Voor de kwaliteit van besluitvorming, voor de integraliteit van beleid en voor de snelheid en flexibiliteit waarin bestuurlijke ambities in resultaten worden omgezet. Het vraagt ook om versterking van het netwerk buiten de gemeente om zo een goed beeld te hebben van wat er leeft in de stad. Verder wil de directie nadrukkelijk haar meerwaarde laten zien op grote gemeentebrede thema’s als drukte in de stad, bestrijding van fraude, samenwerking met de regio en de lobby richting Rijk en EU.

De functie

De directie Bestuursadvisering (BA) bestaat op dit moment uit de afdelingen Sociaal Domein, Fysiek Domein en Kabinet Burgemeester. Het vertrek van het afdelingshoofd Sociaal Domein benutten we om de indeling (en de benaming) van de afdelingen Sociaal Domein en Fysiek Domein te herzien. Het te werven afdelingshoofd zal de aansturing van een aantal van de volgende taken op zich nemen:

 • Bestuursadvisering collegeleden en leden GMT (ca. 25 fte);
 • Beleidscoördinatie en public affairs regio, rijk, Europa en internationaal (ca. 6 fte);
 • Beleid bestuurlijk stelsel (ca. 2 fte);
 • Beleidscoördinatie haven (ca. 1 fte);
 • Ondersteuning Chief Science Officer (CSO) (ca. 1,5 fte);
 • Deelname aan of coördinatie van gemeentebrede projecten (variabel, 4 tot 8 fte);
 • Ontwikkeling strategiefunctie gemeente (besluitvorming over rol BA hierbij loopt nog).


Als Afdelingshoofd Directie Bestuursadvisering bent u verder verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Bijdragen aan de strategische ontwikkeling van de directie;
 • Coachen van de bestuursadviseurs in hun werk als hoogwaardig, strategisch, onafhankelijk en integraal adviseur;
 • Zorg dragen voor de continue ontwikkeling van de medewerkers in termen van competenties, focus en brede inzetbaarheid, passend bij de organisatorische ontwikkeling van de directie;
 • Coördinatie van, dan wel bijdragen aan de integrale bestuursadvisering aan het college van B&W over complexe, domeinoverstijgende en/of politiek-bestuurlijk gevoelige beleidsinhoudelijke onderwerpen. Hierbij zijn veelal meerdere gemeente-onderdelen (resultaat verantwoordelijke eenheden en stadsdeelorganisaties) betrokken. U adviseert samen met de bestuursadviseurs meerdere portefeuillehouders binnen het college van B&W over de relevante politiek-bestuurlijke aspecten;
 • Op onderdelen overleg, afstemming, advisering en onderhandeling met relevante gemeentelijke en maatschappelijke organisaties over de hoogwaardige voorbereiding van beleidsinhoudelijke voorstellen die voor besluitvorming worden voorgelegd aan het college van B&W en over de samenhang en resultaatgerichtheid van de uitvoering van de genomen besluiten;
 • Bouwen, onderhouden en benutten uiteenlopende netwerken zowel binnen de gemeente als daarbuiten.


Voor 2017 heeft de directie de volgende speerpunten benoemd:

 • Verbeteren kwaliteit besluitvorming (project);
 • Implementatie bestuurlijk stelsel (project);
 • Voorbereiding nieuwe bestuursperiode (project);
 • Inrichten strategische functie;
 • Versterken samenwerking regio-rijk-Europa-internationaal;
 • Veranderen van focus voor de directie Bestuursadvisering met meer ruimte voor strategie, beleid en projecten.

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime aantoonbare relevante (management)ervaring bij de overheid;
 • Ruime ervaring met adviesprocessen in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Ruime ervaring als integraal leidinggevende, verantwoordelijk voor zowel inhoud, proces als bedrijfsvoering;
 • Ruime ervaring met coachen van medewerkers met verschillende vakinhoudelijke achtergronden;
 • In staat om verandering door te voeren;
 • Goed ontwikkeld netwerk in de regio, bij het Rijk en/of in Brussel, dan wel in staat dit op te bouwen en te onderhouden;
 • Zeer goede communicatieve vaardigheden;
 • Energieke persoonlijkheid met lef.

Naast de drie competenties van de gemeente Amsterdam (open, actief en integer) zijn ontwikkelingsgerichtheid, omgevingsbewustzijn en inspirerend vermogen belangrijke competenties voor de functie. Naast visie, zijn aansturen en samenwerken cruciaal.

 • Een afwisselende baan in een inspirerende en dynamische omgeving met voldoende mogelijkheid tot verdere ontwikkeling in de functie;
 • Afhankelijk van opleiding en werkervaring bedraagt het salaris maximaal € 7.726 bruto per maand (salarisschaal 16) op basis van 36 uren per week;
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vakantietoeslag, opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering, een levensloopbijdrage, een eindejaarsuitkering én de mogelijkheid te bepalen wanneer een aantal van deze secundaire arbeidsvoorwaarden uitbetaald worden en te bepalen waarvoor deze ingezet worden (extra verlof, extra pensioenopbouw, opleidingen e.d.).

Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij Diana Starmans, directeur Bestuursadvisering, tel. 020-552 2413 of 06-20341883.

Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.


Heb je belangstelling voor deze functie. Stuur dan je motivatie en cv uiterlijk 15 januari 2017 via onderstaande link onder vermelding van Afdelingshoofd Directie Bestuursadvisering - 16120340.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.