Helaas, deze vacature is niet actief.

Contractmanager in Den Haag

Beschrijving

Je hebt ervaring met het opstellen en aangaan van contracten en dienstverleningsovereenkomsten met externe (inter)nationale leveranciers uit de ICT-markt en het aansturen van leveranciers volgens contractafspraken.

Dienst: Intern Dienstencentrum
Vacaturecode: IDC-2016-0393
Publicatiedatum: 6 januari 2017
Sluitingsdatum: 20 januari 2017
Aantal uur: 36

Jouw voornaamste taken zijn het uitvoeren van contractmanagement voor bestaande en nieuwe contracten en het ondersteunen van de licentiemanager.

Contractmanagement
Je voert contractmanagement en stelt per leverancier de WALK (Werk Afspraken Leverancier Klant-document) op. Voor een aantal leveranciers ben jij contractmanager; je voert geregeld gesprekken met deze leveranciers en kan worden opgeschakeld door de lijnmanagers bij calamiteiten. Systematisch bewaak je de operationele en financiële prestaties van een leverancier in relatie met de contract afspraken/KPI’s door overleg met en rapportages vanuit de operationele afdelingen. Je onderzoekt en controleert de uitvoering in termen van kwaliteit en voortgang, signaleert en rapporteert afwijkingen en draagt zorg voor oplossing en/of herstel.

Bij het herstel van geconstateerde afwijkende prestaties onder het contract en eventueel bij het voeren van overleg met de leverancier bied je advies en ondersteuning aan de operationele afdelingen. Na gesignaleerde en onderzochte mogelijkheden en alternatieven stem je af over voorgestelde wijzigingen binnen de bestaande condities en/of wijzigingen die leiden tot de uitbreiding, verlenging of aanpassing van de contracten. Verder bewaak je de beëindiging van contracten op afgesproken datum of naar aanleiding van een beleidswijziging of leveranciersevaluatie.

Ondersteuning licentiemanager
Je ondersteunt de licentiemanager met het inrichten en borgen van het proces licentiemanagement en op het gebied van nakoming van de licenties in relatie tot de vastgelegde contractuele afspraken met de leveranciers. Hiervoor gebruik je onder meer rapportages vanuit de operationele afdelingen.

Contactpatroon
Intern: met productgroepmanagers binnen het cluster in het kader van verzamelen van informatie en als adviseur en ondersteuner bij operationeel overleg met leveranciers.
Extern: met leveranciers in het kader van bestellingen en offertes.
Ad hoc voor de uitvraag van gegevens of tactisch overleg over de oplossingen van escalaties, afwijkingen of herstelactiviteiten.

Cluster Automatisering - Contract- en Leveranciersmanagement

Het Intern Dienstencentrum (IDC) is de sharedservicesorganisatie van gemeente Den Haag en ondersteunt de primaire processen voor de gemeentelijke diensten.

De stafafdeling Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) van het cluster Automatisering voert bestaande contracten. Deze contracten zijn op te splitsen in twee soorten contracten: dienstverleningscontracten voor bijvoorbeeld het onderhoud van printers, servers en werkplekken, en ICT-softwarelicentiecontracten die via een Europese aanbesteding bij één softwarereseller zijn ondergebracht.

Het inrichten en bijhouden van contractmanagement voor de dienstverleningscontracten is in een vergevorderd stadium en de komende tijd gaat alle aandacht uit naar het inrichten van licentiemanagement voor de ICT-softwarelicentiecontracten. Naast het uitvoeren van bovenstaande disciplines optimaliseert CLM operationele en financiële prestaties van een leverancier onder contract waarbij risico’s worden verminderd. Contracten worden opgesteld na gunning van een Europese Aanbesteding of een Meervoudige Onderhandse Aanbesteding en er wordt onderhandeld over condities en verlenging van bestaande contracten. Leveranciersmanagement wordt door de manager van CLM uitgevoerd. De afdeling beheert en voert inkooptrajecten uit op clusterniveau en beoordeelt offertes. Daarnaast worden er werkzaamheden in het kader van Europese Aanbestedingen of Meervoudige Onderhandse Aanbestedingen uitgevoerd.

Het cluster Automatisering maakt een veranderingsfase door en heeft de ambitie om zich verder te professionaliseren als ICT-dienstverleningspartner binnen de gemeente. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn verdere verbetering van de (ITIL-)beheerprocessen, het verder standaardiseren van de product- en dienstverlening en de ontwikkeling van uitvoeringsorganisatie richting een ICT-regieorganisatie.

Ook is IDC/A de technische implementatiepartner voor ICT-vernieuwingsprojecten.

Wij vragen

Jouw werk- en denkniveau is hbo en je hebt kennis van en ten minste drie jaar ervaring met contractmanagement en met het opstellen en aangaan van contracten en dienstverleningsovereenkomsten met externe (inter)nationale leveranciers uit de ICT-markt. Aanvullend heb je ervaring met het opstellen en uitzetten van KPI's bij leveranciers, het beoordelen van offertes en het selecteren van partijen en ervaring met het aansturen van leveranciers volgens contracten en de afgesproken prestaties. Affiniteit met en kennis op het gebied van ICT is een pre.

Competenties
  • Initiatief;
  • Klantgerichtheid;
  • Nauwkeurigheid;
  • Netwerkvaardigheid;
  • Onderhandelen;
  • Resultaatgerichtheid;
  • Samenwerken.
Wij bieden

Salaris: Schaal 10 (max. € 4.105,- op basis van een volledige werkweek)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling.

Meer weten?

Contactpersoon m.b.t. sollicitatieprocedure: Chiela Albers, 06 83 64 22 03.
Contactpersoon m.b.t. inhoudelijke informatie: Hamid Golyardi, 06 52 02 62 04.

Aanvullende informatie

Deze vacature maakt deel uit van een proef met anoniem solliciteren. Voor u verandert er niets aan het sollicitatieproces.

Je kunt op deze vacature solliciteren.

Extra informatie

Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zuid-Holland | Administratief | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.