Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Teammanager CJG in Den Haag

Zuid-Holland | Administratief | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

Jouw opdracht is gericht op ontwikkeling en samenwerking. Het is daarom belangrijk dat je flexibel en stressbestendig bent. Je bent een bouwer die uitdaging zoekt, mensen in beweging krijgt en graag wilt presteren.

Dienst: Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Vacaturecode: OCW-2016-0447
Publicatiedatum: 13 december 2016
Sluitingsdatum: 12 januari 2017
Aantal uur: 36

In deze functie heb je een belangrijke rol in de doorontwikkeling van de dienstverlening en processen en de succesvolle implementatie daarvan. Je doet wat nodig is om het team adequaat en effectief te laten functioneren. Daarbij werk je nauw samen met anderen, binnen en buiten het CJG. De inzet van jezelf en je team is gericht op optimale dienstverlening, waarbij flexibele inzet vanzelfsprekend is. Je krijgt een belangrijke rol bij het introduceren van zelfsturing in de CJG-teams. Deze ontwikkeling zal stap voor stap plaatsvinden, waarbij gestart zal worden met versterking van sturen op resultaat en kwaliteit.

Als teammanager CJG stuur je medewerkers Jeugdgezondheidszorg, medewerkers Jeugdhulp of medewerkers met stedelijke taken aan. Je zet jouw kwaliteiten en ervaring in om samen met je collega’s te werken aan:

 • Integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar: het in nauwe verbinding met ketenpartners uitvoering geven aan het basisaanbod preventie jeugd en het rijksvaccinatieprogramma. Het in beeld hebben en houden van alle jeugdigen en ouders en het leveren van een passend, outreachend preventief aanbod, zowel individueel als collectief, doelgroepgericht, voor alle leeftijden (0-18 jaar). De teams JGZ kenmerken zich door een professionele, efficiënte logistiek, gecombineerd met een persoonlijke, cliëntgerichte werkwijze op maat.
 • Jeugdhulp: het in verbinding met de JGZ, sociale wijkzorgteams en ketenpartners tijdig signaleren van risico’s en problemen, hier snel de juiste expertise en interventie op plegen en zo erger voorkomen en jeugdigen en ouders (weer) veiligheid en eigen regie geven. Waar nodig snel schakelen om de juiste specialistische hulp in te zetten. De teams Jeugdhulp kenmerken zich door de sterke netwerkcultuur waarbij vanuit verschillende expertises, rollen en organisaties integraal wordt samengewerkt.
 • Stedelijke teams: het stadsbreed leveren van dienstverlening op een effectieve en efficiënte wijze. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit, kennis van de hele stad, nauwe samenwerking met de stadsdeelmanagers en netwerk- en ketenpartners en een optimale cliëntgerichte werkwijze. Er zijn stedelijke teams voor het voortgezet onderwijs (integraal voor JGZ en Jeugdhulp), voor PGB (jeugdhulp) en de Servicelijn (CJG-breed).

Voor een adequate aansturing ben je goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en ken je de ‘ins en outs’ van de praktijk. Daarmee ben je een belangrijke schakel in de vertaling van beleid naar uitvoering en andersom. Je hebt visie en bent in staat om de grote lijnen te zien.

Met het oog op de diverse integratie- en ontwikkelopgaven ben je een echte verbinder. In de basis ben je als teammanager CJG goed in staat om te vertrouwen op de professionaliteit en kracht van je medewerkers. Je geeft ruimte en motiveert professionals om het beste uit zichzelf te halen. Het organiseren van een continue dialoog tussen medewerkers en het ontwikkelen van talenten van medewerkers zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot die zelfsturing. Daarom zorg je ervoor dat alle teamleden elkaars rollen en bijdragen kennen.

Je coacht en begeleidt, spreekt waar nodig aan, stuurt op resultaat (kwaliteit en kwantiteit), bevordert een veilig en goed (leer)klimaat en levert met je team een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van het CJG en de continue verbetering van de dienstverlening van het CJG aan jeugdigen en hun ouders.

Jij hebt een complexe opdracht gericht op ontwikkeling en samenwerking. Het is daarom belangrijk dat je flexibel en stressbestendig bent. Je bent een bouwer die uitdaging zoekt, mensen in beweging weet te krijgen en graag wilt presteren. Daarnaast streven wij naar een personeelsbestand die een afspiegeling van de samenleving is, gezien we werken voor de burgers van Den Haag.

Binnen de gemeente Den Haag werken wij met het generiek functiehuis. Van jou wordt daarom een brede inzetbaarheid en flexibiliteit verwacht. Dit betekent dat jouw inhoudelijke pakket op termijn kan veranderen.

Afdeling Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Den Haag is er voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. Per 1 januari 2017 gaat het CJG verder als organisatieonderdeel binnen de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) van de gemeente Den Haag. Het CJG voert de integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar uit, geeft informatie en advies, begeleidt jeugdigen en gezinnen en leidt waar nodig toe naar jeugdhulp. Het CJG is een netwerkorganisatie waarin wordt samengewerkt met diverse partners. Bij het CJG werken circa 650 mensen.

De dienst OCW wil meer sturen op coöperatie met de stad. Daartoe wil OCW zich flexibel en multidisciplinair organiseren om gericht resultaten te behalen. Dit geldt ook voor het vernieuwde CJG.

Van alle medewerkers van het CJG wordt verwacht dat zij in staat zijn de wensen en behoeften van burgers/cliënten te onderzoeken en deze te vertalen naar de juiste dienstverlening. Als CJG-medewerker ben je gericht op effectief handelen en het op tijd leveren van de afgesproken output, als bijdrage aan het gezamenlijk resultaat.

Wij vragen

Uit een afgeronde academische studie en/of aanvullende opleidingen blijkt jouw wo werk- en denkniveau. Je hebt minimaal twee tot drie jaar relevante werkervaring in het functioneel leidinggeven aan professionals. Je bent een echte teambuilder, waarbij je op inhoud, proces en relatie kunt verbinden en coachen, zonder daarbij de onafhankelijkheid te verliezen. Aanvullend heb je kennis van en ervaring met continu verbeteren, professionalisering en organisatieontwikkeling. Je stuurt op resultaten en hebt tegelijkertijd oog voor de relatie. Daarnaast heb je een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen ontwikkeld.

Competenties
 • Delegeren;
 • Drukbestendigheid;
 • Klantgerichtheid;
 • Leidinggeven;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Samenwerken;
 • Visie;
 • Verbinden;
 • Inspireren.
Wij bieden

Salaris: Schaal 12 (max. € 5.363,- op basis van een volledige werkweek)
Dienstverband: Vaste aanstelling.

Meer weten?

Contactpersoon m.b.t. sollicitatieprocedure: Yasmien Hoesenie, 06 19 30 11 37.
Contactpersoon m.b.t. inhoudelijke informatie: Agnes Troost, 06 21 21 73 64.

Aanvullende informatie

Een test/assessment maakt mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure.

Jouw werklocatie wordt de één van de CJG-locaties in Den Haag.

Deze functie is beschikbaar voor minimaal 28 uur per week.

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijkte geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Let wel: dit betreft een vaste aanstelling. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling op proef van 12 maanden aangeboden (tenzij je bij de gemeente Den Haag in vaste dienst bent aangesteld). Bij geschiktheid voor de functie word je vervolgens in vaste dienst aangesteld.

Deze vacature maakt deel uit van een proef met anoniem solliciteren. Voor u verandert er niets aan het sollicitatieproces.

Je kunt op deze vacature solliciteren.

Extra informatie

Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Teammanager CJG in Den Haag

Jouw opdracht is gericht op ontwikkeling en samenwerking. Het is daarom belangrijk dat je flexibel en stressbestendig bent. Je bent een bouwer die ...

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN