Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Stadsdeelsecretaris Zuidoost in Amsterdam

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

De gemeente Amsterdam zoekt een

vaste baan, voor 36 uur per week

Vacaturenummer: 16110290

Geplaatst op: 23-11-2016

De Stad
Werken voor Amsterdam, de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet?
Amsterdam is volop in beweging en heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Het succes mag er zijn: elk jaar weer komen er steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek.
De stad acteert op regionaal, stedelijk en lokaal niveau. De organisatie van de gemeente Amsterdam wil sneller en beter kunnen voldoen aan de opgaven waar de stad voor staat. De focus ligt op het behalen van resultaten voor bewoners en ondernemers in de stad en op betere samenwerking tussen de verschillende onderdelen binnen de gemeente. 

Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit Bestuur en Organisatie, de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Bedrijfsvoering en de zeven stadsdelen.
De stadsdelen opereren in een complex netwerk dat wordt gevormd door burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, partnerorganisaties en gemeentelijke organisatieonderdelen. Zij zijn enerzijds een integrale lokale uitvoeringsorganisatie die werkt aan de uitvoering van het bestuursakkoord binnen de centraal-stedelijke kaders. Anderzijds zijn zij opdrachtgever voor de gemeentelijke organisatieonderdelen en externe partners. ‘Verbinding’ is het sleutelwoord.

Stadsdeel Zuidoost is één van de zeven stadsdelen van de Gemeente Amsterdam. Het is een dynamisch stadsdeel met de gebieden: Bijlmermeer, Gaasperdam, Driemond en Amstel3/Arenapoort. In Amsterdam Zuidoost leven ruim 82.000 mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar. Stadsdeel Zuidoost sluit in haar beleid en uitvoering aan bij de stedelijke ontwikkelingen. De ambtelijke organisatie van het stadsdeel omvat 300 formatieplaatsen.

De stadsdeelorganisatie weet wat er speelt in haar wijken en buurten. Daardoor is zij in staat snel en flexibel signalen op te pakken en de juiste interventies in te zetten.
De opgave waar de stadsdeelorganisatie voor staat is om de kracht van de lokale samenleving te benutten. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen worden geprikkeld om initiatieven te nemen. Iedereen wordt uitgenodigd en uitgedaagd om mee te doen.
De komende tijd staat sterk in het teken van gebiedsgericht werken en integrale lokale uitvoering. Effectiviteit is hier het criterium.
Daarnaast is er een belangrijke opgave voor de ambtelijke organisatie in het op orde brengen van de interne (financiële) organisatie. De bedrijfsvoering en dienstverlening dienen efficiënter, slimmer en goedkoper ingericht te worden, waarbij de kwaliteit van de uitvoering is geborgd. 

Positie en inhoud van de functie
De stadsdeelsecretaris is de schakel tussen het politieke bestuur, de lokale samenleving, de stadsdeelorganisatie en de gemeentelijke organisatieonderdelen, en is strategisch adviseur voor de bestuurscommissie.

De Stadsdeelsecretaris stadsdeel Zuidoost

 • Zorgt ervoor dat de ambities van het bestuur worden gerealiseerd en zorgt voor betrouwbare besluitvormingsprocessen en een kwalitatieve en (lokaal) integrale voorbereiding.
 • Draagt zorg voor een adequate bestuursondersteuning en is de strategisch adviseur van de bestuurscommissie.
 • Leidt de stadsdeelorganisatie, geeft richting, bewaakt de koers inhoudelijk en financieel, handelt vanuit oplossingen en kansen, en is coach voor het managementteam.
 • Stuurt (als één van de zeven stadsdeelsecretarissen) ook stedelijke programma’s aan.
 • Beïnvloedt waar nodig kaders, zoals die door de gemeentelijke organisatieonderdelen geformuleerd worden, evenals de aanpak en de uitvoeringsregels.
 • Is verantwoordelijk voor het vertalen van complexe ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen naar het stadsdeel (en vice versa).
 • Heeft een belangrijke rol in het opbouwen van een netwerk in het stadsdeel en in de gemeentelijke organisatie als geheel.
 • Verbindt partijen op politiek bestuurlijk niveau, brengt werelden bij elkaar, helpt processen op gang te brengen, en heeft oog voor de verschillende belangen. Beoordeelt samenwerkingsrelaties en ziet erop toe dat deze samenwerkingsverbanden niet leiden tot extra bureaucratisering of tot meer interne focus.
 • Onderhoudt contact met burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bevordert in toenemende mate dat zij een eigen rol pakken in het publieke domein.

Voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam gelden de basiswaarden ‘actief, open en integer’.

Profiel en competenties
De stadsdeelsecretaris:

 • Heeft gedegen kennis van het openbaar bestuur.
 • Heeft ruime ervaring in leidinggeven aan complexe politiek bestuurlijke organisaties en veranderingsprocessen.
 • Is een stevige manager met bewezen kwaliteiten op het gebied van bedrijfsvoering en uitvoering, en heeft kennis van innovatie.
 • Is sparringpartner voor bestuur en ambtelijke organisatie, is assertief en creatief.
 • Weet zich goed staande te houden in een politiek-bestuurlijk krachtenveld.
 • Is diversiteitsbewust/sensitief: kan zich open, ontspannen en evenwichtig opstellen naar mensen uit diverse groepen, culturen en achtergronden en hun ideeën, opvatting en gewoonten.
 • Is doortastend en stuurt strak op afspraken en resultaten.
 • Is scherp op integriteit en dienstbaarheid.
 • Opereert vanuit natuurlijk gezag, toont daadkracht en heeft ruggengraat.
 • Is een netwerker: verbindt de buitenwereld van het stadsdeel aan de organisatie en v.v.
 • Is een verbindende persoonlijkheid die sterk gericht is op samenwerking of het nu gaat om burgers, maatschappelijke partners, andere stadsdelen of gemeentelijke organisatieonderdelen.
 • Is toegankelijk, wekt vertrouwen en beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.
 • Is energiek, heeft lef en flair, en is boegbeeld van het stadsdeel.

De aanstelling van de stadsdeelsecretaris geschiedt volgens het beleid van de gemeente Amsterdam voor topfunctionarissen. De functie is ingeschaald in salarisgroep 17, maximum bruto maandsalaris €8.450,00 bij een volledige werkweek van 36 uur.

Uw schriftelijke sollicitatie met CV kunt u tot en met 4 december 2016 richten aan .
Voor nadere informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact opnemen met Famke Schiff, MD-adviseur bij de directie Personeel & Organisatie, telefoon 06-83627553.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

De gemeente voert een diversiteitsbeleid. Dit houdt in dat de gemeente er naar streeft dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Stadsdeelsecretaris Zuidoost in Amsterdam

vaste baan, voor 36 uur per week

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.