Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Medewerker Realisatie Ruimte en Economie in Amsterdam

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

De Gemeente Amsterdam zoekt voor stadsdeel Zuid een

vaste baan, voor Medewerker Beleidsrealisatie Ruimte en Economie B, 36 uur

Vacaturenummer: 16090215

Geplaatst op: 22-11-2016

Als Medewerker Realisatie Ruimte en Economie is de kern van je functie het realiseren van beleid en projecten op het vakgebied Ruimte en Economie. Je ondersteunt de programmamanager en de ambtelijk opdrachtgevers en bent verantwoordelijk voor integrale, inhoudelijke adviezen in notities en memo’s. In samenspraak met de programmamanager Ruimte & Economie en/of de ambtelijke opdrachtgevers, geef je gevraagd en ongevraagd, inhoudelijk advies t.b.v. besluiten. Je levert stukken aan voor bestuurlijke besluitvorming en je zorgt voor de afhandeling. Als medewerker Beleidsrealisatie denk je mee en lever je input voor de invulling van de gebiedsanalyses en gebiedsplannen. De projecten, programma’s en thema’s binnen Ruimte en Economie zijn onderhevig aan een zekere mate van maatschappelijke en bestuurlijke gevoeligheid. Ook heb je te maken met een aantal (externe) partijen. Voor het realiseren van gebiedsgerichte opdrachten zoek je naar (externe) subsidie mogelijkheden. Je verzorgt de aanvragen van o.a. Europese en stedelijke subsidies

Werkzaamheden:

 • Signalering, onderzoek en advisering over ontwikkelingen t.b.v. bestuurlijke besluitvorming;
 • Advisering op tactisch en operationeel niveau (technisch/algemeen) m.b.t. projecten en opdrachten binnen stadsdeel Zuid;;
 • Voorbereiding, coördinatie en afhandeling van bestuurlijke besluitvorming. Van staf- tot en met overleg met Algemeen Bestuur;
 • Zorgt voor inbreng in ruimtelijke ontwikkelingstrajecten in de openbare ruimte;
 • Verzorgt en bewaakt de doorlooptijden van de bestuurlijke termijnagenda en signaleert knelpunten;
 • Onderhoudt de contacten met in- en extern betrokken partijen;
 • Voert de regie over het proces van het maken van adviezen t.b.v. stedelijke kaders;
 • Legt verantwoording af aan de programmamanager Ruimte & Economie en/of de ambtelijk opdrachtgever en werkt bij de advisering nauw samen met andere medewerkers binnen Amsterdam;
 • Het vinden van subsidiemogelijkheden binnen en buiten de gemeente en legt daarvoor contact met stakeholders en subsidieverstrekkers.

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis en ervaring op het gebied van de openbare ruimte;
 • Daadkracht en probleemoplossend vermogen;
 • Uitstekende adviesvaardigheden in woord en geschrift;
 • Uitstekende contactuele vaardigheden;
 • Ervaring met werken in projecten;
 • Pro-actief de samenwerking aangaan en relaties onderhouden buiten het eigen organisatieonderdeel.

 

Van alle medewerkers van de Gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij Open, Actief en Integer zijn. De volgende specifieke competenties zijn op deze functie van toepassing:

 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Relatiebeheer;
 • Initiatief;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht.

Een vaste aanstelling. Inschaling in salarisschaal 10, maximaal €4.105,- bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur afhankelijk van je opleiding en werkervaring. Wij bieden een vast dienstverband, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen. De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vakantietoeslag, opname in het
ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering, een levensloopbijdrage, een eindejaarsuitkering en de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden uit te wisselen via het cafetariamodel.

Amsterdam heeft zeven stadsdelen die samenwerken om zich te ontwikkelen tot herkenbare en, zoveel mogelijk, uniform ingerichte organisaties. De zeven gekozen bestuurscommissies functioneren als verlengd bestuur (vanuit het college van burgemeester en wethouders) en onderhouden intensieve contacten met bewoners, ondernemers en samenwerkingspartners in de wijken.
De stadsdeelorganisaties werken vooral aan de uitvoering van beleid. Ze leveren daarbij maatwerk door een gebiedsgerichte aanpak te hanteren. Vanuit de “ogen en oren”-functie van bestuurscommissie en ambtelijke organisatie wordt input voor geleverd voor stedelijk beleid.

Het stadsdeel Zuid heeft ruim 137.000 inwoners die in wijken wonen die sterk van elkaar verschillen. Het stadsdeel verbindt grootstedelijke ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken op buurtniveau.
Zuid is een stadsdeel met vele gezichten. Het is het stadsdeel van de Albert Cuypmarkt, de Zuidas, het Rijksmuseum en het Vondelpark. Deze plaatsen zijn in trek bij zowel bewoners als toeristen. We benutten kansen om het internationale karakter op economisch en cultureel gebied verder te ontwikkelen.
Informatie over het stadsdeel is te vinden op www.zuid.amsterdam.nl.

De belangrijkste opgave voor de stadsdelen is om optimaal aan te sluiten bij de kracht van de lokale samenleving en dit in een snel veranderende netwerksamenleving waarbij de (lokale) overheid niet meer als vanzelfsprekend een voortrekkersrol heeft maar steeds meer facilitator en procesbegeleider is. Gebiedsgericht werken is de belangrijkste focus om complexe opgaven in gebieden, wijken en buurten te kunnen realiseren.

Dat houdt onder meer in:

 • Signaleren van ontwikkelingen in buurten en wijken en het leveren van input hierover voor stedelijke kaders (oren en ogen);
 • Onderhouden en versterken van netwerken van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
 • Voeren van regie op extra stedelijke inzet in buurten en wijken;
 • Benutten, faciliteren en stimuleren van burgerparticipatie;
 • Maken van gebiedsanalyses, opstellen van gebiedsplannen en regie voeren op de uitvoering.


Daarnaast zijn de stadsdelen verantwoordelijk voor de volgende taken: 

 • Regelen van taken en voorzieningen met een stadsdeelfunctie of stadsdeelbereik;
 • Uitvoering geven aan de publieke taak op stadsdeelniveau (passend binnen de verdeling van bevoegdheden stedelijk en op stadsdeelniveau);
 • Het Stadsdeel werkt op het snijvlak van de driehoek ‘Stedelijk Programma-akkoord – gebiedsgericht werken – excellente uitvoering’.

  De gebiedspool
  De gebiedspool maakt de realisatie van gebiedsplannen mogelijk door capaciteit te leveren ter ondersteuning van gebiedsmanagers en uitvoerende afdelingen gericht op de realisatie van gebiedsplannen (op alle disciplines). Daarnaast beschikt de gebiedspool over een team van ambtelijk opdrachtgevers die programma’s en projecten aansturen die het gebied overstijgen of door meerdere gebieden heen lopen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vania Stonner,

mail:

tel: 0630413464.

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan uiterlijk  5 december 2016 je motivatie en cv  via onderstaande link o.v.v. Medewerker Beleidsrealisatie Ruimte en Economie -16090215.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Medewerker Realisatie Ruimte en Economie in Amsterdam

vaste baan, voor Medewerker Beleidsrealisatie Ruimte en Economie B, 36 uur

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.