Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Senior Accounthouder Onderwijshuisvesting PO/VO/SO in Amsterdam

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

De gemeente Amsterdam zoekt bij Sociaal bij Onderwijs, Jeugd & Zorg op de afdeling Onderwijshuisvesting een

vaste baan, voor Medewerker Beleidsrealisatie, 32-36 uur

Vacaturenummer: 16070206

Geplaatst op: 15-11-2016

Samen met je collega’s werk je aan voldoende kwalitatief hoogwaardige en goed gespreide schoolgebouwen voor de leerlingen in Amsterdam. Als Senior Accounthouder Onderwijshuisvesting (OHV) Primair Onderwijs (PO)/ Voortgezet Onderwijs (VO) ben je het aanspreekpunt voor schoolbesturen, bestuurscommissies en collega’s binnen en buiten de afdeling onderwijs op de hem/haar toegewezen accounts (gebied, bestuur of gebouw). De Senior medewerker OHV werkt in opdracht van en ondersteunt de Programmaregisseur bij de voorbereiding en realisering van de tactische en operationele fasen betreffende OHV. Hij is voor de bestuurscommissies het eerste aanspreekpunt voor zijn gebieden betreffende onderwijshuisvesting. De Senior medewerker OHV wordt geacht de meer complexe en omvangrijke vraagstellingen en opdrachten op te pakken.

De Senior medewerker OHV wordt geacht de meer complexe en omvangrijke vraagstellingen en opdrachten binnen de afdeling onderwijshuisvesting op te pakken. Als senior accounthouder heb je voor wat betreft het PO een voortrekkersrol binnen het gebiedsteam waarin je werkt.

De werkzaamheden zijn onder te verdelen in de volgende vier onderdelen:


Verantwoordelijk voor de totstandkoming én de realisatie van het Intergraalhuisvestingsplan binnen het eigen account.
- Signaleert ontwikkelingen en trends in huisvesting en leerlingprognoses voor zijn gebieden en vertaalt dit naar opgaven voor onderwijshuisvesting;
- Bereidt najaarsgesprekken voor met de schoolbesturen, waarin de gegevens over de objecten geactualiseerd worden en trekt samen met het schoolbestuur op om te anticiperen op ontwikkelingen in het gebied;
- Werkt verkenningen voor zijn gebied samen met de partners uit tot haalbare plannen die lijden tot aanvragen op het huisvestingsprogramma.

Verantwoordelijk voor/ bijdragen aan de totstandkoming (beoordelingen, afstemmen en opstellen) van het Onderwijshuisvestingsprogramma voor het eigen account.
- Beoordeelt aanvragen en heeft afstemmingsoverleg met schoolbesturen;
- Adviseert het College over wel/niet honoreren van de aanvraag;
- Verzorgt/draag bij aan het opstellen van het OHP en besluitvorming.

Bewaken van uitvoeringsprojecten van start uitvoeringsoverleg tot afrekening aan de hand van vooraf vastgestelde kaders.
- Fungeert voor schoolbesturen als eerste aanspreekpunt voor de realisering van het OHP;
- Initieert en vertegenwoordigt OHV in het uitvoeringsoverleg;
- Toetst bouwplannen, adviseert hierover de aanvrager en bewaakt voortgang realisatie;
- Verzorgt voortgangsrapportages en risicoanalyses op lopende projecten;
- Draagt zorg voor de afrekening van de voorzieningen.

Verantwoordelijk voor portefeuillemanagement binnen het eigen account.
- Draagt zorg voor het tijdelijk beheer/exploitatie van objecten die terugkomen naar OHV vanwege beëindiging van onderwijsactiviteiten;
- Beheert en actualiseert de data en informatie betreffende alle schoolgebouwen die vallen binnen het account voor data-analyse, rapportages en beleidsontwikkeling;
- Verantwoordelijk voor de financiën op objectniveau van je account en handelt facturen af in het financieel systeem.

  • Ruime ervaring binnen het aandachts- en werkveld en specifiek van het domein onderwijshuisvesting;
  • Ruime kennis gericht op uitvoering en beleid, inhoud en proces, gemeentelijke belangen;
  • Voldoende werkervaring in een dynamische politieke en bestuurlijke omgeving;
  • Een samenwerkingsgerichte- en resultaatgerichte houding en natuurlijk overwicht;
  • Een ondernemende en initiatiefrijke houding, die uitgaat van kansen en daarnaar handelt;
  • Een werkhouding waarin het nemen van verantwoordelijkheid vanzelfsprekend is;
  • Minimaal een HBO werk- en denkniveau;
  • Bouwkundig en financieel inzicht;
  • Aantoonbare ervaring in planmatig werken;
  • Professionele werkhouding en analytisch denkvermogen.

Het betreft een vaste aanstelling met een salaris van maximaal € 4.721,- (schaal 11) bij een volledige werkweek van 36 uur.

De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.

Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.
Het cluster Sociaal bestaat uit.

Gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer. Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk. Het cluster Sociaal bestaat uit acht organisatieonderdelen.

Team Onderwijshuisvesting (Team OHV) is een onderdeel van de afdeling Onderwijs binnen het organisatieonderdeel Onderwijs, Jeugd en Zorg (RVE OJZ). De stad Amsterdam kent circa 500 locaties waarin de leerlingen van het PO, VO en SO in Amsterdam dagelijks onderwijs genieten. De schoolbesturen zijn bouwheer bij het merendeel van de circa 90 bouwprojecten die bijdragen aan het goed en duurzaam huisvesten van alle leerlingen in Amsterdam. De gemeente is op verschillende manieren bij deze bouwprojecten betrokken. Team OHV bestaat uit circa 27 FTE. Team OHV bestaat uit Team PO/VO/SO, Team Financiën en Team Strategie. Team PO/VO/SO wordt functioneel aangestuurd door twee programmaregisseurs. De 22 gebieden van de gemeente Amsterdam zijn verdeeld over de medewerkers binnen team PO/VO/SO. Team OHV geeft uitvoering aan de landelijke wettelijke taken betreffende Onderwijshuisvesting PO, VO en SO. Het team fungeert in dit kader op strategisch -, tactisch - en operationeel niveau als intermediair en regisseur tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen. Team OHV levert hierbij de expertise, kennis en (strategisch) advies met betrekking tot de gewenste en/of noodzakelijke verdeling van het aantal vierkante meter schooloppervlak binnen de gemeente en de kwalitatieve ontwikkeling ervan.

Daarnaast adviseert Team OHV het gemeentebestuur over de beschikking van de toegewezen financiële middelen voor de ver-/nieuwbouw van schoolgebouwen. Dit alles voor de lange -, middellange en korte termijn en in samenwerking met alle betrokken partijen. Het team werkt gebiedsgericht en binnen de gemeente in nauwe samenwerking met Bestuurscommissies, Gemeentelijk Vastgoed, Sport, Projectmanagementbureau en Ruimte & Duurzaamheid. De senior medewerker Onderwijshuisvesting is onderdeel van team Onderwijshuisvesting PO. Samen met twee collega’s is hij of zij verantwoordelijk voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting in 2 van de 7 stadsdelen in Amsterdam, te weten West en Nieuw West.

Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met teammanager Dickie Gunning. Zij is bereikbaar via 0610157323 of d.gunning@amsterdam.nl

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 29 november 2016 via onderstaande link onder vermelding van Senior Accounthouder Onderwijshuisvesting PO - 16070206.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Senior Accounthouder Onderwijshuisvesting PO/VO/SO in Amsterdam

vaste baan, voor Medewerker Beleidsrealisatie, 32-36 uur

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.