Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Clustercontroller Ruimte en Economie in Amsterdam

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

Gemeente Amsterdam is voor Bestuur & Organisatie op zoek naar een

vaste baan, voor 36 uur per week

Vacaturenummer: 16090192

Geplaatst op: 20-10-2016

In de functie van Clustercontroller Ruimte en Economie ben je verantwoordelijk voor de brede control van het cluster Ruimte en Economie. Je adviseert het management over de belangrijke ontwikkelingen binnen het cluster. Je kijkt daarbij nadrukkelijk verder dan de financiële aspecten en overweegt het hele spectrum van bedrijfsvoering en beleid. Risicomanagement vormt daarbij een wezenlijk onderdeel. Je geeft leiding aan de 14 businesscontrollers die werkzaamheden verrichten voor de verschillende organisatieonderdelen binnen het cluster.

Je opereert in een complex krachtenveld in een functie waarop de ogen zijn gericht. Versterking van de financiële kolom, waaronder de controlfunctie, is een belangrijk aandachtspunt van het college en de gemeenteraad en is essentieel voor de hoge ambitie ten aanzien van onder andere de financiën van de gemeente Amsterdam. Het college heeft de ambitie om de stad financieel gezond te houden en meer grip op de financiën te krijgen.

 

De Clustercontroller:

 • Geeft advies aan de stedelijk directeur en de rve-directeuren op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie en een diepgaande kennis van de primaire processen van het cluster;
 • Ondersteunt het uitzetten van de juiste koers van het cluster en de wijze waarop resultaatsturing plaatsvindt;
 • Adviseert de stedelijk directeur en de rve-directeuren over afwijkingen ten opzichte van staand beleid en is betrokken bij de advisering van het bestuur hierover;
 • Signaleert en adviseert over mogelijkheden tot verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid;
 • Zoekt verbinding met andere bedrijfsvoeringsfuncties en beleidsafdelingen waarbij hij/zij rekening houdt met het brede palet van risico’s en onderlinge samenhang;
 • Is betrokken bij definiëring doelstellingen en prestatie-indicatoren om tot goede resultaatsturing in cluster en resultaat verantwoordelijke eenheid (rve) te komen;
 • Voert regie op vertaling van de gemeentelijke richtlijnen en kaders naar clusterniveau;
 • Geeft uitvoering aan organisatie brede control binnen het cluster gericht op doelrealisatie;
 • Voert regie op risicomanagement binnen het cluster in samenspraak met de riskmanager;
 • Ziet er op toe dat de gemeentelijke richtlijnen binnen het cluster worden geïmplementeerd en bewaakt dat deze (correct) worden toegepast;
 • Stemt frequent af met de rve Financiën over benodigde P&C-dienstverlening binnen het cluster en ziet toe op uniforme toepassing binnen de rve’s;
 • Draagt zorg voor adequaat en ordentelijk financieel beheer in het cluster;
 • Bepaalt samen met de businesscontrollers van de rve in nauw overleg met het cluster bedrijfsvoering / rve Financiën welke ondersteuning op financiën en control vanuit het cluster bedrijfsvoering wordt verwacht;
 • Heeft zitting in het hoogste beslisorgaan van het cluster en adviseert in het beslissingsproces;
 • Geeft leiding aan een team businesscontrollers en hij/zij is lid van het managementteam en het concerncontrollersoverleg en daarmee medeverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de control organisatie.

 • Afgerond WO-opleiding: Bedrijfskunde, (Openbare) Financiën, Economie of vergelijkbaar;
 • Ruime ervaring in een brede controlfunctie;
 • Ruime leidinggevende ervaring;
 • Ruime ervaring met risico- en programmamanagement;
 • Ruime ervaring met subsidie- en fondsbeheer;
 • Langdurige ervaring in een complexe bestuurlijke omgeving;
 • Spreek- en schrijfvaardig.

Van alle medewerkers van de Gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij Open, Actief en Integer zijn.

Verder gelden voor deze functie de volgende competenties:

 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Relatiebeheer;
 • Initiatief;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht.

Specifieke competenties

 • Sterk ontwikkeld analytisch vermogen gecombineerd met overzicht over strategische hoofdlijnen;
 • Veranderkracht;
 • Innovatief;
 • Verbindend vermogen.

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal €4.984 en maximaal € 7.010 bruto per maand (salarisschaal 15) op basis van 36 uren per week;
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed
  pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vakantietoeslag, opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering, een levensloopbijdrage, een eindejaarsuitkering en de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden uit te wisselen via het cafetariamodel.
 • Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen.

Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk management team. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is.
Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.

Directie Middelen en Control

De Directie Middelen en Control (DMC) is verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van financiën en control, deelnemingen en inkoop. De directie voert de regie over gemeentebrede vraagstukken op deze terreinen en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control én de eerste advisering aan bestuur en ambtelijke top.

Onderdeel van de Directie Middelen en Control is de control organisatie, welke bestaat uit cluster-, stadsdeel- en businesscontrollers. Zij worden door de Concerncontroller hiërarchisch aangestuurd en functioneel door de stedelijk directeur, rve-directeur of stadsdeelsecretaris, van wie zij de directe adviseur zijn.

Ruimte en Economie

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen ne met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het cluster bestaat uit 13 rve's: Economie, Gemeentelijk Vastgoed, Grond en Ontwikkeling, Ingenieursbureau, Kunst en Cultuur, Materiaalbureau, Metro en Tram, Parkeren, Projectmanagementbureau, Ruimte en Duurzaamheid, Verkeer en Openbare Ruimte, Wonen en de Zuidas én een Informatievoorziening unit. Er gaat circa 1,5 miljard om middelen per jaar om en er werken meer dan 2000 mensen bij het cluster.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met:
Marike Bonhof, Concerncontroller/Directeur DMC, telefoon 06-10.91.72.28.

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 5 november 2016 via onderstaande link.

Let op: Wanneer u klikt op de onderstaande link, dan wordt u doorgelinkt naar de pagina van externe partner Ebbinge. Graag via deze pagina solliciteren.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Clustercontroller Ruimte en Economie in Amsterdam

vaste baan, voor 36 uur per week

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.