Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Directeur Economie in Amsterdam

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

De gemeente Amsterdam zoekt een

vaste baan, voor 36 uur per week

Vacaturenummer: 16100145

Geplaatst op: 12-10-2016

De opgave
Amsterdam is het hart van één van de sterkste economische regio’s van Europa. De (internationale) economie van de stad groeit sneller dan de rest van Nederland en andere Europese steden. Dit heeft positieve effecten op de regio en op heel Nederland.
Om deze ontwikkeling duurzaam te bestendigen, wordt voortdurend gewerkt aan verbeteringen van het vestigingsklimaat. Dit in samenwerking met partners binnen de gemeente, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het bedrijfsleven, kennisinstellingen en het Rijk.
De groei van de Amsterdamse economie (2,8% in 2015) heeft effect op de drukte in stad. Het aantal werkzame personen in Amsterdam bedroeg in 2015 575.000 ( 1,4 miljoen binnen de MRA) en het aantal gevestigde bedrijven in Amsterdam (cijfers 2014) 120.000 (binnen de MRA 247.000).
De grote aantrekkingskracht van Amsterdam maakt aandacht voor de balans in de stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven noodzakelijk. Er wordt gewerkt aan maatregelen die leiden tot een evenwicht dat de leefbaarheid en het ondernemingsklimaat bevordert en bijdraagt aan het behoud van het bijzondere karakter van Amsterdam.

De opgave van Economie is Amsterdam en de regio economisch vitaal en concurrerend te houden als centrum voor kennis en innovatie en als één van de internationale topregio’s in Europa.

Specifieke opgaven zijn:

 • Een toename van de werkgelegenheid bevorderen doordat Amsterdam een aantrekkelijke vestigingsstad blijft voor ZZP'ers, burgers, het MKB, kennisinstellingen en (internationale) bedrijven. Dit door strategisch te opereren en integraal op te trekken met bestuurders en de andere afdelingen binnen Ruimte en Economie en Sociaal;
 • De economische doorontwikkeling van Haven en Schiphol en het versterken van de internationale economische positie van de stad en de regio via o.a. Amsterdam Marketing, amsterdam inbusiness, het Expatcenter en Startup Amsterdam;
 • Het ondersteunen van de ontwikkeling van de kenniseconomie & innovatie in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en de Amsterdam Economic Board;
 • De Bestuurscommissies van de zeven stadsdelen ondersteunen met hun economische opgaven in het kader van het “Gebiedsgericht Werken”;
 • “Stad in Balans” bevorderen door middel van spreiding van bezoekers in tijd en ruimte - waaronder een stringent hotelbeleid - en het bevorderen van activiteiten/ attracties buiten de huidige drukte-gebieden;
 • Internationaal talent voor de MRA behouden en werven, wachtlijsten bij internationale scholen terugdringen en het Deltaplan internationaal onderwijs implementeren. Maar ook: aandacht voor de arbeidsmarkt in brede zin waarbij onder meer wordt samengewerkt met het cluster Sociaal inzake statushouders/ vluchtelingen.

De directeur Economie:

 • Heeft een economische achtergrond en/of inhoudelijke ervaring in het economische domein; heeft bij voorkeur zowel in het publieke domein als in het bedrijfsleven gewerkt;
 • Heeft kennis en ervaring met meerdere inhoudelijke onderdelen van Economie, zoals acquisitie & internationalisering, city marketing, ondernemerschap, innovatie, economische strategie;
 • Heeft ervaring in het samenwerken met bedrijfsleven, de financiële sector en kennisinstellingen; heeft internationale ervaring en oriëntatie en is een gesprekspartner voor kleine en grote bedrijven en kennisinstellingen in de regio;
 • Heeft relevante ervaring met de politieke en ambtelijke processen binnen een grotere gemeente en met andere overheden (gemeenten, provincies, Rijk, regionale samenwerkingsverbanden);
 • Heeft een visie op de groei van de stad en de regio, de gevolgen van het huidige hoge ontwikkelingstempo en de effecten hiervan voor de stad en de organisatie;
 • Beschikt over een ondernemende instelling, uitstekende presentatie-vaardigheden, heeft en onderhoudt actief een groot netwerk;
 • Is een aanjager en een trekker; heeft durf en lef om innovatieve projecten te omarmen en te ondersteunen;
 • Beschikt over een verbindende leiderschapsstijl die verder wordt gekenmerkt door vertrouwen op de kracht van de medewerkers en oog voor hun persoonlijke ontwikkeling;
 • Voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam gelden de basiswaarden ‘actief, open en integer’.

De aanstelling van de directeur geschiedt volgens het beleid van de gemeente Amsterdam voor topfunctionarissen. De functie is ingeschaald in salarisgroep 17. De functie wordt opnieuw gewaardeerd.

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool.
Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam.
Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

De stad en de economie
Werken voor Amsterdam, de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? Amsterdam is volop in beweging en heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Het succes mag er zijn: elk jaar weer komen er steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek.
De organisatie van de gemeente Amsterdam wil sneller en beter kunnen voldoen aan de opgaven waar de stad voor staat. De focus ligt op het behalen van resultaten voor bewoners en ondernemers in de stad en op betere samenwerking tussen de verschillende onderdelen binnen de gemeente.

Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit Bestuur en Organisatie, de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Bedrijfsvoering en de zeven stadsdelen. Het cluster Ruimte en Economie staat onder leiding van een stedelijk directeur.
De stedelijk directeur is lid van het Gemeentelijk Management Team (GMT) dat onder leiding staat van de algemeen directeur/gemeentesecretaris en naast de stedelijk directeuren bestaat uit de directeur Bestuursadvisering en de concerncontroller.

Economie is onderdeel van het cluster Ruimte en Economie en bestaat uit ca. 100 fte’s. De directie Economie bestaat uit een directeur en vijf afdelingshoofden, te weten: Ondernemersklimaat, Acquisitie (amsterdam inbusiness) en Citymarketing, Expatcenter, Strategie & Ontwikkeling en Staf, Secretariaat & Projecten.

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact opnemen met Hanneke Brüggen, MD-adviseur bij de directie Personeel & Organisatie, telefoon 06-1298 7240.Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

De gemeente voert een diversiteitsbeleid. Dit houdt in dat de gemeente er naar streeft dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam.

Voor meer informatie:
Intranet:  
Internet:

Uw schriftelijke sollicitatie met CV kunt u tot en met 30 oktober a.s. richten aan .


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Directeur Economie in Amsterdam

vaste baan, voor 36 uur per week

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.