Senior Strategisch Controller in Hoofddorp

Senior Strategisch... (Controller/ Strateeg – 32-36 uur – schaal 13 max. €6.616 – tijdelijk met uitzicht op een vast contract)   Binnen gemeente Haarlemmermeer werken wij aan de versterking van de concerncontrol. Wij...

Beschrijving

Senior Strategisch Controller

(Controller/ Strateeg – 32-36 uur – schaal 13 max. €6.616 – tijdelijk met uitzicht op een vast contract)

 

Binnen gemeente Haarlemmermeer werken wij aan de versterking van de concerncontrol. Wij zoeken daarom een senior strategisch controller die in staat is om onafhankelijk en zelfbewust te manoeuvreren in een dynamische omgeving. Als senior word je breed ingezet op strategische, concernbrede en clusteroverstijgende opgaven die spelen in het fysiek domein, het  sociaal domein  en/of het bedrijfsvoeringsdomein.  

 

Jouw rol als senior strategisch controller

Als senior strategisch controller (derdelijns) heb je een breed ingevulde rol.  Enerzijds speel je een strategische rol op het snijvlak van politiek, samenleving en organisatie.  Anderzijds werk je met collega’s  in het primair proces (1e lijn) en het bedrijfsvoeringsdomein (2e lijn) samen om concrete verbeterstappen te zetten in de verbetering van de sturing en beheersing van de organisatie.

 

Daarnaast houd je je bezig met de versterkingsopgave binnen corporate control. Wij houden vanuit de derde lijn toezicht op het bestaan en werking van processen en interne controles in de eerste en tweede lijn. Onderdeel van de opgave is het stimuleren en verhelderen van de interne beheersingsmaatregelen in de eerste lijn en de kaderstellende en toetsende rol van de tweede lijn.  Op strategische thema’s  verbind je de control-activiteiten  met elkaar en zorgt voor een goed overall beeld, zodat je het management, de directeur en portefeuillehouder met raad en daad terzijde kan staan. Vanuit corporate control willen we ook de samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn versterken. Zo kunnen we vanuit de three lines of defense gedachte optimaal gebruik maken van elkaars krachten. Daarmee willen we vanuit corporate control samen met de eerste en tweede lijn de gewenste beweging maken van “toetsend achteraf” naar “sturend aan de voorkant”.

 

Als strategisch controller handel je vanuit de focus op de gemeentebrede opgaven en hebt daarmee oog voor het geheel. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over de grenzen van organisatieonderdelen heen over zaken die beter of anders kunnen. Je hebt daarbij inzicht in dwarsverbanden. Je signaleert zaken die anderen onaangeroerd laten en brengt scherpte in discussies. Je verbindt de controlactiviteiten die in de diverse clusters plaatsvinden  met de organisatiebrede blik vanuit corporate control en werkt intensief samen met de strategische controllers en collega’s van corporate control, de bedrijfsvoeringsclusters en de clusters in het fysiek en sociaal domein

 

De gemeente Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. We hebben grote opgaven ten aanzien van woningbouw , stadscentrum en aansluiting op de Noord-Zuidlijn.  Ook in de gemeentelijke organisatie zijn we volop in ontwikkeling. We bouwen een nieuw gemeentehuis, we werken aan de doorontwikkeling van de Planning & Controlcyclus en het vergroten van de sturings- en informatiewaarde daarvan. Verder werken we aan de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording, de versterking van de control op het IT-domein en hebben we recent een evaluatie uitgevoerd naar de mate van sturing en beheersing in de organisatie en de werking van de three lines of defense.  Deze ontwikkelingen vragen om een koersvaste controller die op strategisch niveau integraal zicht houdt op opgaven, doelstellingen, resultaten, processen, cijfers, prestaties en risico’s om doelmatig, doeltreffend en rechtmatig te handelen en dat bestuurlijke kaders en richtlijnen nageleefd worden.  Je helpt anderen in de organisatie om in control te komen en te blijven.

Daarnaast adviseer je vanuit corporate perspectief over de kwaliteit van de begroting, jaarrekening en periodieke management-rapportages en zie je er op toe dat risico’s inzichtelijk zijn en beheerst worden en denkt mee over hoe de informatie en sturingswaarde van de P&C producten concernbreed verder vergroot kunnen worden. 

 

Waar ga je werken?

Het cluster Corporate Control is rechtstreeks gepositioneerd onder de Gemeentesecretaris en is verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente brede control en audit organisatie. Corporate Control opereert onafhankelijk maar niet geïsoleerd: zij is de natuurlijke sparringpartner van raad en/of auditcommissie, college, directie en clustermanagement op het gebied van control vraagstukken. Vanuit Corporate Control willen we een belangrijke rol spelen om de gemeente robuust en vooruitstrevend te laten functioneren. Dat vraagt enerzijds om een gedegen basis in de kaderstelling en borging van het bestaan en werking van de belangrijkste bedrijfsvoeringsprocessen, zoals de IT processen, personeel en externe inhuur, inkoop en aanbesteding. Anderzijds willen we ook nieuwe accenten leggen. Met een brede focus op het IT-domein en de opzet van IT control en audit. Het inzetten van data, aandacht voor duurzame ontwikkeling van mensen en omgevingsbewust handelen zijn daar belangrijke bouwstenen voor.    

   

Vanuit je rol als senior strategisch controller neem je regelmatig deel aan de overlegstructuren van de directies en het management. Je bent voor hen een belangrijk adviseur en sparringpartner die het werkveld goed kent en vanuit een onafhankelijke kritische controlblik meedenkt over de belangrijkste opgaven binnen het domein.

 

Wat neem je mee?

Als senior strategisch controller ben je analytisch, zakelijk en in staat onafhankelijk te denken en te handelen. Je vindt het leuk om binnen wettelijke kaders dingen mogelijk te maken en waarde toe te voegen aan de organisatie. Je kijkt vooruit en weet op het juiste moment externe strategische ontwikkelingen te verbinden aan de ontwikkeling van de organisatie. Je beschikt over een brede blik en je legt gemakkelijk de verbinding tussen verschillende vakgebieden. Verder heb je een goed abstractieniveau en kan je schakelen tussen inhoud en proces. Je bent een bruggenbouwer, communicatief vaardig en kan tactvol handelen als dat nodig is. Anderzijds breng je ook scherpte en precisie in de discussie als de inhoud daarom vraagt en blijft tegelijk in verbinding door de juiste toon aan te slaan. Je beschikt over een gevarieerd instrumentarium van beïnvloedingsstijlen en hebt oog voor zowel de hard als soft controls. Aandacht voor governance, compliance en rechtmatigheid heb je hoog in het vaandel staan. Tot slot ben je resultaatgericht, flexibel en politiek-bestuurlijk sensitief.

 

Naast de competenties die hierboven genoemd zijn, vinden wij het belangrijk dat je:

  • beschikt over een academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een RA, RC- of CPC-titel of gelijkwaardig hebt of bereid bent hier verder in bij te scholen;
  • ruime ervaring met plannings- en sturingsvraagstukken hebt binnen de publieke sector;
  • goede kennis hebt van (gemeentelijke) financiën en bedrijfsvoering;
  • een stevige, onafhankelijke maar ook hulpvaardige gesprekspartner bent voor het college, de directie en de clustermanagers;

 

Wat wij bieden

Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het salaris voor deze senior functie maximaal € 6365,- (functieschaal 13) bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. Daarnaast is er een IKB (Individueel Keuze Budget) ten hoogte van 17,05 % van het bruto jaarsalaris van toepassing. Opleiding en ontwikkeling is onderdeel van het werk en wordt aangemoedigd. De organisatie biedt tal van mogelijkheden om collega’s te leren kennen en jezelf te ontwikkelen; zoals een personeelsvereniging, jong ambtenaren netwerk, sportactiviteiten en inhoudelijke verdieping met workshops en masterclasses.

 

Extra informatie

Status
Open
Plaats
Hoofddorp
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)
Gepubliceerd op
29-04-2022

Hoofddorp | Fulltime (startersfunctie)

Solliciteer direct

Deel deze vacature

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.