Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Medewerker Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs in Amsterdam

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

Gemeente Amsterdam is bij Sociaal voor, afdeling Onderwijs, team Onderwijshuisvesting op zoek naar een

vaste baan, voor 32-36 uur per week

Vacaturenummer: 16040309

Geplaatst op: 29-08-2016

De Medewerker Onderwijshuisvesting (OHV) Voortgezet Onderwijs (VO) en Speciaal Onderwijs (SO) draagt zorg voor de operationele taken van team Onderwijshuisvesting en fungeert als aanspreekpunt voor schoolbesturen voor alle vragen over de operationalisering van de gebouwen in zijn/haar portefeuille. De medewerker OHV V(S)O werkt in opdracht van en ondersteunt de Programmaregisseur bij de voorbereiding en realisering van de tactische en operationele fasen van OHV. De medewerker is onderdeel van het team OHV.

Werkzaamheden:

 • Totstandkoming en voorbereiden van besluitvorming Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) VO en (V) SO;
 • Adviseert de Senior medewerker OHV met betrekking tot de totstandkoming van het OHP;
 • Bewaakt procesgang en fungeert als intermediair tussen schoolbesturen en de gemeentelijke organisatie;
 •  Is eerste aanspreekpunt voor schoolbesturen voor de realisering van het OHP;
 • Registreert, beoordeelt en zorgt voor afhandeling van de aanvragen voor het OHP VO en (V)SO;
 • Initieert en vertegenwoordigt OHV in het uitvoeringsoverleg met schoolbesturen dat plaatsvindt na toewijzing van een huisvestingsaanvraag en stelt in dit kader een plan van aanpak op;
 • Behandelt en realiseert aanvragen voor huur en tijdelijke voorzieningen;
 • Voert overleg met de aanvrager en betrokken in- en externe partijen en stelt de middelen ter beschikking;
 • Initieert en beheert de noodzakelijke netwerken;
 • Draagt zorg voor en bewaakt de verzekering van schoolgebouwen;
 • Draagt zorg voor de afrekening van de voorzieningen.

 

(Tijdelijk) beheer van objecten:

 • Draagt zorg voor het tijdelijk beheer/exploitatie van objecten die terugkomen naar OHV vanwege beëindiging van het gebruik door het onderwijs;
 • Draagt zorg voor het afstoten/overdragen van voormalige schoolgebouwen richting RVE Gemeentelijk Vastgoed;
 • Draagt zorg voor de (juridische) overdracht van schoolgebouwen naar schoolbesturen;
 • Beheert en actualiseert de data en informatie van de schoolgebouwen;
 • Stelt data en informatie ter beschikking ten behoeve van data-analyses, rapportages en beleidsontwikkeling.

 

Accounthouderschap:

 • Fungeert als aanspreekpunt voor schoolbesturen waar hij/zij de verantwoordelijke dossiers beheert;
 • Stelt voortgangs- en evaluatierapportages op.

 

Overleg en contacten:

 • Met alle betrokken in- en externe partijen in het kader van de voorbereiding en realisering van het OHP en het accounthouderschap zoals:
  - Schoolbesturen;
  - Subsidiebureau Amsterdam;
  - Gemeentelijk Vastgoed;
  - Financiën;
  - Juridische Zaken.

 • Minimaal HBO;
 • Basiskennis onderwijshuisvesting;
 • Ervaring met onderwijshuisvesting in Amsterdam is een pré;
 • Juridische kennis;
 • Financiële kennis;
 • Kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en ervaring met het opstellen van adviezen;
 • Kunnen werken en presteren in een politieke/bestuurlijke omgeving;
 • Analytisch vermogen;
 • Onderwerpen zowel op detailniveau als op hoofdlijnen kunnen benaderen;
 • Affiniteit met vastgoed en bouwkunde.

Salaris bedraagt min. € 2.715,- tot max. €4.105,- (Schaal 10) op basis van 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en werkervaring.

De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.

Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.
Het cluster Sociaal bestaat uit

Afdeling

Team Onderwijshuisvesting (Team OHV) is een onderdeel van de afdeling Onderwijs binnen het organisatieonderdeel Onderwijs, Jeugd en Zorg (RVE OJZ).

De stad Amsterdam kent circa 500 locaties waarin de leerlingen van het PO, VO en SO in Amsterdam dagelijks onderwijs genieten. De schoolbesturen zijn bouwheer bij het merendeel van de circa 90 bouwprojecten die bijdragen aan het goed en duurzaam huisvesten van alle leerlingen in Amsterdam. De gemeente is op verschillende manieren bij deze bouwprojecten betrokken. Team OHV bestaat uit circa 27 FTE en werkt in 4 teams. Team VO/SO wordt functioneel aangestuurd door een programmaregisseur. De 22 gebieden van de gemeente Amsterdam zijn verdeeld over de medewerkers binnen team VO/SO. De medewerker OHV V(S)O beheert de gegevens over circa 30 objecten en is tevens accounthouder voor een aantal schoolbesturen en/of gebieden. Daarnaast monitort de medewerker een aantal bouwprojecten namens OHV. De regisseur VO/SO stuurt de medewerker OHV V(S)O aan.

Team OHV geeft uitvoering aan de landelijke wettelijke taken betreffende Onderwijshuisvesting PO, VO en SO. Het team fungeert in dit kader op strategisch -, tactisch - en operationeel niveau als intermediair en regisseur tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen. Team OHV levert hierbij de expertise, kennis en (strategisch) advies met betrekking tot de gewenste en/of noodzakelijke verdeling van het aantal vierkante meter schooloppervlak binnen de gemeente en de kwalitatieve ontwikkeling ervan. Daarnaast adviseert Team OHV het gemeentebestuur over de beschikking van de toegewezen financiële middelen voor de ver-/nieuwbouw van schoolgebouwen. Dit alles voor de lange -, middellange en korte termijn en in samenwerking met alle betrokken partijen. Het team werkt gebiedsgericht en binnen de gemeente in nauwe samenwerking met Bestuurscommissies, Gemeentelijk Vastgoed, Sport, Projectmanagementbureau en Ruimte & Duurzaamheid. 

Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Dickie Gunning (Teamhoofd Onderwijshuisvesting). Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-101573236, of per email via d.gunning@amsterdam.nl

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je motivatie en cv uiterlijk 11 september 2016 via onderstaande link onder vermelding van Medewerker Onderwijshuisvesting VO - 16040309.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Medewerker Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs in Amsterdam

vaste baan, voor 32-36 uur per week

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.