Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Coördinator Bedrijfsadministratie Erfpacht in Amsterdam

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

Gemeente Amsterdam is voor Ruimte & Economie bij Grond en Ontwikkeling, team Bedrijfsprocessen op zoek naar een

vaste baan, voor 32-36 uur per week

Vacaturenummer: 16070034

Geplaatst op: 01-09-2016

Als Coördinator Bedrijfsadministratie Erfpacht adviseer je het management over de inrichting van de administratie van financiële en overige gegevens van erfpachtcontracten. Je houdt het totaaloverzicht, fiatteert, verdeelt het werk en fungeert als vraagbaak voor medewerkers binnen en buiten de afdeling. Je bent contactpersoon naar andere afdelingen en je hebt specifieke aandacht voor P&C-producten, BTW-kwesties, binnengekomen klachten, procesbeschrijvingen en Interne Controle. Je geeft vorm en inhoud aan vastgesteld beleid en je verzorgt de voorbereiding, coördinatie en begeleiding van uitvoeringstrajecten. Daarnaast doe je ook voorstellen tot procesverbetering, bewaakt de kwaliteit van adviezen en focust op continu verbetering van processen. De bedrijfsadministratie bestaat uit ca 15 medewerkers en deze geeft opdracht aan de Financiële Administratie voor financiële transacties en mutaties.

Werkzaamheden

 • Voert complexe administraties uit;
 • Draagt zorg voor een tijdige en correcte administratieve verwerking van alle uitgiftes en erfpachtmutaties;
 • Overlegt met grote klanten (o.a. woningcorporaties en stadsdelen) over administratieve verwerking complexe dossiers en over betalingsregelingen;
 • Houdt toezicht op de kwaliteit van de administratie en identificeert en beoordeelt risico's;
 • Zorgt voor de borging van de verschillende gebruikte automatiseringssystemen in de administratieve processen, en is contactpersoon naar de ICT-afdelingen;
 • Bewaakt de voortgang van de Incassotrajecten die buiten de afdeling worden uitgevoerd;
 • Maakt de vertaalslag van nieuwe wet- en regelgeving naar de praktijk en verankert de wijzigingen in de administratieve processen;
 • Initieert preventieve kwaliteitsverbeteringen bij de bron en controles op fouten achteraf;
 • Neemt deel aan kwaliteits/procesverbeteringsprojecten en levert een bijdrage om de projecten tot een goed eind te brengen;
 • Coacht en begeleidt medewerkers van de bedrijfsadministratie in het optimaal functioneren van dit bedrijfsonderdeel;
 • Begeleidt medewerkers en werkt nieuwe medewerkers in;
 • Is de schakel tussen erfpachtadministratie en P&C cyclus;
 • Registreert, behandelt en/of controleert klachten.

 • HBO diploma op financieel gebied (bijvoorbeeld SPD);
 • Ervaring in boekhouding, facturering, accountancy en P&C-producten;
 • Kennis van het Amsterdamse erfpachtstelsel en/of kennis van de Amsterdamse Vastgoedmarkt;
 • Ervaring in het aansturen en coachen op de inhoud;
 • Hands-on mentaliteit.
   

Competenties op gevorderd niveau

 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Relatiebeheer;
 • Initiatief;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht.

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij maximaal € 4.721,00 (schaal 11, NRGA) bij een volledige werkweek van 36 uur;
 • Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen;
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vakantietoeslag, opname in het
  ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering, een levensloopbijdrage, een eindejaarsuitkering en de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden uit te wisselen via het cafetariamodel.

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool.
Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam.
Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

Cluster Ruimte en Economie is de ambtelijke organisatie die uitvoering geeft aan opgaves in de ruimtelijke sector van zowel het College als ook de Bestuurscommissies. We creëren met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers de ruimtelijk economische randvoorwaarden voor een sterke metropool. De stad is goed bereikbaar, is duurzaam en biedt alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. We onderhouden onze assets goed. Hierbij is aandacht voor alle schaalniveaus: van portiek tot metropool. Onze ambitie is een Amsterdam waar de ruimte voor huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers voortdurend in balans is en een stad waarin ondernemerschap en innovaties floreren. De opgave van het cluster is bij te dragen aan een gezonde en zorgzame stad door een sterke en duurzame economie te bevorderen met als kernpunten:

• Economisch aantrekkelijk door een goed vestigingsklimaat;
• Goed woningaanbod (+3000 woningen per jaar);
• Transformatie bestaande stad;
• Tegengaan van tweedeling;
• Bereikbaarheid / connectiviteit (fysiek en data);
• Duurzame en schone stad: de energie- en grondstoftransitie;
• Focus op beheren en benutten van de openbare ruimte en infrastructuur;
• Grond en Ontwikkeling;
• Een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de gemeentelijke doelstelling van gebieds- en vastgoedontwikkeling;
• De afdeling Informatievoorziening zorgt voor een betrouwbare en toekomst gerichte informatievoorziening voor de specifieke bedrijfsprocessen van het cluster R&E.

Grond & Ontwikkeling heeft als missie: “Meer waarde creëren voor de stad en metropool Amsterdam”. Er wordt gewerkt aan een duurzame en vitale stad voor burgers en bedrijven. Met ruim 250 medewerkers voeren wij regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling en zijn wij verantwoordelijk voor het erfpachtstelsel. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. De ontwikkeling van bijvoorbeeld het Pontsteigergebouw in Houthaven zet dit gebied nog meer op de kaart, dat geldt ook voor de bouwactiviteiten in IJburg. Bij de initiatieven in Amsterdam Noord voor de transformatie van Toren Overhoeks naar A'DAM Toren, de zelfbouw in Buiksloterham, Houthaven en Zeeburgereiland en de nieuwe woonfuncties in Teleport vervullen wij een sleutelrol. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding. Vanuit deze kerntaken spelen wij strategisch in op marktontwikkelingen. Daarbij beheren wij twee fondsen, het stimuleringsfonds en het vereveningsfonds. Bovendien berust het beheer van het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam bij Grond en Ontwikkeling. Dit betekent het beheer van 240.000 erfpachtcontracten en jaarlijkse canon inkomsten van ruim 100 miljoen en een balanstotaal van ca. 6 miljard. De organisatie heeft hierdoor een sterk financieel getinte kant. Grond en Ontwikkeling kent twee pijlers van producten en diensten voor de stad, op het gebied van wonen en werken. Dat zijn Gebiedsontwikkeling en Transformatie enerzijds en Erfpacht en Uitgifte anderzijds. Gebiedsontwikkeling en Transformatie richt zich op het ontwikkelen en bouwen in de stad. Erfpacht en Uitgifte van grond beheert de erfpachtcontracten in de stad en sluit nieuwe contracten voor het uitgeven van grond.

Bureau Erfpacht en Gronduitgifte is een onderdeel van Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Grond en Ontwikkeling draagt op ondernemende wijze bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen betreffende gebied- en vastgoedontwikkeling. Erfpacht en Gronduitgifte is verantwoordelijk voor het uitgeven van bouwrijpe grond in erfpacht en uitvoeren en vormgeven van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Bij Erfpacht en Gronduitgifte werken ca.100 medewerkers verdeeld over 4 teams.

Team Bedrijfsadministratie verwerkt de financiële gegevens met betrekking tot de erfpachtcontracten aan de hand van besluiten en akten en zorgt voor een tijdige, volledige en optimale gegevensinvoer in zowel de contractenadministratie als de financiële administratie.

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Gertjan Zwiers, teamleider Bedrijfsprocessen, telefoon 020-2544.453 of e-mail: g.zwiers@amsterdam.nl

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 14 september 2016 via onderstaande link onder vermelding van Coördinator Bedrijfsadministratie Erfpacht - 16070034 -


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Coördinator Bedrijfsadministratie Erfpacht in Amsterdam

vaste baan, voor 32-36 uur per week

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.