Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Directeur Onderwijs Jeugd en Zorg in Amsterdam

Noord-Holland | Onderwijs en Wetenschap | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Beschrijving

Gemeente Amsterdam zoekt bij organisatieonderdeel Sociaal bij Onderwijs Jeugd en Zorg een

vaste baan, voor Directeur OJZ, voor 36 uur

Vacaturenummer: 16090020

Geplaatst op: 05-09-2016

Werkzaamheden

 • De directeur is verantwoordelijk voor en stuurt op de resultaten van de organisatie voor de stad, waarbij primair proces en financiën integraal zijn verbonden en binnen bestuurlijke inhoudelijke en financiële kaders worden gerealiseerd;
 • De directeur geeft direct leiding aan het tweede directielid en het MT van de rve;
 • In nauwe samenwerking met burgers en het maatschappelijke veld stuurt de directeur op de transitie van het sociaal domein, op gerichte verbeteringen voor burgers, op samenhang in uitvoering van beleid en op de verbinding tussen uitvoerende eenheden van partners en gemeente;
 • De directeur adviseert het gemeentebestuur op de beleidsterreinen Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit;
 • De directeur stuurt op de bedrijfsvoering van Onderwijs, Jeugd en Zorg (inkoop, prestatiecontracten, financiële bedrijfsvoering);
 • De directeur stuurt op de clusterbrede ontwikkelopgave in samenwerking met de stedelijk directeur en de andere directeuren in het cluster Sociaal;
 • De directeur geeft, in het kader van de veranderende rol van de overheid, vorm aan het zogenaamde gebiedsgericht werken. Deze opgaven doen zich voor op elk geografisch schaalniveau (straat, buurt, wijk, gebied, stad, regio);
 • De directeur is een manager die in staat is kansen te signaleren en te benutten waarbij hij/zij medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid geeft om, vanuit hun professionaliteit, problemen op te lossen, daarbij sturend op resultaten;
 • De directeur werkt functioneel voor de wethouder Jeugd en de wethouder Zorg en valt hiërarchisch onder de stedelijk directeur Sociaal;
 • De directeur vertegenwoordigt OJZ o.a. in contacten met het Rijk, de G4 en G32, zorgverzekeraars (ca. 650 zorgaanbieders), schoolbesturen, aanbieders van voorschoolse educatie in het Primair Onderwijs het Voorbereidend onderwijs, het (Voorbereidend) Speciaal Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs, Politie en Justitie, buurthuizen en vrijwilligers, huisartsen en specialisten.

De directeur OJZ:

 • Heeft bewezen uitvoeringskracht in het realiseren van bestuurlijke resultaten in nauwe samenwerking met burgers en het maatschappelijk veld;
 • Heeft oog voor maatschappelijke initiatieven in de stad en het verbinden ervan met de beleidsopgave OJZ; denkt van buiten naar binnen;
 • Is invloedrijk in belangrijke landelijke en stedelijke netwerken; Weet netwerken naar het bestuur, GMT en de uitvoerende organisatie in te zetten;
 • Beschikt over ruime kennis/ervaring in het sociale domein en verbindt zich aantoonbaar met de transitie in het sociaal domein;
 • Heeft ervaring met werken op het grensvlak tussen overheid en maatschappelijke instellingen, bij voorkeur met de decentralisaties in het sociale domein;
 • Heeft ervaring met leidinggeven in een politiek bestuurlijke omgeving;
 • Heeft affiniteit met de doelstellingen van het gemeentelijk diversiteitsbeleid.

Verder

 • Heeft autoriteit en overwicht, passie voor de stad en voor de inhoud van de opgave en is een inspirerend boegbeeld voor de organisatie;
 • Maakt verbinding tussen de resultaten op onderwijs, jeugd, zorg en diversiteit en de bedrijfsvoering en politiek-bestuurlijke verantwoording;
 • Is een verbindende persoonlijkheid met oplossend vermogen en een op samenwerking en netwerken gerichte werkwijze, landelijk, in de stad en binnen de gemeentelijke organisatie;
  Voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam gelden ‘actief, open en integer’ als basiswaarden.

 • De functie is ingeschaald in salarisgroep 18 (max. € 9.281 bruto per maand).

Werken in de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? Het kan bij de gemeente Amsterdam. Amsterdam is volop in beweging. De organisatie is per 1 januari 2015 opnieuw ingericht om sneller en beter te voldoen aan de nieuwe opgaven waarvoor de stad zich gesteld ziet. De focus ligt op werken voor de stad, en het behalen van resultaten. Samenwerking met burgers, met maatschappelijke partners en de verschillende gemeentelijke onderdelen is daarvoor cruciaal.

De organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit Bestuur en Organisatie, de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Bedrijfsvoering en zeven stadsdelen. Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Bijzondere aandacht heeft het cluster voor het werken vanuit de leefwereld van burgers waarin professionals het verschil kunnen maken, voor het realiseren van nieuwe oplossingen met burgers en partners en voor het ontwikkelen van professionaliteit over domeinen en traditionele specialismen heen. De overdracht van taken van het Rijk aan de gemeente op het gebied van Jeugdzorg, de AWBZ en vanuit de Participatiewet realiseren we in een meerjarige verandering en met een uitdagende, concrete bestuurlijke uitvoeringsagenda.

Het cluster Sociaal bestaat uit 7 onderdelen: Inkomen, Werk, Participatie, Onderwijs Jeugd en Zorg, Sport en Bos, GGD, Subsidies en Inkoop Sociaal en een clusterstaf die samen aan deze opgave voor de stad werken.

Onderwijs Jeugd en Zorg
Onderwijs Jeugd, Zorg (ca. 600 fte) bestaat uit vier afdelingen: Onderwijs en Leerplicht, Jeugd, Zorg en Diversiteit. In de organisatie zijn tevens de programma’s Integraal jeugdbeleid, Maatschappelijke opvang, Samen Doen, Pit en Prostitutie ondergebracht. Daarnaast is er inzet vanuit andere afdelingen binnen en buiten het cluster van in totaal ca. 250 fte.

In Amsterdam willen we onze kinderen de best mogelijke kansen bieden en dat begint met onderwijs. Om dit te bereiken werken we nauw samen met individuele scholen, leraren en ouders, en met de schoolbesturen. De onderwijsagenda 2014-2018 vormt hiervoor het uitgangspunt. De gemeente ondersteunt scholen bij het versterken van de kwaliteit. Het beleid is gemaakt, de komende jaren ligt de nadruk op uitvoering op het gebied van kwaliteit van onderwijs, voorschoolse educatie, onderwijshuisvesting, de leraren- en MBO agenda, tweetalig onderwijs en diversiteit op scholen.

De grote opgave binnen Jeugd is de transformatie van het jeugdstelsel. Het gaat om de doorontwikkeling van de Ouder Kind Teams en Samen Doen Teams en de transformatie van het specialistische jeugdhulpaanbod. De nieuwe inkoop strategie Jeugd (2018) wordt uitgevoerd. Deze zet ouders en kinderen in de lead als eigenaar van hun eigen perspectiefplan ten aanzien de ondersteuning van het gezin bij het opgroeien en opvoeden. Verder wordt gewerkt aan de aanpak van radicalisering, en de evaluatie van het jeugdstelsel als geheel.

De afdeling Zorg bundelt voor Amsterdam alle doelstellingen, inzet van middelen en acties voor het zorgdomein op basis van een integrale visie en benadering van het zorgbeleid. De overheveling van de taken van het Rijk naar de gemeenten in het kader van de decentralisatie heeft vorm gekregen. Dit vraagt om het continu sturen van de gehele zorgketen door het klantvriendelijk, kosten efficiënt en financieel duurzaam uitvoeren van de nieuwe Wmo evenals het inrichten van zorg en ondersteuning in de stad.

Diversiteit realiseert in samenwerking met partijen binnen en buiten de gemeente de Roze Agenda, het anti-discriminatie beleid, beleid tegen polarisering en radicalisering en werkt aan vrouwenemancipatie, de Gedeelde Geschiedenis (waaronder het Slavernijverleden) en lokale mensenrechten

 • Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Met vragen over de functie en/of de procedure kunt u contact opnemen met Inge Dullens via i.dullens@amsterdam.nl of tel. 06 2314 9108.

 • Heb je belangstelling voor deze functie en wil je reageren? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV door naar onder vermelding van Directeur Onderwijs Jeugd en Zorg - 16090020.
 • Reageren kan tot en met 18 september 2016.


“De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.”

Extra informatie

Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Helaas, deze vacature is niet langer actief. Je kunt daarom niet meer solliciteren.

Zoek via het menu naar andere vacatures of bekijk hieronder vergelijkbare vacatures

Directeur Onderwijs Jeugd en Zorg in Amsterdam

vaste baan, voor Directeur OJZ, voor 36 uur

Lees meer

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN
We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.