Helaas, deze vacature is niet actief.

Vacature in Utrecht

Beschrijving

 • 38 uren per week
 • 3727 ~ 5118 salaris
 • Niveau: HBO bachelor
 • Locatie: Utrecht
 • Reageren vóór 31 mei 2021
Wat ga je doen?

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Medewerker Techniek Brandstoffen!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 38.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Medewerker Techniek Brandstoffen:

Ben je verantwoording verschuldigd aan Hoofd Techniek over de voortgang en de resultaten van de werkzaamheden, alsmede over de kwaliteit van zijn bijdrage aan een adequaat beleid t.a.v. POL-materieel en distributiemiddelen waarbij je een grote mate van handelingsvrijheid hebt en controle vaak achteraf plaatsvindt. Daarnaast moet je nieuwe technische oplossingen bedenken welke acceptabel zijn voor de operationele gebruiker en vallen binnen de Europese en Nederlandse milieu- en arbowet- en regelgeving en tevens voldoen aan technische en operationele eisen afkomstig van NATO. Deze technische oplossingen moeten realiseerbaar zijn binnen de beperkingen welke door de leverancier van de apparatuur in onderhoudsdocumentatie zijn vastgelegd.

Ben je gemandateerd om besluiten te nemen over projectdefinities voor de toegewezen projecten als voor projecten i.h.k.v. Single Service Management voor andere defensie onderdelen binnen de kaders van de in de begroting vastgestelde budgetten alsmede over de hoedanigheid en kwaliteit van technische ontwerpen van POL-materieel en distributiemiddelen. Kan je zelfstandig audits uitvoeren op brandstoflogistieke systemen.

Wat ga je doen?
1. Draagt zorg voor het opstellen, implementeren en uitvoeren van een adequaat toegepast beleid t.a.v. POL-materieel, Bospompen, vaste installaties voor scheepsbrandstof, vaste vliegtuigbrandstofinstallaties in gebruik bij Defensie en alle mobiele distributiemiddelen (m.u.v. de voertuigonderstellen) door:

 • Het volgen van relevante technologische, economische, wettelijke en operationele ontwikkelingen en analyseren van effecten hiervan op de invoering en instandhouding van Petrol Oil Lubricants (POL)- materieel, Bospompen, vaste installaties voor scheepsbrandstof en vaste vliegtuigbrandstofinstallaties in gebruik bij Defensie en alle mobiele brandstofdistributiemiddelen;
 • Het aan de hand van de analyses opstellen van aanbevelingen en hierover in gesprek treden met de betrokkenen en de leiding van de organisatie;
 • Met de betrokken wapensysteemmanagers en veiligheidsfunctionarissen en Operationele Commando 's opstellen en verzorgen van regelgeving met betrekking tot een veilige omgang met brandstoffen zoals het betanken en leegzuigen van vliegtuigen en helikopters, distributiemiddelen en schepen in verschillende (operationele) scenario's en in relatie tot de inzet van alle vliegende wapensystemen, distributiemiddelen en schepen in binnen- en buitenland;
 • Het participeren in nationale beleidsprocessen (CO, KMD'en) aangaande brandstoflogistiek;
 • Het deelnemen aan internationaal overleg inzake POL-materieel en distributiemiddelen, zoals NAMSA Weapon Partnership Committee met betrekking tot War-damage Equipment/Mobile Pipeline Repair Equipment (WSPC WARDAM/MPRE), Petroleum Handling Equipment Working Group (PHEWG) en hier met mandaat van de leiding van de organisatie een standpunt innemen en de standpunten van Nederland verdedigen.

2. Draagt zorg voor de realisatie van alle taken en projecten aangaande instandhouding, gebruik en afstoting van materieel t.b.v. opslag, transport en distributie van vliegtuig- scheeps- en voertuigbrandstof (hierna te noemen POL-materieel en distributiemiddelen) door:
Het ontwikkelen van oplossingsalternatieven indien uit genoemde analyse tekortkomingen blijken c.q. sprake is van nieuwe/gewijzigde taakstellingen en veranderde wetgeving;

 • Het opstellen en verzorgen van regelgeving m.b.t. POL-materieel en distributiemiddelen betreffende normstelling, (inter)nationale standaardisatie, kwaliteitsbewaking, inzet, gereedstelling, bediening, instandhouding, afvoer en afstoting;
 • Het ontwikkelen en vaststellen van functionele stafeisen inzake POL-materieel en distributiemiddelen, en het omzetten hiervan in programma's van eisen c.q. technische specificaties;
 • Het in samenwerking met gebruikers initiëren, concipiëren en het bewaken van behoeftestellingen voor de korte en middellange termijn;
 • Het auditen van alle aspecten van de brandstoflogistiek, ook bij ernst operaties;
 • Het bewaken en coördineren van de uitvoering van projecten, rekening houdende met de eisen (kwaliteit, kwantiteit, tijd) van de operationele gebruikers binnen geheel Defensie;
 • Het budgetteren en bewaken van de begrotingen aangaande toegewezen verwervingsactiviteiten en waar nodig signalen afgeven aan de leiding van de organisatie indien zaken niet zoals gepland verlopen;
 • Het aangaan van raamcontracten voor instandhoudingactiviteiten;
 • Het adviseren omtrent opleidingen voor gebruikers van POL-materieel en brandstofdistributiemiddelen;
 • Het initiëren en begeleiden van technisch/wetenschappelijk onderzoek m.b.t. brandstofdistributiemiddelen en vervolgens het beoordelen van de bruikbaarheid van de resultaten voor de praktijksituatie voordat tot implementatie wordt overgegaan;
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van afstotingsplannen voor POL-materiaal en brandstofdistributiemiddelen.

3. Ondersteunt bij het systeemmanagement van brandstoftankvoertuigen door te adviseren en assisteren op het gebied van brandstoftechniek.

Wie zoeken we

Wat vragen we? 

 • Afgeronde HTS opleiding.

Relevante kennis en/of werkervaring:

 • Specifieke diepgaande technische vakkennis op het gebied van brandstoflogistiek, waarbij inzicht is vereist in de organisatie en bedrijfsvoering van Defensie en in het bijzonder betreffende het materieellogistieke proces en relevante luchtwaardigheidseisen en out of area operaties;
 • Kennis van relevante NATO-organisaties en procedures;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Kennis van de procedures bij planvorming, behoeftestelling en budgetvaststelling alsmede inzicht in de begrotingscyclus;
 • Kennis op het gebied van projectmanagement;
 • Vaardigheid in het begeleiden van (deel)projecten op verwervingsgebied en in het opstellen van programma's van eisen;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen en opstellen van voorschriften en richtlijnen, alsmede materieel en/of logistieke planningen;
 • Vaardigheid in het afstemmen van de ontwikkelingen op het werkterrein en de daarmee samenhangende informatiebehoefte
 • Vaardigheid in het voeren van overleg met verschillende partners, waarbij economische en commerciële belangen een belangrijke rol spelen;
 • Vaardigheid om beslissingen te nemen.
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring als leidinggevende in een vergelijkbare organisatie

Competenties: Communiceren, Analyseren, Plannen en organiseren, Samenwerken, Flexibiliteit en Initiatief.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 11
Minimum salaris: €3.750 bruto per maand
Maximum salaris: €5.100 bruto per maand
Contractduur Proeftijd van 2 jaar, met de intentie hierna om te zetten in een vaste aanstelling.
Aantal uren per week 38
Plaats Utrecht, Utrecht

Overige arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

De organisatie Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

De afdeling Defensie Materieel Organisatie DBBB/ABB/AM/BUR TECH

Waar ga je werken?
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie assortimentsmanagement van de Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen. De ABB is een onderdeel van het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf((DBBB)te Bathmen. De doelstelling van de Sectie Assortimentsmanagement is het leveren en in standhouden van bedrijfsstoffen, zodanig dat wordt voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van vereiste kwantiteit, kwaliteit en levertijd en tegen zo laag mogelijke integrale kosten, het leveren van een bijdrage aan de Defensie brede verwerving en het, door middel van analyses, leveren van een bijdrage aan de instandhouding van (wapen)systemen. De sectie Assortimentsmanagement bestaat, naast de Assortimentsmanager die tevens als hoofd van de afdeling optreedt, uit de bureaus Accountmanagement, Techniek en Logistiek.

Bijzonderheden
 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.